BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieżurawski Lech (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Owczarczyk-Szpakowska Grażyna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Nieżurawska Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces
The Internationalization of the Enterprises as an Opportunity for Success
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 265-277, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Sukces przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Kluczowe czynniki sukcesu
Success of the company, Enterprise internationalization, Key success factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Złotego środka na osiągnięcie sukcesu niestety nie ma. Obecnie tylko te przedsiębiorstwa mają szansę na osiągnięcie sukcesu, które są w stanie w pełni zaspokoić potrzeby swoich nabywców. W związku z tym muszą one osiągnąć wiodącą pozycję w co najmniej jednej dziedzinie, jeśli chcą usatysfakcjonować klientów. Skupienie się na kluczowych czynnikach sukcesu w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia perfekcji w jednej konkretnej dziedzinie otwiera drogę do sukcesu. Dlatego identyfikacja kluczowych czynników sukcesu jest nierozerwalnie związana z procesem opracowywania strategii dla organizacji. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że badając przedsiębiorstwa, można zidentyfikować czynniki, które doprowadziły do zdobycia przewagi konkurencyjnej i osiągnięcia sukcesu. Wykorzystanie metody studium przypadku umożliwiło opisanie drogi do sukcesu i zidentyfikować kluczowe czynniki sukcesu mBanku. (abstrakt oryginalny)

There is no golden recipe for success. Nowadays only those enterprises have a chance to achieve success which are fully capable of satisfying the needs of their purchasers. Therefore, they must achieve a leading position in at least one respect if they want to win themselves customers. Focusing on the key success factors in the combination with achieving perfection in one particular field opens way to success. Therefore, the identification of the key success factors is inseparably linked with the process of developing the strategies for an organization. The aim of the present article is to show that it is possible to identify particular factors which have resulted in the competitive advantage of the enterprises which have achieved success by subjecting such enterprises to research. Among others, the method of case study was used to describe the way to success and to identify the key factors of success of mBank. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M. (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C. H. Beck, Warszawa.
 2. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J. (2000), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Gannon M. (1993), Towards a composite theory of foreign market entry mode choice: the role of marketing strategy variables, "Journal of Strategic Marketing", Vol. 1, No. 1.
 4. Koźmiński A., Piotrowski W. (1999), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T. (2007), Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 6. Kurkliński L., Najar S. (2014), Bariery zagranicznej ekspansji banków działających w Polsce, w: Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, Sobiecki R., Pietrewicz J. W. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 7. Lachowski S. (2010), Droga innowacji, Wyd. Studio EMK, Warszawa.
 8. Maleszyk E. (2007), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw handlowych, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 9. Meissner H. G. (1981), Aussenhandelsmarketing, Verlag C. E., Poeschel, Stuttgart.
 10. Olszewska B. (2000), Istota, miary, czynniki sukcesów i porażek przedsiębiorstw, w: Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Rozkwitalska M. (2007), Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa.
 12. Strategia Grupy mBanku na lata 2012-2016, https://www.mbank.pl/ pobierz/msp-korporacje/wyniki-finansowe/strategia.pdf, https://www. mbank.pl/pobierz/msp-korporacje/wyniki-finansowe/raport-za-i-polrocze-2015-r.-rozdzial-o-strategii.pdf.
 13. Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 14. www.mbank.pl/raporty-dla-inwestorów/wyniki-finansowe, dostęp dnia 28.01.2016.
 15. World Investment Report 2015 (2015), United Nations, New York and Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu