BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopertyńska Maria Wanda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kmiotek Krystyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Zaangażowanie pracowników a sukces organizacji
Employees' Engagement and Commitment as a Factors of Organizational Success
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 183-194, bibliogr. 29 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Zaangażowanie organizacyjne, Sukces przedsiębiorstwa
Employees' engagement, Organizational commitment, Success of the company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach gospodarki opartej na wiedzy istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie przedsiębiorstwa są jego pracownicy. W tym aspekcie szczególną uwagę skupiają na sobie dwie grupy: pracownicy pokolenia Y oraz specjaliści. W oparciu o studia literatury przedmiotu oraz realizowane projekty badawcze autorki starają się odpowiedzieć na pytanie: jakie jest zaangażowanie tych dwóch grup pracowników oraz jakie czynniki je determinują. Wnioski wynikające z prezentowanej analizy dotyczą zarówno zaangażowania w pracę, jak i zaangażowania organizacyjnego. Nie ma podstaw do stwierdzenia, że pracownicy młodego pokolenia są mniej zaangażowani w pracę w porównaniu z ich starszymi kolegami. Natomiast różnica ta jest widoczna pod względem zaangażowania organizacyjnego. Młodzi specjaliści są słabiej związani z zatrudniającymi ich organizacjami, a ważnym czynnikiem wykazującym związek z zaangażowaniem organizacyjnym są warunki, jakie firma im oferuje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.(abstrakt oryginalny)

In the conditions of economy based on knowledge, employees are an important factor which decides about the company success. In this aspect special attention is paid to two groups of employees: young employees of Y generation and professionals. Based on the literature study and research projects, the authors attempt to answer the question: what is engagement and commitment of both of these groups of employees and what kind of factors influence these categories. The conclusions which result from the presented analysis show both the work engagement and the organizational involvement. There is no base to state that young employees of Y generation are less engaged than their older peers. But such a difference is visible when we consider organizational commitment. The young professionals are less committed to the organizations they work for. The research shows that human resources management is the important factor influencing young professionals commitment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen N. J., Meyer J. P. (1990), The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, "Journal of Occupational Psychology", No. 63.
 2. Bławat F. (2004), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 3. Boone-James J., Mckechnie S., Swanberg J. (2011), Predicting employee engagement in an age-diverse retail workforce, "Journal of Organizational Behaviour", No. 32.
 4. Carver L., Candela L. (2008), Attaining organizational commitment across different generations of nurses, "Journal of Nursing Management", No. 16.
 5. Christian M. S., Garza A. S., Slaughter J. E. (2011), Work engagement: a quantitative review and test of its relations with task and contextual performance, "Personnel Psychology", No. 64.
 6. Dobrowolska D. (1980), Praca w życiu człowieka, IW CRZZ, Warszawa.
 7. Drucker P. (2010), Zarządzanie XXI wieku-wyzwania, New Media, Warszawa.
 8. Garbarski L., Rutkowski J., Wrzosek W. (1994), Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Generation Y, What they want from work. A summary report of the " tell it how it is" Research 2008 (2008), Talentsmoothie.
 10. Guest D., Oakley P., Clinton M., Budjanovcanin A. (2006), Free or precarious? A comparison of the attitudes of workers inflexible und traditional employment contracts, "Human Resource Management Review", Vol. 16, No. 2.
 11. Hammer M. (1998), Dusza nowej organizacji, w: Organizacja przyszłości, Hesselbein F., Goldshmit M., Beckhard R. (red.), Business Press, Warszawa.
 12. Hiebeler R., Kelly T. B., Ketteman Ch. (2000), Najlepsze wzorce, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 13. Hoole C., Bonnema J. (2015), Work engagement and meaningful work across generational cohorts, "Journal of Human Resource Management", Vol. 13, No. 1.
 14. Johnson R. E., Groff K. W., Taing M. U. (2009), Nature of the interactions among organizational commitments: complementary, competitive or synergistic?, "British Journal of Management", Vol. 20.
 15. Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 17. Klein H. J., Molloy J. C., Cooper J. T. (2009), Conceptual foundations: construct definitions and theoretical representations of workplace commitments, w: Commitment in organizations. Accumulated wisdom and new directions, Klein H. J., Becker T. E., Meyer J. P. (eds.), Routledge Taylor & Francis Group, New York, London.
 18. Kmiotek K. (2016), Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 19. Kolter P. (1994), Marketing, Gebethner i Ska, Warszawa.
 20. Kopertyńska M. W., Kmiotek K. (2015), Engagaement of employees of generation Y - theoretical issues and research experience, "Argumenta Oeconomica", No. 2(35).
 21. Loughlin C., Barling J. (2001), Young workers work values, attitudes, and behaviour, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 74, No. 4.
 22. Macey W. H., Schneider B. (2008), The meaning of employee engagement, "Industrial and Organizational Psychology", No. 1.
 23. Meyer J. P., Stanley D. J., Herscovitch L., Topolnytsky L. (2002), Affective, continuance, and normative commitment to the organization: a metaanalysis of antecedents, correlates, and consequences, "Journal of Vocational Behavior", No. 61.
 24. Morawski M., Kobyłko R. (2006), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa.
 25. Schaufeli W. B., Bakker A. B. (2010), Defining end measuring work engagement: bringing clarity to the concept, w: Work engagement. A handbook of essential theory and research, Bakker A. B., Leiter M. P. (ed.), Psychology Press Taylor & Francis Group, Hove and New York.
 26. Shoham A., Hasgall A. (2005), Knowledge workers as fractals in a complex adaptive organization, "Knowledge and Process Management", Vol. 12, No. 3.
 27. Silvada R. C., Dutra J. S., Veloso E. F. R., Fischer A. L., Trevisan L. N. (2015), Generational perceptions and their influences on organizational commitment, "Management Research: The Journal of the Iberoamerican Academy of Management", Vol. 13, No. 1.
 28. Urbanowska-Sojkin E. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 29. Wachowiak P. (2001), Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu