BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Gorzelany Julia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Część 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy
Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 1, Environmental and Ecological Terms
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 7, s. 31-42, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Konkurencyjność regionów, Gmina, Ekorozwój, Analiza empiryczna
Sustainable development, Regions competitiveness, District, Eco-development, Empirical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było wskazanie istoty i znaczenia zrównoważonego rozwoju dla konkurencyjności gmin, jak również diagnoza i ocena wprowadzania elementów w aspekcie ekologiczno - środowiskowym zrównoważonego rozwoju w wybranych gminach. Analizę empiryczną przeprowadzono w pięciu gminach powiatu krakowskiego. Do badań został wykorzystany wywiad oraz kwestionariusz z pięciostopniową skalą Likerta. Badania wykazały, że elementy aspektu środowiskowo - ekologicznego nie są wdrażane w danych gminach w dużym stopniu, a jedynie częściowo, albo w stopniu małym. W związku z powyższym zostały sformułowane zalecenia i rekomendacje dla analizowanych gmin w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to identify the nature and importance of sustainable development and the diagnosis and assessment of the introduction of elements of sustainable development in selected municipalities. Sustainable development will be considered in three areas: environment, society and economy. Accordingly, the problem will be considered in a series of two articles. The analysis will be carried out in five communes of the district of Krakow. The study will be used interview and questionnaire with a five- point Likert scale . In summary, the research will be deleted profile of sustainable development in the multifaceted dimension of the surveyed municipalities. Practical implication will provide recommendations for managing the municipality in the implementation of sustainable development in terms of ecological and environmental, economic and social.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Śleszyński J., 1999, Ekorozwój jako zbiór zasad, [w]: Wskaźniki ekorozwoju, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 2. Bujak-Szwaczka B., Kolas R., Zasady zrównoważonego rozwoju, s. 4. https://www.popt.2007-2013.gov.pl/ konfszkol/Documents/Zasadyzrownowazonego rozwoju. pdf-14.06.2016
 3. Gerwin M., Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski - Lokalne inicjatywy rozwojowe-http://www.sopockainicjatywa.org/earth/pdf/LIR-new.pdf
 4. http://global.am-wind.pl/czytaj/artyku 1 -0/o20art.konfer.Miedzyzdroje 2012.pdf -14.06.2016
 5. http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrowno-wazony-rozwoj/ - 14.06.2016
 6. Iwacewicz-Orłowska A., 2008, Rozwój zrównoważony jako koncepcja rozwoju lokalnego, [w]: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno - gospodarczego w skali lokalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 7. Leśniewski M.A., 2010, Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny, [w]: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa.
 8. Leśniewski M.A., 2011, Teoria ekorozwoju, [w]: Gospodarka lokalna i regionalna - wybrane aspekty, red. P. Dziekański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
 9. Leśniewski M.A., 2010, Zrównoważony rozwój a konkurencyjność gmin, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce.
 10. Miłaszewicz D., 2013, Wolność ekonomiczna i sposób zarządzania jako uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, [w]: Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 139, Katowice.
 11. 11 Nitkiewicz-Jankowska A., Szromek A.R., 2010, Turystyka a zasady zrównoważonego rozwoju, [w]: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 42, Katowice - Sosnowiec.
 12. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 - Rozdziały 1-3, s. 4-6. - http://snep.edu.pl/ sms/materialy/strategia zrownowazonego rozwoju polski do roku 2025.pdf -14.06.2016
 13. Zabłocki G., 2002, Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 14. Zrównoważony rozwój - polityka i wytyczne, s. 3. - http://www.fss.org.pl/sites/fss.org.pl/files/page/ pl/2012/04/zrownowazony_rozwoj.pdf -14.06.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu