BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyk Monika (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
W poszukiwaniu wpływu dokonań CSR na wyniki finansowe
Searching The Impact of Corporate Social Performance on Corporate Financial Performance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, nr 436, s. 261-269, rys., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Pomiary, Finanse przedsiębiorstwa, Indeks RESPECT
Corporate Social Responsibility (CSR), Measurement, Enterprise finance, RESPECT Index
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14, G32, G39
streszcz., summ.
Abstrakt
Kwestia pomiaru dokonań z zakresu społecznej odpowiedzialności (CSR) i ich powiązań z dokonaniami finansowymi przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych jest kluczowa dla oceny przydatności koncepcji CSR. Pozostaje jednak wciąż otwarta, ponieważ dotychczas przeprowadzone badania naukowe nie wskazują jednoznacznie na relacje pomiędzy tymi dokonaniami. Wobec powyższego celem artykułu jest ustalenie wpływu dokonań z zakresu społecznej odpowiedzialności na wyniki finansowe na przykładzie spółek należących do indeksu RESPECT Index Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykorzystano do tego studia literatury przedmiotu i analizę statystyczną - statystykę opisową za okres 2008-2014. W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, iż nie można oczekiwać, że społeczna odpowiedzialność spółek z parkietu RESPECT Index przekłada się na wyniki finansowe(abstrakt oryginalny)

The issue of corporate social performance measurement and its relationship with financial performance is crucial for assessing the suitability of the concept of CSR. It remains, however, still open, as previously carried out research does not clearly indicate the relationship between these achievements. Therefore, the aim of this article is to determine the impact of corporate social performance (CSP) on corporate financial performance (CFP) on the example of companies included in the RESPECT Index portfolio of the Warsaw Stock Exchange. For this purpose, literature review and statistical analysis - descriptive statistics for the period 2008-2014 were used. The research established that the social responsibility of companies listed on the RESPECT Index, reflected in financial performance cannot be expected(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2014, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 67, s. 137-151.
 2. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2015, Wpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 73, s. 151-165.
 3. Brammer S., Millington A., 2008, Does it pay to be different? An analysis of the relationship between corporate social and financial performance, Strategic Management Journal, vol. 29, no. 12, s. 1325-1343.
 4. Cochran P.L., Wood R.A., 1984, Corporate Social Responsibility and Financial Performance, Academy of Management Journal, vol. 27, no. 1, s. 42-56.
 5. Donker H., Poff D., Zahir S., 2007, Corporate values, codes of ethics, and firm performance: A look at the Canadian context, Journal of Business Ethics, vol. 82, iss. 3, s. 527-537.
 6. Dziawgo L., 2009, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik konkurencyjny na współczesnym rynku kapitałowym, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 16, s. 269-278.
 7. Dziawgo D., Dziawgo L., 2014, Społeczna ewolucja rynku finansowego. CSR i IR - wybrane aspekty, Nauki o Finansach, nr 1(18), s. 29-39.
 8. Errunza V.R., Senbet L.W., 1981, The effects of international operations on the market value of the firm: Theory and evidence, Journal of Finance, vol. 36, no. 2, s. 401-417.
 9. Gabrusewicz T., 2014, Społeczne aspekty nadzoru korporacyjnego, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCI/2, s. 74-88.
 10. Griffin J.J., Mahon J.F., 1997, The corporate social performance and corporate financial performance debate: Twenty-Five years of incomparable research, Business and Society, vol. 36, no. 1, s. 5-31.
 11. Hart S.L., Ahuja G., 1996, Does it pay to be green? An empirical examination of the relationship between emission reduction and firm performance, Business Strategy and the Environment, vol. 5, no. 1, s. 30-37.
 12. Jedynak T., 2012, Efektywność strategii w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 12, s. 161-172.
 13. Kwanbo M.L., 2011, An assessment of the effectiveness of social disclosure on earnings per share in Nigerian public corporations, World Journal of Social Sciences, vol. 1, no. 1, March, s. 86-106.
 14. Margolis J.D., Walsh J.P., 2003, Misery loves companies: Rethinking social initiatives by business, Administrative Science Quarterly, no. 48, s. 268-305.
 15. Menguc B., Ozanne L.K., 2005, Challenges of the 'Green Imperative': A natural resources based approach to the environmental orientation - financial performance relationship, Journal of Business Research, vol. 58, no. 4, s. 430-438.
 16. Moskowitz M., 1972, Choosing socially responsible stocks, Business and Society Review, vol. 1, s. 71-75.
 17. Orlitzky M., Schmidt F.L, Rynes S.L., 2003, Corporate Social and Financial Performance: A meta-analysis, Organization Studies, vol. 24, no. 3, s. 403-441.
 18. Patten D.M., 1991, Exposure, legitimacy, and social disclosure, Journal of Accounting and Public Policy, vol. 10, no. 4, s. 297-308.
 19. Pava M.L., Krausz J., 1997, Criteria for evaluating the legitimacy of Corporate Social Responsibility, Journal of Business Ethics, vol. 16, s. 337-347.
 20. Pava M.L., Krausz J., 1996, The association between Corporate Social Responsibility and Financial Performance: The paradox of social cost, Journal of Business Ethics, no. 15, s. 321-357.
 21. Peloza J., 2009, The challenge of measuring financial impacts from investments in corporate social performance, Journal of Management, vol. 35, no. 6, s. 1518-1541.
 22. Rok B., 2008, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania obopólnej korzyści, [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego, Wrocław.
 23. Russo M.V., Fouts P.A., 1997, A resource-based perspective on corporate environmental and profitability, Academy of Management Journal, vol. 40, no. 3, s. 534-559.
 24. Sobczyk M., 2013, Koncepcja społecznej odpowiedzialności a praktyka polskich przedsiębiorstw, Zarządzanie i Finanse, R. 11, nr 1, część 3, s. 349-361.
 25. Stanwick P.A., Stanwick S.D., 1998, The relationship between corporate social performance, and organizational size, financial performance, and environmental performance: An empirical examination, Journal of Business Ethics, vol. 17, s. 195-204.
 26. Thomadakis S., 1977, A value-based test of profitability and the market structure, The Review of Economics and Statistics, vol. 59, no. 2, s. 179-185.
 27. Wierciński S., 2011, CSR jako przedsięwzięcie biznesowe, Master of Business Administration, nr 2(112), s. 54-67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.436.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu