BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Motyka Jacek (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Klauzula waloryzacyjna w umowach najmu komercyjnego a uprawnienie wynajmującego do wypowiedzenia wysokości czynszu
The Relation between the Indexation Clause and the Lessor's Entitlement to Terminate the Amount of Rent in Commercial Lease Agreements
Źródło
Świat Nieruchomości, 2016, nr 2(96), s. 69-73, bibliogr. 15 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Najem, Czynsz najmu, Prawo nieruchomości
Rental, Rental fee, Real estate law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera omówienie dwóch sposobów, w jaki może ulec zmianie czynsz w trakcie trwania stosunku najmu - poprzez użycie klauzuli waloryzacyjnej oraz wypowiedzenie wysokości czynszu w myśl 6851 Kodeksu Cywilnego. Autor interpretuje cel, jaki przyświeca obu regulacjom oraz bada zależności między nimi aby odpowiedzieć na pytanie czy, oraz w jakich przypadkach zawarcie w umowie najmu komercyjnego klauzuli waloryzującej czynsz automatycznie skutkuje wyłączeniem uprawnienia wynajmującego do wypowiedzenia wysokości czynszu. Podkreślone są uwarunkowania rynkowe, na które odpowiedzią są obie analizowane regulacje oraz ich skrajna odmienność. (abstrakt oryginalny)

The article raises the issue of two ways in which the rent may be changed during the course of the lease relation - the indexation clause and the termination of rent pursuant to Article 6851 of the Civil Code. Through the analysis of law the Author interprets the purpose of both aforementioned regulations and examines the relationship between them in order to answer if and when the inclusion of the indexation clause in a commercial lease agreement may automatically result in excluding the lessor's entitlement to terminate the current rent. The emphasis is put on the market conditions and their variety, as both regulations respond to different market demands. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Anchor tenant, [dostęp: 11.05.2016], .
 2. Brzeszczyńska S., Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.
 3. Czech T., Glosa do wyroku SN z 12 stycznia 2006II CK 360/05, "Glosa", 2008, Nr 4.
 4. Czym jest najem komercyjny?, [dostęp: 11.05.2016], .
 5. Damasiewicz A., Chudzik M., Najem lokalu użytkowego, Wydaw. Prawnicze LexisNexis, wyd. 2, Warszawa 2005.
 6. Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach; (red. nauk.) W. Baranowski, Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa 2008.
 7. Gola A., Suchecki ]., Najem i własność lokali. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Kopyra J., Krawiec G., Bacia B., Prawo Nieruchomości, Poltext, Warszawa 2012.
 9. Matusik G., Górecki J., Kodeks cywilny - komentarz, (red. nauk.) K. Osajda, Wydawnictwo C. H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2013.
 10. Rudnicki S., Dmowski S. (red. nauk.) /W:/ Komentarz do kodeksu cywilnego. Część ogólna, (red. nauk.) S. Dmowski, S. Rudnicki, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Wwyd. 10, Warszawa 2011.
 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.).
 12. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2014 г., I ACa 654/14.
 13. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 г., IV CSK 208/14.
 14. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 13 marca 2015 г., V Ca 986/14.
 15. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 23 września 20/3 г., IV Ca 1423/12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.96.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu