BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rajchelt Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Opinia ekspertów branżowych o roli poszczególnych kategorii zasobów w budowaniu konkurencyjności SKOK-ów
Competitiveness Building Based on Resources in Polish Credit Unions
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 327-336, rys., bibliogr. 20 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Konkurencyjność banków, Kasy spółdzielcze
Competitiveness, Banks' competitiveness, Credit unions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie problematyki determinant konkurencyjności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na polskim rynku usług finansowych. Obserwacja specyfiki funkcjonowania SKOK-ów oraz ich środowiska konkurencyjnego pokazała, że warunki zewnętrzne, w jakich funkcjonują spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowych, są zbliżone, a pomimo to osiągane przez nie wyniki konkurowania są bardzo zróżnicowane. Prawdopodobnej przyczyny takiego stanu należało doszukiwać się we wnętrzu tych organizacji. W związku z tym podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym rozważaniom, odnosi się do wpływu zasobów na osiąganą przez kasy konkurencyjność. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 19 ekspertów poruszających się w tematyce kas. Całość rozważań osadzona została w ramach przekonań nurtu zasobowego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to discuss the issue of the determinants of competitiveness of Polish credit unions on the Polish financial market. Observation of the specifics of the credit unions activity and their competitive environment has showed that the external conditions in which they operate are similar, but the achieved competitive results are diverse. Probable reasons of such difference ought to be searched for inside these organizations. Consequently, the basic question to be analysed is related to the impact of resources on competitiveness of SKOKs. A questionnaire survey was conducted on a group of 19 experts in the subject of Polish credit unions. The whole discussion was carried out in the resourced-based view.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H. G. (2002), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Barney J. B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No. 1.
 3. Bierecki G. (1999), Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa - unikatowe wartości społeczne źródłem rozwoju ekonomicznego, "Pieniądze i Więź", nr 1.
 4. Boyd N. G., Hanlon S. C., Lado A. A. (1997), Competition, cooperation, and the search for economic rents: A syncretic model, "The Academy of Management Review, Vol. 22, No. 1.
 5. Bratnicki M. (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, PAN Odział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 6. Daft R. (2006), Organization Theory and Design, Thomas South-Western, USA.
 7. Drucker P. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Dwyer L., Kim Ch. (2003), Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, "Current Issues in Tourism", Vol. 6, No. 5.
 9. Flak O., Głód G. (2012), Konkurencyjni przetrwają, Difin, Warszawa.
 10. Hamel G., Prahalad C. K. (1990), The core competence of the corporation, "Harvard Business Review", Vol. 68, No. 3.
 11. Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku (2014), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Warszawa, www.knf.gov.pl, data dostępu 2.05.2014.
 12. Kamiński W. (1998), Wybrane zagadnienia prawne rejestracji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, "Pieniądze i Więź", nr 1.
 13. Krupski R. (2011), Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 14. Luce R. A., McNamara G. M., Thompson G. H. (2002), Examining the effect of complexity in strategic group knowledge structures on the firm performance, "Strategic Management Journal", No. 23.
 15. Nogalski B., Rybiński J. (2006), Budowa przewagi konkurencyjnej na zasobach przedsiębiorstwa, w: Krupski R., Zarządzania strategiczne, ujęcie zasobowe, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 16. Oliver Ch. (1997), Sustainable Competitive Advantage: Combining Institutional an Resource-based Views, "Strategic Management Journal", Vol. 18.
 17. Skawińska E. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 18. Stankiewicz M. (2005), Konkurencyjność Przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 19. Urbanowicz-Sojkin E. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem-od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 20. Woźniewska G. (2011), Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu