BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuzior Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ujawnianie informacji na temat rezerw w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych
Disclosure of Information About Provisions in Financial Statements of Chosen Companies from Warsaw Stock Exchange
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 457-464, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Rezerwy, Sprawozdanie finansowe, Spółki giełdowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Reserves, Financial statements, Stock market companies, International Financial Reporting Standard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel -celem artykułu jest przedstawienie zasad tworzenia rezerw na zobowiązania oraz zakresu informacji, które z tego tytułu muszą być prezentowane w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego sporządzanego na podstawie MSSF. Metodologia badania - przygotowując artkuł wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz sprawozdań finansowych wybranych podmiotów gospodarczych (spółek giełdowych). Wynik - w artykule przedstawiono teoretyczne aspekty dotyczące tworzenia rezerw oraz ujawniania informacji na ich temat w sprawozdaniu finansowym, głównie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w notach objaśniających. Dokonano również przeglądu wybranych sprawozdań finansowych pod kątem ujawniania informacji o rezerwach na zobowiązania. Oryginalność/Wartość - w artykule zaprezentowano wyniki analizy sprawozdań finansowych spółek z sektora paliwowego, notowanych na warszawskiej GPW. Zanalizowano sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz informacje uzupełniające (opisowe). (abstrakt oryginalny)

Purpose - a purpose of the article is to presents rules of provisions recognition and the range of information presented in financial statement concerning provisions (based on IFRS). Design/Methodology/Approach - a method of analyses of: accounting standards, literature and financial statement of chosen listed companies were applied. Findings - in the article a theoretical aspects of recognition of provisions were presented. The rules of disclosures concerning provisions were mentioned, attention was paid to statement of financial position and notes. The revive of financial statement of listed companies were done. Originality/Value - in the article the results of financial statement analyse were presented. The analysed reports were prepared by listed companies form fuel sector. Mainly statement of financial position and notes were reviewed and analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hołda, A. (2013). MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  2. Hońko, S., Kufel, T. (2011). Wpływ rezerw na sytuację majątkową spółek objętych WIG 20. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 117-130.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2013). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  4. Poniatowska, L. (2014). Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego. W: A. Kostur, J. Pfaff (red.), Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 255-265
  5. Sprawozdania finansowe spółek dostępne na stronach internetowych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-48
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu