BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opolska-Bielańska Agata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność jako element funkcjonowania mediów
Social Responsibility in the Functioning of the Media
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 8, s. 41-53, bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Media, Społeczna odpowiedzialność, Etyka, Normy ISO
Media, Social Responsibility, Ethics, ISO International Standards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasięg informacyjny mediów jest wielki. Stykamy się z nim w różnej formie - telewizja, prasa, radio. Media odpowiedzialne są za przekazywane treści, ich formę, a także za akcje, w jakich biorą udział. Poprzez kreowanie społecznie akceptowanych celów angażują się w akcje promujące i wspierające społeczną odpowiedzialność. Wszelkie społeczne kampanie reklamowe, fundacje tworzone przy stacjach telewizyjnych, podział programów na grupy odbiorców, etyka dziennikarska, promowanie w swojej strategii biznesowej etycznych oraz ekologicznych działań wskazują na media jako odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwo. Szeroki zakres prezentowanych akcji, kreowanych i wspieranych przez media, staje się powszechnym zjawiskiem. Odbiorca tych informacji zaczyna zwracać uwagę na społeczne potrzeby, wczuwa się w problemy innych, pomaga, wspiera, akceptuje, a także poszukuje i staje się bardziej wrażliwy na akcje społecznej odpowiedzialności. Pracownicy firm medialnych często sami chętnie angażują się w wolontariat pracowniczy w szczytnych społecznie celach.(abstrakt oryginalny)

The reach of media communications is vast. They come in various forms - television, press, radio. The media is responsible for communicating information as well as taking action within it. Through creating socially accepted goals, it encourages to take action and support social responsibility and awareness. Various social advertising campaigns, foundations created by television networks, dividing programs towards various viewer groups, ethical journalism, promoting ethical business strategies and sustainable practices point towards media being a responsible social enterprise. The media has a wide viewership of the aforementioned actions that are created and supported. The viewer of these actions begins to notice social needs, empathizes with others problems, helps, supports, seeks out more information and becomes more aware of the actions of social responsibility. Employees of media companies often get involved in volunteer initiatives for a good cause.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., 2009, Społeczna odpowiedzialność biznesu, PWE, Warszawa, s. 116.
 2. Business for Social Responsibility Report, www.bsr.org, dostęp: 20 IX 2015 r.
 3. Baran J. S., Davis K. D., 2007, Teorie komunikowania masowego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s.129, 131.
 4. Gałkowski J. W., 2003, Zasada pomocniczości - między globalizmem a regionalizmem, [w:] Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, Universitas, Kraków, s. 13-37.
 5. Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku, 2008, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa.
 6. Kapias M., (red.), 2014, Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej, Śląsk, Katowice, s. 24.
 7. Maison D., Wasilewski R., (red), 2002, Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Wyd. Agencja Wasilewski, Warszawa, s. 96.
 8. Mrozowski M., 2001, Media masowe, władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s.110.
 9. Nowakowski K. R., 2008, Raport z badania społecznej odpowiedzialności mediów w systemie gospodarki rynkowej, Warszawa, s. 5, 57, 70.
 10. Paliwoda-Matolańska A., 2014, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, s. 177.
 11. Rybak M., 2001, Idea społecznej odpowiedzialności korporacji a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red), Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, PWE, Warszawa, s. 393.
 12. Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska, http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ program-przejrzysta-polska-agora-s-a-2/, dostęp: 23 IX 2015 r.
 13. 13 Wiadomości PKN, Normalizacja, Numer specjalny - Społeczna Odpowiedzialność.
 14. http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000, dostęp: 19 IX 2015 r.
 15. http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000, dostęp: 19 IX 2015 r.
 16. http://zwierciadlo.pl/kultura/rusza-jesienna-trasa-koncertowa-mlodej-polskiej-filharmonii/ attachment/mloda-polska-filharmonia-2, dostęp:23 IX 2015 r.
 17. http://www.crnavigator.com/art e24/case studyprojekt ekobiura axel springer polska axelki na_zielono_czyli_tygodniowy_rozkladJazdy.html, dostęp: 23 IX 2015 r.
 18. http://polskapress.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty-prasowe/sukces-kampanii-spolecznej-masz--prawo-wiedziec, dostęp: 23 IX 2015 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu