BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poloczek Łukasz (Politechnika Śląska w Gliwicach), Kiełbus Andrzej (Politechnika Śląska w Gliwicach)
Tytuł
Wpływ czynników technologicznych na jakość odlewów ze stopów aluminium
Influence of Technological Factors on the Quality of Aluminum Alloys Castings
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2016, nr 2, s. 14-19, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność za wady produktów, Odlewnictwo, Jakość produktu
Liability for product defects, Casting, Product quality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprojektowanie technologii odlewniczej dla odlewów odlewanych ze stopów aluminium wymaga umiejętności powiązania ze sobą wielu zjawisk metalurgicznych i ich wpływu na późniejszy efekt jakościowy odlewu. Dlatego poszczególne etapy realizacji projektu, wymuszają przeprowadzenie dokładnej analizy zagrożeń, uwzględniającej wszystkie poszczególne etapy procesu produkcyjnego. Na podstawie takiej analizy wprowadza się zabezpieczenia, które wyeliminują lub zminimalizują występowanie czynników mających wpływ na powstawanie odchyłek mających w efekcie wpływ na właściwości użytkowe odlewów. Sposób takiego podejścia do opracowania technologii na etapie wdrażania pozwala na wyeliminowanie wielu problemów w późniejszej seryjnej produkcji odlewów.(fragment tekstu)

To produce die-cast with high quality while maintaining the required performance affects many stages of the production process. These steps are dependent on each other and in the end of production process they decide on the competitiveness of manufactured elements. The main aspect affecting on the high quality and thus on the competitiveness of castings is finding that casting is free from defects. The great diversity of the disadvantages of the castings results from the technology of production casting, which is affected by a series of many technological operations, including: design and construction of the mold, technology of melting and casting molten metal into the mold and carrying out machining after casting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cais J., Weiss V., Svobodova J., Relation between Porosity and Mechanical Properties of Al-Si Alloys Produced by Low- Pressure Casting. Archives of Foundry Engineering, V14-SI1 20, 2014, pp. 97-102.
 2. Davis J. R., ASM handbook, ASM, Metals Park. OH, 1990, pp. 123-151, 166-168.
 3. Falęcki Z., Analiza wad odlewów. WNT, Warszawa 1997.
 4. Górny Z., Lech Z., Odlewanie kokilowe stopów metali nieżelaznych. WNT, Warszawa 1975.
 5. Haro-Rodríguez S., Goytia-Reyes R. E., Dwivedi D. K., Baltazar-Hernández V. H., Flores-Zúńiga H., Pérez-López M. J., On influence of Ti and Sr on microstructure, mechanical properties and quality index of cast eutectic AlSiMg alloy. Materials and Design 32 2011, pp. 1865-1871.
 6. Hegde S., Prabhu K. N., Modification of eutectic silicon in AlSi alloys. "J Mater Sci" 2008, pp. 3009-3027.
 7. Kluska-Nawarecka S., Metody komputerowe wspomagania diagnostyki wad odlewów. Instytut Odlewnictwa, Kraków 1999.
 8. Li J. H., Albu M., Ludwig T. H., Matsubara Y., Hofer F., Arnberg L., Tsunekawa Y., Schumacher P., Modification of eutectic Si in Al-Si based alloys. Materials Science Forum, 2014, Vol. 794-796, pp. 130-136.
 9. Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady. WNT, Warszawa 2008.
 10. Łybacki W., Zawadzka K., Wspomaganie diagnostyki wad odlewów narzędziami zarządzania jakością. „Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 28 nr 1, 2008, s. 89-101.
 11. PN-85/H-83105, Odlewy podział i terminologia wad.
 12. Romankiewicz R., Romankiewicz F., Modyfikacja siluminu AlSi7. „Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2004, nr 1, s. 181-187.
 13. Władysław C., Poradnik Inżyniera. Odlewnictwo. WNT, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu