BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecińska Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zintegrowany raport jako narzędzie informowania o kapitale intelektualnym
Integrated Report as a Tool to Provide Information about the Intellectual Capital
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 465-471, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Raportowanie, Wartości niematerialne
Intellectual capital, Reporting, Intangible asset
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest przedstawienie zintegrowanego raportu jako narzędzia informowania o kapitale intelektualnym. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury oraz metodę dedukcji. Wynik - pomimo iż kapitał intelektualny jest jednym z najważniejszych czynników kreujących wartość przedsiębiorstwa, nadal nie opracowano sposobu ujawniania informacji o kapitale intelektualnym zapewniającego wiarygodność i porównywalność ujawnianych informacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że zintegrowany raport po udoskonaleniu Wytycznych będących podstawą jego sporządzania ma szansę stać się satysfakcjonującym rozwiązaniem tego problemu. Oryginalność/Wartość - ocena proponowanych w literaturze przedmiotu sposobów ujawniania informacji o kapitale intelektualnym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this article is to present the integrated report as a tool to provide information about the intellectual capital. Design/Methodology/Approach - the method of the analysis of the literature and the method of deduction were used in this article. Findings- although intellectual capital is one of the most important factors that create the enterprise value, there are still no means of disclosing information about intellectual capital that would ensure the credibility and comparability of the information presented. It should be pointed out that provided that International Framework is improved, integrated report will have a chance to become satisfactory solution to this problem. Originality/Value - assessment of means of disclosing information about the intellectual capital which are proposed in the literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andriessen, D. (2004). Making sense of intellectual capital. Designing a method for the valuation of intangibles. Elsevier.
  2. Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Global Reporting Initiative (2013). G4 Sustainability Reporting Guidelines. Pobrane z: www.globalreporting.org/ resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf (15.02.2016).
  4. International Integrated Reporting Council (2013). The International Integrated Reporting Framework. Pobrane z: www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2- 1.pdf (21.02.2016).
  5. International Integrated Reporting Council (2014). Assurance on : an introduction to the discussion. Pobrane z: www.theiirc.org/wp-content/uploads/2014/07/Assurance-on-IR-an-introduction-to-the-discussion.pdf (21.02.2016).
  6. Samelak, J., (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  7. Sveiby, K.E., (1998), Measuring Intangibles and Intellectual Capital - An Emerging First Standard. Pobrane z: www.sveiby.com/articles/EmergingStandard.html (22.02. 2016).
  8. Szczepankiewicz, E.I. (2014). Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw - problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 832, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 71, 135-148.
  9. The Prince's Accounting for Sustainability Project (2012). Governance & Collaboration. Establishing an "International Integrated Reporting Committee". Pobrane z: www.accountingforsustainability.org/wp-content/ uploads/2011/10/Governance-and-Collaboration.pdf (15.02. 2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-49
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu