BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kędzierska-Bujak Ilona (Uniwersytet Szczeciński), Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Koncepcja wykorzystania strategicznej karty wyników w kontroli zarządczej uczelni publicznej
The Concept of Using Balanced Scorecard in the Management Control of Public University
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 349-356, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Kontrola zarządcza, Szkolnictwo wyższe
Balanced Scorecard (BSC), Management control, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - wskazanie na możliwość wykorzystywania zbilansowanej karty wyników jako narzędzia wspierającego kontrole zarządczą uczelni publicznych. Metodyka badania - w realizacji celu posłużono się głównie przeglądem literatury dokonując przeniesienia koncepcji z elementami studium przypadku. Wynik - zbilansowana karta wyników może być użyteczna w zakresie kontroli zarządczej uczelni publicznej sprzyjając efektywności i skuteczności tejże kontroli. Oryginalność/Wartość - opracowanie ma charakter przyczynkowy identyfikując nowy obszar badawczy dla rachunkowości zarządczej, jakim jest zastosowanie jej narzędzi w zarządzaniu publiczną uczelnią wyższą. (abstrakt oryginalny)

Purpose - indication to the possibility of using the balanced scorecard as a tool to support management control in public universities. Design/Methodology/Approach - for the purpose of the paper, mainly literature review in transfer of concept with elements of a case study was used. Findings - balanced scorecard can be useful in the management control of public universities by promoting the efficiency and effectiveness of that control. Originality/Value - the paper identifies new area of research for management accounting, which is the use of its tools in the management of a public higher education institution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ATH (2012). Pobrane z: http://info ath.bielsko.pl/files/inne/zalacznik-1-uchwala-866.pdf (29.03.2016).
 2. Doran, G.T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, 70, 11 (AMA FORUM), 35.
 3. Durak, P. (2003). Balanced Scorecard. W: G.K. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II (s. 13-7-13-52). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 4. Gierszewska, G., Romanowska, M. (2003). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 5. Jaworski, J. (2008). Strategiczna karta wyników w zarządzaniu niepubliczną szkołą wyższą. W: B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto (red.), Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji (s. 357-367). Toruń: WSB w Toruniu.
 6. Kaczurak-Kozak, M. (2012). Specyfika system kontroli zarządczej na uczelni publicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 141-151.
 7. Kaplan, R., Norton, D. (1996a). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
 8. Kaplan, R., Norton, D. (1996b). Linking the Balanced Scorecard to Strategy. California Management Review, 39, 1, 53-79. Pobrane z: www.strategyinstitute.co.za/PDF/bsc.pdf (30.03.2016).
 9. Kaplan, R., Norton, D. (2006). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0) (2012). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pobrane z: www.mf.gov.pl/c/document _library/get_file?uuid=ec119301-3422-4b56-af7d-318b470fd973&groupId=764034 (20.02.2016).
 11. Kościńska-Paszkowska, A. (2013). Trudności we wdrażaniu kontroli zarządczej - bariery i propozycje ich pokonania. W: Kontrola Państwowa, 2/marzec-kwiecień (s. 8-18). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Pobrane z: www.nik.gov.pl/plik/id,5058.pdf (20.02.2016).
 12. Michalak, J. (2008). Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 13. Nowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s.294-314.
 14. Piasecka, A. (2013). Wdrożenie strategicznej karty wyników w szkole wyższej. Zarządzanie i Finanse, 1/2, 246-248.
 15. SGGW (2011). Pobrane z: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/.../Strategia_SGGW (29.03.2016).
 16. Szczepankiewicz, E.I. (2012). System kontroli zarządczej w uczelni publicznej na przykładzie uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 153-163.
 17. Tylińska, R. (2005). Analiza SWOT instrumentem planowania rozwoju. Warszawa: WSiP.
 18. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2012, poz. 572.
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885.
 20. Wierzbiński, M. (2008). Zrównoważona karta wyników. W: E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza (s. 124). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 21. Woźny, J., Jaworski, J. (2015). Ramy koncepcyjne zastosowania strategicznej karty wyników w zarządzaniu jednostką podstawową uczelni publicznej. W: E. Nowak, M. Kowalewski (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398, 189-199.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu