BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żyra Agnieszka (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Elektroerozyjne drążenie żarowytrzymałych stopów niklu
Electrodischarge Drilling of Heat Resisting Nickel Alloys
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2016, nr 2, s. 40-46, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Energia cieplna, Ciepłownictwo, Silniki
Thermal energy, Heating, Engines
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z przeprowadzonych badań drążenia elektroerozyjnego żarowytrzymałych stopów niklu Inconel 625 oraz Inconel 718 wynika, że istotny wpływ na wydajność obróbki elektro-erozyjnej ma amplituda natężenia prądu w pojedynczym impulsie - wraz ze wzrostem natężenia prądu wzrasta wydajność obróbki. Pokazano także korelację pomiędzy średnią energią wyładowania a objętościową wydajnością obróbki EDM. Ponieważ obróbka EDM stopu Inconel 625 przebiegała przy mniejszych wartościach energii wyładowania, można oczekiwać większej dokładności obróbki tego stopu oraz mniejszych zmian w warstwie wierzchniej. Na podstawie przeprowadzonych analiz można jednoznacznie stwierdzić, że materiałem łatwiej obrabialnym elektroerozyjnie jest stop Inconel 625 - w porównaniu do stopu Inconel 718. Jest to związane z różnicami we właściwościach cieplnych tych stopów - temperaturze topnienia, przewodności cieplnej, współczynniku rozszerzalności cieplnej oraz pojemności cieplnej.(fragment tekstu)

High demand for turbomachinery devices is constantly growing due to the constrains of reduction noise generation, fuel burn and gases emission. Competitiveness on the turbomachinery market forces manufactures to look for possibilities of reducing production costs - using costeffective machining methods. According to the safety requirements in area of aeronautical industry, it is very important to ensure high geometrical and dimensional accuracy. Because of the very good mechanical properties, high temperature resistance and corrosion resistance, hard to machine nickel based superalloys are commonly used as components of aeroengines. Due to the mentioned properties it is very hard to machine heat resisting nickel alloys with conventional machining methods. One of the non-conventional machining methods which is commonly used is electrodischarge machining. The main advantage of this method is that it is possible to machine each material which is an electrical conductor, regardless of its mechanical properties. In this paper the results of electrodischarge drilling of Inconel 625 and Inconel 718 with different values of current intensity and pulse time were presented. There was pointed the relation between current intensity and material removal rate and also correlation between discharge intensity and material removal rate. On the basis of experiment results it is known that Inconel 625 is easier to machine by EDM than Inconel 718. As a result of SEM photos and EDS analysis of the Inconel 718 surface it is possible to say that discharge intensity growth results in occurring bigger and deeper electroerosion craters, microcracks and solidified debris with content of carbon. It is required to expand the research of analysis of changes in Inconel's 625 surface.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antar M., Chantzis D., Hayward P., Marimuthu S., High Speed EDM and Laser Drilling of Aerospace Alloys. Procedia CIRP (2016), Volume: 42, pp. 526-531.
 2. Ayesta I. (et al.), Experimental Study on Debris Evacuation during Slot EDMing. Procedia CIRP (2016), Volume: 42, pp. 6-11.
 3. Domingos D., Uhlmann E., Investigations on Vibration-assisted EDM-machining of Seal Slots in High-Temperature Resistant Materials for Turbine Components - Part II. Procedia CIRP (2013) Volume: 6, pp. 71-76.
 4. El-Hofy H. A.-G., Advanced Machining Processes, Nontraditional and Hybrid Machining Processes. McGraw-Hill 2005.
 5. Haas R., Munz M., Risto, M., Optimization of the EDM Drilling Process to Increase the Productivity and Geometrical Accuracy. Procedia CIRP (2016), Volume: 42, pp. 537-542.
 6. Kliuev M. (et al.), EDM Drilling and Shaping of Cooling Holes in Inconel 718 Turbine Blades. Procedia CIRP (2016), Volume: 42, pp. 322-327.
 7. Klocke F. (et al.), Evaluation of advanced wire-EDM capabilities for the manufacture of fir tree slots in Inconel 718. 6th CIRP International Conference of High Performance Cutting, HPC 2014.
 8. Klocke F. (et al.), Turbomachinery component manufacture by application of electrochemical, electrophysical and photonic processes. CIRP Annals - Manufacturing Technology 63 (2014).
 9. Kunieda M., Lauwers B., Rajurkar K.P., Schumachaer B.M., Advancing EDM through Fundamental Insight into the Process. CIRP Annals - Manufacturing Technology, No. 54 (2), (2005), pp. 64-87.
 10. Li L., Li W., Guo Y.B., Surface integrity characteristics in wire-EDM of Inconel 718 at different Discharge Energy. Procedia CIRP 6 (2013), pp. 220-225.
 11. Luis C.J., Puertas I., Torres A., Modelling of surface finish, electrode wear and material removal rate in electrical discharge machining of hard-to-machine alloys. "Precision Engineering" 40 (2015).
 12. Skoczypiec S., Żyra A., Badania obróbki elektroerozyjnej żarowytrzymałych stopów niklu Inconel 718 oraz Inconel 652. "Stal Metale Nowe Technologie", 3-4/2016, s. 46-50.
 13. Zębala W., Modelowanie procesu skrawania. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.
 14. Global Market Forecast Flying by numbers 2015-2034. Dostępny w Internecie: http://www.airbus.com/company/market/forecast/, (maj 2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu