BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Najda-Janoszka Marta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Proces zawłaszczania wartości w perspektywie kompetencji dynamicznych organizacji
Conceptualizing Value Appropriation according to the Dynamic Capabilities Perspective
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 249-264, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Nauki o zarządzaniu, Kompetencje, Zdolności dynamiczne
Management sciences, Competences, Dynamic capabilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wypełnienie luki w obszarze nauk o zarządzaniu poprzez przedstawienie konceptualizacji procesu zawłaszczania wartości, która uwzględnia łącznie ekstrakcję i zatrzymywanie wartości. Ujęcie dynamiczne oparte zostało na koncepcji kompetencji dynamicznych, które w swej istocie wyrażają strategiczną zdolność organizacji do zmiany. W rezultacie prezentowana konstrukcja teoretyczna w sposób czytelny integruje reakcje firmy na nieciągłości strategiczne z logiką zawłaszczania wartości, a tym samym stanowi ważny krok w kierunku zmiany optyki dyskursu naukowego w odniesieniu do problematyki zawłaszczania wartości, z ujęć statycznych w kierunku perspektywy dynamicznej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to fill the gap in the field of management by presenting the conceptualization of the value appropriation process, which embraces both value extraction and retention. Dynamic approach was based on the dynamic capabilities concept, which essentially express the strategic ability of an organization to perform change. As a result, presented theoretical construction integrates firm's strategic response to discontinuities with the logic of value appropriation, and thus introduces an important shift in scientific discourse concerning value appropriation, from a static towards a dynamic perspective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A. (2014), Business Model Innovation: Concepts, Analysis, and Cases, Routledge, New York.
 2. Ambrosini V., Bowman C. (2009), What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management?, "International Journal of Management Reviews", Vol. 11, No. 1.
 3. Banaszyk P., Cyfert S. (2007), Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 4. Barney J. B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No. 1.
 5. Bowman C., Ambrosini V. (2000), Value Creation Versus Value Capture: Towards a Coherent Definition of Value in Strategy, "British Journal of Management", Vol. 11, No. 1.
 6. Brandenburger A. M., Nalebuff B. (1996), Co-opetition, Doubleday, New York.
 7. Burmann Ch. (2002), Strategische Flexibilitat und Strategiewechsel als Determinanten des Unternehmenswertes, Westdeutser Verlag GmbH, Wiesbaden.
 8. Chacar A., Hesterly W. (2008), Institutional settings and rent appropriation by knowledge-based - employees: The Case of major league baseball, "Managerial and Decision Economics", Vol. 29, No. 2-3.
 9. Ceccagnoli M., Rothaermel F. T. (2008), Appropriating the returns from innovation. Advances in the Study of Entrepreneurship, "Innovation & Economic Growth", Vol. 18.
 10. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 11. Dierickx I., Cool K. (1989), Asset stock accumulation and sustainability of coopetitive advantage, "Management Science", Vol. 35, No. 12.
 12. Di Gregorio D. (2013), An integrative, multi-level model of value creation and value appropriation, "Journal of Applied Business and Economics", Vol. 15, No. 1.
 13. Dyduch W., Bratnicki M. (2015), Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach współdziałających w sieci, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", Vol. 32, No. 2.
 14. Dyer J. H., Singh H., Kale P. (2008), Splitting the pie: Rent distribution in alliances and networks, "Managerial and Decision Economics", Vol. 29.
 15. Ellegaard Ch., Geersbro J., Medlin Ch. J. (2009), Value Appropriation within a Business Network, Competitive, Paper IMP ASIA Conference, December 6-10 2009, Kuala Lumpur, Malaysia.
 16. Foss N. J. (1994), The Theory of the Firm: The Austrians as Precursors and Critics of Contemporary Theory, "Review of Austrian Economics", Vol. 7, No. 1.
 17. Freeman R. E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 18. Hamel G. (1991), Competition for competence and inter-partner learning within international strategic alliances, "Strategic Management Journal", Vol. 12.
 19. Helfat C. E., Peteraf M. A. (2003), The Dynamic Resource-based View: Capabilities Lifecycles, "Strategic Management Journal", Vol. 24, No. 10.
 20. Hesterly W. (2008), Institutional Settings and Rent Appropriation by Knowledge-Based Employees: The Case of Major League Baseball, Managerial and Decision Economics.
 21. Hurmelinna-Laukkanen P., Puumalainen K. (2007), Nature and dynamics of appropriability: strategies for appropriating returns on innovation, "R&D Management", Vol. 37, No. 2.
 22. Kaplan R. S., Norton D. P. (2001), The Strategy-Focused Organization, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 23. Lepak D. P., Smith K. G., Taylor M. S. (2007), Value creation and value capture: a multilevel perspective, "Academy of Management Review", Vol. 32, No. 1.
 24. Lieberman M. B., Balasubramanian N. (2007), Measuring value creation and its distribution among stakeholders of the firm, Working Paper, UCLA Anderson School of Management.
 25. Mahoney J. T. (2012), Towards a Stakeholder Theory of Strategic Management, w: Ricart J. (red.), Towards a New Theory of the Firm, IESE Research Unit, Barcelona.
 26. Makadok R., Coff R. (2002), The theory of value and the value of theory: Breaking new ground versus reinventing the wheel, "Academy of Management Review", Vol. 27, No. 1.
 27. Mizik N., Jacobson R. (2003), Trading off between value creation and value appropriation: The financial implications of shifts in strategic emphasis, "Journal of Marketing", Vol. 67.
 28. Moran P., Ghoshal S. (1997), Value creation by firms, Academy of Management Best Paper Proceedings.
 29. Najda-Janoszka M. (2016), Dynamic capabability-based approach to value appropriation, Jagiellonian University Press, Krakow.
 30. Najda-Janoszka M. (2011), Zatrzymywanie wartości w sieciach kooperacyjnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 169.
 31. Pavlou A. P., El Sawy O. A. (2011), Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities, "Decision Sciences", Vol. 42, No. 1.
 32. Rumelt R. P. (1984), Towards a strategic theory of the firm, w: Lamb R. (ed.), Competitive Strategic Management. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, NJ.
 33. Stańczyk-Hugiet E. (2012), Strategiczny kontekst sieci międzyorganizacyjnej, w: Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 34. Teece D. J. (2007), Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (sustainable) Enterprise Performance, "Strategic Management Journal", Vol. 28, No. 13.
 35. Teece D. J. (2001), Managing intellectual capital, Oxford University Press.
 36. Wang C. L., Ahmed P. K. (2007), Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda, "The International Journal of Management Reviews", Vol. 9, No. 1.
 37. Whitley R. (2003), Institutional Frameworks, Organizational Capabilities and National Innovation Systems: Some Comments Band Suggestions, Paper prepared for the third Loc Nis Workshop, Paris, 22-23 May.
 38. Winter S. G. (2003), Understanding Dynamic Capabilities, "Strategic Management Journal", Vol. 24, No. 10.
 39. Zahra S. A., Sapienza H. J., Davidsson P. (2006), Entrepreneurship and Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda, "Journal of Management Studies", Vol. 43, No. 4.
 40. Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 41. Zollo M., Winter S. G. (2002), Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities, "Organization Science", Vol. 13, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu