BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołowiec Tomasz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Tytuł
Possibility and a Sense of Personal Income Taxation Harmonization Process
Możliwość i celowość harmonizacji podatku dochodowego od osób fizycznych
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 8, s. 82-99, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Działalność gospodarcza, Harmonizacja
Individual income tax, Business activity, Harmonisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktualnie opodatkowanie dochodów osób fizycznych to bardzo złożone zjawisko, które należy rozpatrywać nie tylko przez pryzmat prawny, ale i społeczny, kulturowy, gospodarczy oraz polityczno-ustrojowy. Nie można izolować sfery ekonomiczniej od sfery podatkowej, ponieważ podatki dochodowe w sposób bezpośredni wpływają na funkcjonowanie podatników, ich siłę nabywczą, stanowią o kosztach pracy z perspektywy przedsiębiorców i przez to w istotny sposób wpływają na tempo wzrostu PKB. Problematyka harmonizacji opodatkowania dochodów osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest praktycznie nieobecna w literaturze naukowej. Jedynie kwestie opodatkowania dochodów z oszczędności, transferów, dochodów kapitałowych, fuzji, podziałów itp. jest przedmiotem opracowań i analiz. Wynika to faktu, iż wymaga tego istota prowadzenia działalności gospodarczej w ramach wspólnego rynku.(abstrakt oryginalny)

The current taxation of personal incomes is a very complex phenomenon which should be analyzed not only from the legal point of view, but also taking into account into social, cultural, economic and political and system aspects. We cannot isolate the economic sphere from the tax sphere, as income taxes directly affect the way taxpayers function, their purchasing power, they determine labor costs for entrepreneurs and thus significantly influence the GDP growth rate. The issues of harmonizing taxation of incomes obtained by individuals who do not act as economic operators is practically absent in scientific literature. The only issues that are analyzed are those related to taxation of incomes from savings, transfers, capital gains, mergers and divisions. This is so because it is required by the nature of conducting economic operations within the common market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński B., Głuchowski, J., Kosikowski, C., 1997, Harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem Wspólnot Europejskich - perspektywy, zagrożenia, warunki,. /in/ Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, Mik, C. (red), TNOiK, Warszawa.
 2. Cnossen S., 2001, Tax Policy in the European Union: A review of Issues and Options, OCFEB Studies in Economic Policy, Erasmus University Rotterdam.
 3. Cuccia A., Karnes G., 2001, A closer look at the relation between tax complexity and tax equity perceptions, Journal of Economic Psychology, No 22.
 4. Kesti J., 2015, European Tax Handbooks 2014, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.
 5. Gruber J., Saez, E., 2000, The Elasticity of Taxable Income: Evidence and Implications, National Bureau of Economic Research, Working Paper No 7512, Cambridge.
 6. Messere K.C., 1998, Tax Policy in OECD countries. Choices and Conflicts, IBFD Publications BV, Amsterdam.
 7. Messere K.C., 2001, Tax Policy in Europe: A Comparative Survey, European Taxation, no 12.
 8. Owens J., 2013, Tax policy in the 21st century: new concepts for old problems global governance programme, nr 5 September.
 9. Remeur C., 2015, Tax policy in UE, Issues and Challenges, EC, Brussels
 10. Soboń J., Wołowiec T., 2011, Personal income taxation. Harmonization and differentiations across the European Union. Novikow, W., Palacko, J. Sirojc, Z. (red.) Społeczno-ekonomiczne problemy gospodarowania w warunkach transformacji, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM Slovakia v Presovie, Winnickij Kooperatiwnyj Institut, Warszawa.
 11. Taxation Trends in European Union, 2015, European Commission, Brussels.
 12. Wasserfallen J., 2014, Political and economic integration in the EU: the case of failed tax harmonization, Journal of Common Market Studies, volume 52 p. 420-435
 13. Wołowiec T., Duszyński, M., 2004, Private individual taxation system, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, No 1.
 14. Wołowiec T., 2005, Opodatkowanie dochodów osób Fizycznych w wybranych krajach UE, Instytut Polityki i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 15. Wołowiec T., 2007, Podatek dochodowy od osób fizycznych w systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem różnic miedzy krajami UE-15 i UE-10. w: Ekonomia, zarządzanie marketing. Księga Jubileuszowa ku czci Prof. Jerzego Dietla, (red.) Jan, W., Wiktor, WSB-NLU, Nowy Sącz.
 16. Wołowiec T., 2008, Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania dochodów osób fizycznych w krajach UE, Przegląd Prawa Europejskiego Międzynarodowego, No 1.
 17. Wołowiec T., Wolak P., 2009, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej (selected aspects)., Wyższa Szkoła Biznesu - NLU, Nowy Sącz
 18. Wołowiec T., Suseł A., 2010, Harmonization of personal income taxation and the process of EU integration, w: Ginevicius, R., Vytatus, L, Rutkauskas, A., Pocs R. (red.) Business and Management 2010, Volume II, Gediminas Technical University, Riga Technical University and Tallinn University of Technology 2, Vilnus.
 19. Wołowiec T., Duszyński M., 2010, Personal Income Tax in the tax systems of EU member states (seleected issues). DUEP, Dniepropietrowsk, nr 1.
 20. Wołowiec T., 2011, Specifics of taxation approaches of EU member states to the Personal Income Tax, Academy Review, Dniertopietrovsk University of Economy and Law, nr 1, Vol 34, pp. 116-129.
 21. Wołowiec T., 2011, Wybrane zagadnienia harmonizacji opodatkowania osób fizycznych, Finansowy Kwartalnik Internetowy, e-Finanse, vol 7, nr 2, www.e-finanse.com.
 22. Wyściślok J., 2000, Reforma systemów podatkowych krajów członkowskich OECD i Unii Europejskiej oraz ich harmonizacja. Videograf II, Katowice.
 23. Zee H.H., 2005, Personal income tax Reform: Concepts, Issues, and Comparative Country Development, IMF Working Paper WP/05/87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu