BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masiukiewicz Piotr (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Pyramid Schemes : Growing Global Problem
Piramidy finansowe : rosnący problem globalny
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 8, s. 100-111, tab., bibliogr. 28 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Parabanki, Depozyt bankowy, Zaufanie
Enterprises, Shadow banking, Bank deposit, Trust
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem działalności piramid finansowych w skali międzynarodowej nie został rozwiązany, mimo szeregu negatywnych doświadczeń. Piramidy żerują na naiwnych klientach, którzy deponują swoje środki w nieregulowanych przedsiębiorstwach finansowych (shadow banking) oczekując wysokiej stopy zwrotu. W artykule przedstawiono skalę występowania piramid na świecie, mikro i makroekonomiczne czynniki kreacji piramid, problemy regulacyjne i dezaktywacji piramid. W tekście zawarto przykłady regulacji działalności piramid w Polsce, USA i Wielkiej Brytanii. W rezultacie bankructw piramid pojawiało się szereg społecznych konsekwencji, przede wszystkim straty deponentów, w tym gospodarstw domowych, koszty bankructw, utrata zaufania do sektora finansowego (także sektora shadow banking). Pomimo presji opinii publicznej organizacje międzynarodowe nie podjęły stosownych działań. Audyty sprawozdań finansowych przedsiębiorstw ze sfery usług finansowych także nie gwarantują identyfikacji piramid. Artykuł prezentuje również badania autora (metoda delficka) w omawianym obszarze oraz rekomendacje dla rządów. (abstrakt oryginalny)

The problem of pyramid schemes activities has not been internationally resolved, despite many negative experiences. These schemes are about finding naive customers who agree to deposit their cash in an unregulated financial company (shadow banking) in order to achieve high rate of return. In this paper were presented the scale of pyramid scheme in the World, micro and macroeconomic factors schemes creation, regulations and deactivations problems. The article contains examples of the regulation of the pyramid schemes in countries such as Poland, the United Kingdom and the USA As a result of the pyramid's bankruptcy, was also important social implications, such as their bankruptcy costs and losses of depositors, including households. The activity of the pyramid schemes weakens public trust in financial sector, including shadow banking. Despite the pressure of public opinion, there is no standpoint and no activities of international organizations in this area. Financial audits still does not guarantee the accuracy of financial statements of companies, what makes it easier to run pyramid schemes. The article also presents the results of the own research (survey of Delphi method) in this area and recommendations for governments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adrian T., Shin H.S., 2009, The Shadow Banking System: Implications for Financial Regulation, Federal Reserve Bank of New York, Staff Report, no. 382.
 2. A European Court Rules: Herbalifelsan Illegal Pyramid Scheme, 2012, http://pyramid schemealert. org./a-european-court-rules-herbalife-is-an-illegal... .access 21.07.16
 3. Anderson, Peacock and Pruthi to pay £115m after unlawfully accepting deposits, 2010, Financial Services Authority, http://www.fsa.gov.uk/pages/consumerinformation/firmnews/2010/anderson_ peacockpruthi.shtml. Access: 11.11.2015.
 4. Annual Report 2008/09, 2009, Financial Services Authority, London, http://www.fsa.gov uk/pages/ Library/Corporate/Annual/ar08_09.shtml Access: 11.11.2015.
 5. Arvedlund E., 2009, Madoff The Man Who Stole $ 65 Billion. New York: Penguin Books.
 6. Buczek M., 2014, Tysiące ludzi mogło paść ofiarą oszustwa firmowanego nazwą Unico Invest!. http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/tysiace-ludzi-moglo-pasc-ofiara-oszustwa-firmowa-nego-nazwa,2043468,4141. Access: 11.112015.
 7. Directorate-General Internal Market and Services, 2014, European Financial Stability and Integration. Brussels: Internal Market and Services, http://ec.europa.eu/finance/financial-analysis/docs/ efsir/140428-efsir-2013_en.pdf. Access: 11.11.2015.
 8. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 21.07.2010, Public Law 111-203, 111th Congress, H.R. 4173.
 9. El Khadraoui S., 2012, Draft Report in Shadow Banking, European Parliament. European Commission, paper, Brussels, 14.08.2012
 10. Herbalife a Pyramid Scheme, 2014, www.theatlantic.com/magazine/archve/2014/06/wall-stre-ets-6-bilion-mystery/..., access 21.07.16
 11. James R., 2014, Ponzis, Pyramids, and Bubbles: An Introduction to Financial Fraud, www. slideshare.net/rnja8c/ponzis-pyramids-and-bubbles, access: 20.01.2015.
 12. Koker L., 2012, Pyramids and Ponzis: Financial Scams in Developing Countries, http://www.cgap. org/blog/pyramids-and-ponzis-financial-scams-developing-countries Access: 11.11.2015
 13. Koppel R., 2012, Inwestowanie a racjonalny umysł, CeDeWu.pl, Warszawa.
 14. Królak J., 2015, Parabanki już mogą się bać, Puls Biznesu, http://www.pb.pl/4053915,75178,pa-rabanki-juz-moga-sie-bac. Access: 11.11.2015.
 15. LeBor A., 2009, The Believers How American Fell for Bernard Madoffs $65 Billion Investment Scam, Weidenfeld & Nicolson, London.
 16. Lobzina A., 2012, MMM Scheme Heads to India, themoscownews.com/business/20120831 /190163009. html. Access 11.11.2015.
 17. Masiukiewicz P., 2010, Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 18. Masiukiewicz P., 2013, Management of Financial Safety Net in Poland, Theory of Management, University of Zilina, no. 7.
 19. Masiukiewicz P., 2014, Piramidy finansowe a regulacje i nadzór państwa. Zarządzanie i Finanse, no. 3/2/2014.
 20. Masiukiewicz P., 2015, Piramidy finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Piaseczny J., 2012, Piramidy i ich ofiary, Tygodnik Przegląd, no. 36/2012. http://www.przeglad-ty-godnik.pl/pl/artykul/piramidy-ich-ofiary. Access 11.11.2015.
 22. Pyramid Scheme Alert, 2016, http://pyramidschemealert.org , access 21.07.16
 23. Pyramid scheme. In NASDAQ Glossary, 2015, http://www.nasdaq.eom/investing/glossary/p/ pyramid-scheme. Access 11.11.2015.
 24. Raport o stabilności systemu finansowego, czerwiec 2008, Narodowy Bank Polski, Wydawnictwo NBP, Warszawa, https://www.nbp.pl/systemfinansowy/ros2008.pdf. Access: 11.11.2015.
 25. What Is a Pyramid Scheme, 2015, www.investopedia.com/articles/04/042104.asp access 21.07.16
 26. Wildau G., 2014, Collapse Exposes China Shadow Banking Risks, Financial Times.
 27. Wójcik J. W., 2008, Oszustwa finansowe. Wydawnictwo JWW, Warszawa.
 28. Założenia do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, 2014, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do--projektu-ustawy-o-nadzorze-nad-rynkiem-finansowym-ustawy-prawo.html. Access: 11.11.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu