BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olender Małgorzata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wspomaganie podejmowania decyzji w dynamicznych sieciach wytwarzania
Support for Decision-Making in Virtual Manufacturing Networks
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2016, nr 2, s. 8-13, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie produkcji, Organizacja, Strategia rozwoju, Teoria gier
Production planning, Organisation, Development strategy, Game theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję zapisu problemu decyzyjnego dla modelu produkcyjnego, w którym rolę graczy pełniły funkcje celu, dysponujące konkretnymi strategiami i dążące do wygranej. Wybór najlepszej strategii z możliwych, przy istniejących wypłatach, nie musi być najlepszym rozwiązaniem istniejącego problemu, ponieważ należy uwzględnić przede wszystkim terminowość realizacji zlecenia. Należy również zwrócić uwagę, że wybór strategii zależny jest od tego, który gracz zaczyna pierwszy rozgrywkę. Dalsze prace będą związane z analizą wpływu różnych kombinacji strategii na wyniki gry, przy określonych ograniczeniach, a także próby zaimplementowania formalizmów do wyboru strategii w strategiach mieszanych.(fragment tekstu)

Dynamics on the market makes, that search for more effective solutions in planning the production flow. Opportunities, which open the market for companies, as new basis of cooperation, have to go hand in hand with the flexibility and ability to adapt to the requirements of the environment. The problem of scheduling production flow is more complicated, because the virtual manufacturing network create a single organizations, geographicaly dispersed, functioning temporarily, as a one body, to realize the effect an order. In the whole production planning and choosing the route from alternative routes should be considered still a problem of transport between the participants in the virtual network. To planning the flow production and choice of route used formalisms derived from game theory. The article presents the record of the decision problem for the production model in which the role players perform the goal functions. This functions have specific strategies and endeavour to win. The choice of strategy depends on which player starts the first game. Further work will be associated with the analysis of the impact of different combinations of strategies on the results of the game, with certain restrictions, as well as attempts to implement formalism to choose strategies in mixed strategies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bedük A., Modern Menagement Technics. Gazi Publishing, Ankara 2005.
 2. Burma Z. A., New organization structures: virtual organizations. International Journal of Engineering and Applied Sciences. 2/2014, pp. 18-27.
 3. Camarinha-Matos L. M., Afsarmanesh H., Tendencies and General Requirements for Virtual Enterprises, [in:] Infrastructures for Virtual Enterprises, ed. L. M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh. Springer·Science+Business Media, B.V., Porto 1999, pp. 15-30.
 4. Dixit A. K., Nalebuff B. J., Sztuka strategii. Teoria gier w biznesie i życiu prywatnym. MT Biznes, Warszawa 2009.
 5. Docherty J., Bystrov A., Yakovlev A., The use of game theory within automotive job scheduling. 2013.
 6. Krzak M., Konkurencja i kooperacja na lokalnym rynku surowcowym w dwuosobowych modelach teorii gier. zarys zagadnienia. .Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. 79/2010, s. 383-402.
 7. Laskowski S., Sekwencyjna dwuosobowa gra konkurencyjna o sumie niezerowej. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne. 3-4/2006, s. 44-60.
 8. Li X. Y., Gao L., Li L. P., Sun Q. F., Li W. D., A genetic algorithm for multi-objective collaborative process planning and scheduling problem. .Systems Man and Cybernetics (SMC)., IEEE International Conference 2010, pp. 3354-3357.
 9. Olender M., Krenczyk D., Wirtualne sieci wytwarzania, [w:] Inżynier XXI wieku. V Międzynarodowa konferencja studentów oraz doktorantów. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2015, s. 47-56.
 10. Olender M., Krenczyk D., Planowanie zleceń w wirtualnych sieciach produkcyjnych, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 1, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016, s. 644-656.
 11. Osbourne M. J., Rubinstein A., A Course in Game Theory. The MIT Press, Londyn 1998.
 12. Özgeldi M., Kalkan S., Virtual organizations in the balanced scorecard (.balanced score card.): a case study. .Journal of Economics, Business and Finance. 22/2007.
 13. Straffin P. D., Teoria gier. Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2001.
 14. Tranamil-Vidal R., Application of game theory in inventory management, [in:] Pareto Optimality, Game Theory And Equilibria, ed. Chinchuluun A., Karakitsiou A., Mavrommati A. Springer, New York 2008, pp. 833-865.
 15. Watson J., Strategia. Wprowadzenie do teorii gier. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu