BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasińska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Sukces organizacji projektowej czy sukces projektu - identyfikacja kluczowych czynników sukcesu
The Success of the Project Organization or Success of the Project - Success Determinants
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 157-170, tab., bibliogr. 34 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Sukces przedsiębiorstwa, Strategia sukcesu, Ocena projektu
Project management, Success of the company, Success strategy, Project evaluation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie determinantów powodzenia organizacji projektowej. W artykule zdefiniowano pojęcie projektu oraz organizacji projektowej, jak również podjęto rozważania na temat różnych sposobów rozumienia tych terminów. Zdefiniowano pojęcie sukcesu organizacji projektowej oraz wskazano jego determinanty.(abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is to identify the determinants of the project organization success. The concept of the project success and project organization success are defined. Different ways of understanding of these terms are shown. On the basis of results of the empirical measurements the specific group of success parameters is constructed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belassi W., Tukel O. I. (1996), A new framework for determining critical success/failure factors in projects, "International Journal of Project Management", Vol. 14, No. 3.
 2. Brandenburg H. (2002), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Crawford L., Pollack J. (2004), Hard and soft projects: a framework for analysis, "International Journal of Project Management", Vol. 22, No. 8.
 4. Cui Y., Olsson N. O. E. (2009), Project flexibility in practice: an empirical study of reduction lists in large governmental projects, "International Journal of Project Management", Vol. 27, No. 5.
 5. Drucker P. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa.
 6. Engwall M. (2003), No project is an island: linking projects to history and context, "Research Policy", Vol. 32.
 7. Evaristo R., Fenema van P. C. (1999), A typology of project management: emergence and evolution of new forms, "International Journal of Project Management", Vol. 17, No. 5.
 8. Eveleens J. L., Verhoef C. (2010), The rise and fall of the chaos report figure, "IEEE Software", Vol. 27, No. 1.
 9. Glass R. L. (2006), The Standish Report: Does it really describe a software crisis?, "Communications of the ACM", Vol. 49, No. 8.
 10. Gelbard R., Carmeli A. (2009), The interactive effect of team dynamics and organizational support on ICT project success, "International Journal of Project Management", Vol. 27, No. 5.
 11. Haffer J. (2009), Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce, Dom Organizatora, Toruń.
 12. INTOSAI Working Group on IT Audit, IntoIT (2008), Why IT projects fail?, nr 26, maj.
 13. Jasińska K., Szapiro T. (2014), Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Juchniewicz M. (2009), Dojrzałość projektowa organizacji, Bizarre, Warszawa.
 15. Kerzner H. (2001), Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model, John Wiley & Sons, New York.
 16. Kozarkiewicz, A., Łada M., Söderholm A. (1995), Scandinavian school of project management research: theory oriented towards practice, "Organizacja i Kierowanie", t. 131, nr 1.
 17. Kronbichler S. A., Ostermann H., Staudinger R. (2009), A review of critical success factors for ERP-projects, "The Open Information Systems Journal", No. 3.
 18. McElroy W. (1996), Implementing strategic change through projects, "International Journal of Project Management", Vol. 14, No. 6.
 19. Milis K., Mercken R. (2002), Success factors regarding the implementation of ICT investment projects, "International Journal of Production Economics", Vol. 80, No. 1.
 20. Packendorff J. (1995), Inquiring into the temporary organization: new directions for project management research, "Scandinavian Journal of Management", t. 11, nr 4.
 21. Payne T., Turner J. R. (1999), Company-wide project management: the planning and control of programmes of projects of different type, "International Journal of Project Management", Vol. 17, No. 1.
 22. Pinto J. K., Slevin D. P. (1989), Critical success factors in R&D projects, "Research Technology Management", Vol. 32, No. 1.
 23. PN-EN ISO 9000:2006P Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 24. Reel J. S. (1999), Critical success factors in software project, "IEEE Software", Vol. 16, No. 3.
 25. Shenhar A. J., Dvir D. (2008), Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami. Sukces wzrostu i innowacji dzięki podejściu romboidalnemu, APN Promise, Warszawa.
 26. Spałek S. (2004), Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 27. Strategor (1999), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 28. Szyjewski Z. (2001), Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych, Placet, Warszawa.
 29. The Standish Group (2009), CHAOS Summary: The 10 Laws of chaos.
 30. Trocki M. (2009), Podstawy zarządzania projektami, w: Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 31. Villemain Ch. (1991), La planification operationnette. Objectifs, methodes et metiers de la planification de projet, Afnor Gestion, Paris.
 32. Wong B., Tein D. (2004), Critical success factors for enterprise resource planning projects, "Journal of the Australian Institute of Project Management", Vol. 24, No. 1.
 33. Wrzosek K. (2009), Istota projektu, w: Skalik J. (red.), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 34. Wysocki R. K., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, wyd. 2, Helion, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu