BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadryjańska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Dolata Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw rolno-spożywczych na przykładzie branży piekarniczej
Competitiveness Factors of Agri - Ford Enterprises on the Example of Baking Industry
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 8, s. 30-40, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Piekarnictwo, Czynniki konkurencyjności gospodarki, Wyniki badań
Agri-food company, Bakery, Factors of economic competitiveness, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest przedstawienie wybranych czynników otoczenia zewnętrznego kształtujących konkurencyjność przedsiębiorstw branży piekarniczej. Podstawowym narzędziem badawczym służącym do zrealizowania celu był kwestionariusz ankietowy, który otrzymano od 77 przedsiębiorstw piekarniczych usytuowanych na terenie całego kraju. Czynniki otoczenia zewnętrznego zostały podzielone na trzy grupy: polityczno-gospodarcze, czynniki międzynarodowe oraz czynniki rynkowe Analiza danych ankietowych pozwoliła stwierdzić, że największą rolę w kształtowaniu konkurencyjności wykazują czynniki rynkowe (głównie siła rywalizacji konkurencyjnej na rynku i zagrożenie ze strony nowych wejść na rynek) oraz czynniki polityczno-gospodarcze (przede wszystkim polityka fiskalna, wzrost gospodarczy oraz poziom bezrobocia).(abstrakt oryginalny)

The aim of the publication is presenting of selected external environmental factors influencing the competitiveness of the baking companies. The main research tool used to achieve the aim was a questionnaire, which was received from 77 bakery companies located throughout the country. Factors external environment were divided into three groups: political and economic, international factors and market factors. Analysis of questionnaire data revealed that the greatest role in shaping the competitive have market factors (mainly the strength of competitive rivalry in the market and the threat of new entry), and political and economic factors (especially fiscal policy, economic growth and unemployment).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwitto, H. G., 2010, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń
 2. 2 Bąk-Filipek, E., 2008, Uwarunkowania konkurencyjności na rynku wołowiny, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. X, Z. 4, Warszawa-Poznań-Lublin
 3. Bednarz, J., 2013, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 4. Bełżecka, R., 2014, Prezes SPC: Konsolidacja w branży piekarniczej nie jest możliwa, http:// www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/prezes-spc-konsolidacja-w-branzy-piekarniczej-nie-jest-mozliwa,98903.html, dostęp: 29.03.2015
 5. Borowska, A., 2008, Konkurencyjność na rynku produktów tradycyjnych i regionalnych w UE, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, z. 4, Warszawa--Poznań-Lublin
 6. Czyżewski, A., Danilczuk, J., 2008, Konkurencyjność polskiego rynku drobiu i jaj w wymianie z Unią Europejską, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, z. 4, Warszawa-Poznań-Lublin
 7. Duczkowska-Małysz, K., Duczkowska-Piasecka, M., 2014, Przyszłość konkurencji wobec niestabilności globalnej, w: Narastająca niestabilność gospodarki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Sobecki, R., (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
 8. Frejtag-Mika, E., Gołębiewski, J., Matwiejczuk, W., Mickiewicz, B., Rzemieniak, M., Samuel, J., Sieradzka, K., Skawińska, E., Wojewoda, I., Zalewski, R. I., Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku: czynniki wzrostu.
 9. Gornowicz, M., 2008, Zmiany wspólnej polityki rolnej a konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, z. 4, Warszawa-Poznań-Lublin
 10. Hadryjańska, B., 2015, Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego, PTE oddział w Poznaniu, Poznań
 11. II. Juchniewicz, M., Łukiewska, K., 2014, Konkurencyjność wybranych branż polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 12. Kolterman, K., 2013, Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP, Difin.
 13. Korol, J., Kusideł, E., Szczuciński, P., 2016, Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
 14. Lenart, A., 2009, System ERP jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Lachiewicz, S., Matejuk M., (red), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź
 15. Leśniewski, M. A., 2011, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Wyd. Dom Organizatora, Toruń
 16. Leśniewski, M. A., 2015, Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw, Difin.
 17. Skawińska, E., 2011, Konkurencyjność w kontekście globalizacji i integracji, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Skawińska, E., Cyrson, E., Zalewski, R.I., (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
 18. Śliwiński, R., 2011, Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu