BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cetera Wiesław (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
The Effectiveness of Innovations in the Polish Printing Industry
Efektywność innowacji w polskim sektorze poligraficznym
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 7, s. 19-30, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Poligrafia, Transformacja przedsiębiorstw, Innowacje techniczne, Wydajność pracy, Innowacje marketingowe
Printing, Transformation of enterprises, Technical innovations, Labour efficiency, Marketing innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Okres transformacji polskiego sektora poligraficznego rozpoczął się w roku 1989. Budowa nowoczesnego sektora odbywała się w ograniczonych warunkach finansowania, a firmy z trudem pokonywały barierę kapitałową. Dopiero w latach 2005-2009, dzięki funduszom z Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa poligraficzne osiągnęły wysoki poziom technologiczny. Przewaga konkurencyjna była budowana w oparciu o koszty (głównie niskie płace) i systematycznie rosnącą jakość. Jednak w roku 2012, pomimo zrealizowanych inwestycji wydajność pracy mierzona wielkością sprzedaży przypadającej na jednego pracownika, była mniejsza niż w całym polskim przemyśle. Menedżerowie polskich przedsiębiorstw poligraficznych nadmierną wagę przywiązywali do technologii zaniedbując innowacje organizacyjne i marketingowe. Przeprowadzone w latach 2012-2014 badania pokazały wpływ innowacji technologicznych, organizacyjnych i marketingowych na efektywność przedsiębiorstw poligraficznych. Otrzymane wyniki jednoznacznie wskazały, że to innowacje organizacyjne i marketingowe mają największy wpływ na wydajność przedsiębiorstw poligraficznych.(abstrakt oryginalny)

The period of transformation of the Polish printing sector began in 1989. The construction of a modern industry took place under restricted conditions of financing and companies barely overcame the barrier of capital. It was not until the years 2005-2009 when thanks to funds from the European Union printing companies achieved a high level of technological development. Competitive advantage was built based on costs (mainly low wages) and steadily increasing quality. However, in 2012, in spite of the realised investments, productivity measured by sales per employee was smaller than in Polish industry as a whole. Managers of Polish printing companies focused too much on technology while neglecting organisational and marketing innovations. Studies carried out in the years 2012-2014 showed the impact of technological, organisational and marketing innovations on the effectiveness of printing companies. The obtained results clearly indicated that it is organisational and marketing innovations that have the greatest impact on the productivity of printing companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., 2002, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Albarran A., 2010, The media economy. New York. Reutledge.
 3. Audretsch D.B., 1995. Innovation and Industry Evolution. The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge, MA.
 4. Cetera W., 2008, Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach poligraficznych w świetle badań empirycznych, [w] A.H. Jasiński [red.]: Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Promocja XXI. Warszawa, s. 111-153.
 5. Cetera W., 2009, Poligrafia - wymiana handlowa 2000-2007. Promocja XXI. Warszawa.
 6. Cetera W., 2015, Polish printing in the transition period, [w] Studia Medioznawcze, 2015/3, s. 170-174.
 7. Cetera W., 2015(2), TV licence fee or the mission - a step towards economic. Economics and Organization of Enterprise, 2015/11, s. 110-121.
 8. Daszkiewicz N.: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 9. Drucker P., 1993, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Glinka B., Gudkova S., Małe przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych. "Problemy Zarządzania" 2003 nr 2.
 11. Gomułka S., 1998, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. CASE, Warszawa.
 12. Griliches, Z., and J. Mairesse., 1998, Production functions: The search for identification. In Econometrics and economic theory in the 20th century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, ed. S. Strom. Cambridge: Cambridge University Press.
 13. Jasiński A.H., 1992, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku. Książka i Wiedza, Warszawa.
 14. Kay J., 1996, Podstawy sukcesu firmy. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Parisi M.L., Schiantarelli R, Sembenelli A., 2006, Productivity, innovation and R&D: Micro evidence for Italy. European Economic Review 50: 2037-61.
 16. Penc J., 1999, Innowacje i zmiany w firmie - transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 17. Pene J., 1994, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowa działania. Cz. I. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 18. Podręcznik Oslo. 2006, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie ill, OECD Komisja Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 19. Sosnowska A., 2011, Strefa B+R i przedsiębiorstwa w tworzeniu i realizacji projektów innowacji. Optimum. Studia ekonomiczne, (2011/4), Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu