BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicka Agata (University of Lodz, Poland)
Tytuł
How to Manage Sustainable Supply Chain? The Issue of Maturity
Jak zarządzać zrównoważonym łańcuchem dostaw : istota dojrzałości
Wie die Ausgewogene Lieferkette zu Managen Ist : das Wesen von Lieferketten-Reife
Źródło
LogForum, 2016, vol. 12, nr 4, s. 203-211, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Zrównoważony łańcuch dostaw, Logistyka, Logistyka w łańcuchu dostaw, Łańcuch dostaw
Sustainable supply chain, Logistics, Logistics in supply chain, Supply chain
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Problematyka zarządzania zrównoważonym rozwojem w łańcuchu dostaw wydaje się być coraz bardziej złożona. Istnieje wiele aspektów, które muszą być brane pod uwagę przy planowaniu, realizacji i monitorowaniu warunków środowiskowych i społecznych w łańcuchach dostaw. Mimo dużego dorobku naukowego dotykającego problematyki zrównoważonego rozwoju (ZR) w łańcuchu dostaw kwestia oceny, a zwłaszcza poziomu dojrzałości nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięta.
Metody: Głównym celem artykułu jest analiza kwestii dojrzałości w kontekście zrównoważonego rozwoju. Obok przeglądu literatury autorka prezentuje własną propozycję modelu teoretycznego.
Wyniki: W artykule nakreślono istotę dojrzałości w kontekście zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw. Autorka przedstawiła teoretyczny model dojrzałości. Dodatkowym elementem są rekomendacje uzupełnione o narzędzia, które można wykorzystać w praktyce jak np.: system certyfikacji, kodeksy postępowania, kodeksy etyczne, audyty czy projekty.
Wnioski: Włączenie kwestii dojrzałości do problematyki zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw wydaje się bardzo potrzebne. Dzięki niej organizacjom łatwiej jest rozumieć istotę zrównoważonego rozwoju. Zaproponowany model użyty jako metoda samooceny dodatkowo pozwala sprawdzić, na jakim poziomie wdrożenia jest obecnie analizowany przez organizację łańcuchu dostaw. W kolejnej fazie planowanych badań zweryfikowany zostanie model teoretyczny. Dodatkowym kierunkiem badań opisywanej problematyki jest identyfikacja kluczowych czynników sukcesu i ich weryfikacja na podstawie badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Background: The issue of managing sustainability in supply chain seems to be more and more complex. There are many aspects that need to be taken into consideration when planning, implementing and monitoring environmental and social conditions of supply chains. Despite many works, already published, on the concept of sustainable development (SD) is seems that the issue of assessment and especially the issue of maturity in the light of the SD concept is still not developed enough.
Methods: The general aim of the paper is the analysis of the maturity issue in the context of sustainability. The main objective is to conceptualize the idea of maturity in sustainable supply chain. Beside the literature research the own proposition of theoretical model was described.
Results: The article describes the issue of maturity as an element of managing sustainable development in the supply chain. The author presented a theoretical model of the maturity. Moreover the author gave some recommendations how to manage the sustainability issues in supply chain in more mature approach and introduced some useful tools among which are: certification, code of conduct and code of ethics, audits, projects etc.
Conclusions: The issue of maturity seems to be very useful for proper understanding the idea of sustainable development in supply chain. The developed model can be used as self-assessment method to check at which level of implementation the idea of SD is analyzed in supply chain. Furthermore, the next phase of the planned research in form of practical verification of the model was advised as well as a research of identification of new factors and tools in analyzed area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahi P., Searcy C., 2015, An analysis of metrics used to measure performance in green and sustainable supply chains, Journal of Cleaner Production, Volume 86, 1 January 2015, 360-377, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.08.005.
 2. Azadeh R.T., Peter J.B., Bella B., 2016, Modelling the Impact of Environmental and Organizational Determinants on Green Supply Chain Innovation and Performance, Journal of Food Products Marketing, 22, 4, 436-454, http://dx.doi.org/10.1080/10454446.2014.949987.
 3. Beske P., Seuring S., 2014, Putting sustainability into supply chain management, Supply Chain Management: An International Journal, 19, 3, 322-331., http://dx.doi.org/10.1108/SCM-12-2013-0432.
 4. Carter C., Rogers D. 2008a, Sustainable supply chain management: toward new theory in logistics management, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38, 5, 360-87.
 5. Carter C., Rogers D., 2008b, A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38, 5, 360-387, http://dx.doi.org/10.1108/09600030810882816.
 6. Cruz J.M., 2013, Modeling the relationship of globalized supply chains and corporate social responsibility, Journal of Cleaner Production. 56, 73-85, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.09.013.
 7. Cucchiella F., Gastaldi M., 2006, Risk management in supply chain: a real option approach, Journal of Manufacturing Technology Management, 17 6, 700 - 720, http://dx.doi.org/10.1108/17410380610678756.
 8. Done A., 2011, Developing supply chain maturity, Working Paper 898, Business School, University of Navara, 1-29.
 9. Global Resporting Inititative, www.globalreporting.org.
 10. Gonzalez-Padron T.L., 2016. Ethics in the Supply Chain: Follow-Up Processes to Audit Results, Journal of Marketing Channels, 23:1-2, 22-33, DOI:10.1080/1046669X.2016.1147341.
 11. Green K.W., Zelbst Jr P.J., Meacham J., Bhadauria V.S., 2012, Green supply chain management practices: impact on performance, Supply Chain Management: An International Journal, 17, 3, 290-305, http://dx.doi.org/10.1108/13598541211227126.
 12. Haugh H.M., Talwar A., 2010, How Do Corporations Embed Sustainability Across the Organization? Academy of Management Learning & Education, 9, 3, 384-396., DOI: 10.5465/AMLE.2010.53791822
 13. Hersch M.A., 2002, Whistleblowers - heroes of traitors? Individual and collective responsibility for ethical behaviour, Annual Reviews in Control, 26, 243-262, doi:10.1016/S1367-5788(02)00025-1
 14. Holt D., Ghobadian A., 2009, An empirical study of green supply chain management practices amongst UK manufacturers, Journal of Manufacturing Technology Management, 20, 7, 933-956., http://dx.doi.org/10.1108/17410380910984212.
 15. Jasiulewicz-Kaczmarek M., Szafer P., Drożyner P., Supplier Evaluation Framework Based on CSR Perspective, Research in Logistics and Production, 5, 5, 435-444.
 16. Jüttner U., 2005, Supply chain risk management: Understanding the business requirements from a practitioner perspective, The International Journal of Logistics Management, 16, 1, 120-141, DOI http://dx.doi.org/10.1108/09574090510617385.
 17. Knosala R. (red.), 2015, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji [Innovations in management]. T.1; - Opole: Polskie Towarzystwo Zrządzania Produkcją, 914-925.
 18. Lebaron G., Lister J., 2015, Benchmarking global supply chains: the power of the 'ethical audit' regime, Review of International Studies, 41, 905-924 doi:10.1017/S0260210515000388.
 19. Rudnicka A., CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie [CSR - improvement of social relationships in a company], Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 20. Schaltegger S., Burritt R., 2014, Measuring and managing sustainability performance of supply chains: Review and sustainability supply chain management framework", Supply Chain Management: An International Journal, 19, 3, 232-241, DOI http://dx.doi.org/10.1108/SCM-02-2014-0061.
 21. Seuring S., Müller M., 2008, From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management, Journal of Cleaner Production, 16, 15, 1699-1710., http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.020.
 22. SJP, http://sjp.pwn.pl/, 14.07.2016.
 23. Svensson G., 2007, Aspects of sustainable supply chain management (SSCM): conceptual framework and empirical example, Supply Chain Management: An International Journal, 12, 4, 262-266., http://dx.doi.org/10.1108/13598540710759781.
 24. Tang Ch.S., Perspectives in supply chain risk management, International Journal of Production Economics, 103, 2, October 2006, 451-488, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2005.12.006
 25. Taticchi P., Tonelli F., Pasqualino R., 2013, Performance measurement of sustainable supply chains: A literature review and a research agenda, International Journal of Productivity and Performance Management, 62, 8, 782-804, DOI http://dx.doi.org/10.1108/IJPPM-03-2013-0037.
 26. Turker D., Toker H., Altuntas C. (ed.), 2014, Contemporary Issues in Corporate Social Responsiblity, Lextington Books, UK.
 27. Urbaniak M., 2015, The Role of the Concept of Corporate Social Responsibility in Building Relationships in the SupplyChain, LogForum, 11 (2), 199-205, DOI: 10.17270/J.LOG.2015.2.8.
 28. Zaabi S., Dhaheri N., Diabat A., 2013, Analysis of interaction between the barriers for the implementation of sustainable supply chain management, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 68 1-4, 895-905., DOI: 10.1007/s00170-013-4951-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu