BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilewicz Tomasz (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Entrepreneurial Activities of Communes in Creation of Competitive Advantages at Regional Investment Markets : Evidence from Poland
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, vol. 30, nr 2, s. 108-121, tab., bibliogr. 17 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych = International Determinants for the Development of Local and Regional Systems
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Gmina, Inwestycje gminne, Przewaga konkurencyjna, Benchmarking
Local development, District, District investments, Competitive advantage, Benchmarking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The objective of this paper is to present examples of local regions represented by Polish communes that demonstrate entrepreneurial activities within competition for investors, tourists, and inhabitants at regional investment markets. I will present local regions of different location, size, functional type, and potential investment attractiveness that were the best in their class within the research sample studied. I decided to perform multilayer research on 50 communes in Poland using electronic audit research method, mystery client research method, and benchmarking of communes within their subpopulation types. Within the research 10 communes that are the best in their class have been selected. Identified activities of the best in class communes are presented and enable to form recommendations of applicable character for local regions aiming to improve their competitiveness in attraction, and retention of investors, tourists, and inhabitants.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch, D.B., Falck, O., Feldman M.P., Heblichs S. (2012). Local Entrepreneurship in context. Regional Studies, 46(3), 379-389.
 2. Colombo, E., Michelangeli, A., Stanca, L. (2014). La Dolce Vita: Hedonic estimates of quality of life in Italian cities. Regional Studies, 48(8), 1404-1418.
 3. Doz, Y., Kosonen, M. (2008). Fast Strategy. How strategic agility will help you stay ahead of the game. Great Britain: Pearson Education Limited.
 4. Giffinger, R., Haindlmaier, G., Kramar. H. (2010). The role of rankings in growing city competition, Urban Research & Practice, 3(3), 299-312.
 5. Godlewska-Majkowska, H. et al. (2011.). Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce [Investment attractivenes and regional regional entrepreneurship in Poland]. Szkoła Główna Handlowa.
 6. Kasprowicz, K. et al. (2014) (2016, 4 January). Gmina na piatkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiebiorców [Report on the best practices in investors attraction by Polish communes]. Warszawa. Szkoła Główna Handlowa. Retrieved from http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/wspolpraca/skn/ Documents/Gmina_na_5_2014.pdf
 7. Krugman P. (2011). The New Economic Geography, Now Middle-aged. Regional Studies, 45(1), 1-7.
 8. Lakshmanan, T.R., Chatterjee, L., (2009). New governance institutions in the entrepreneurial urban region. The European Journal of Social Science Research, 22(3), 371-391.
 9. Mongkol K. (2011). The critical review of new public management model and its criticism. Research Journal of Business Management 5(1), 35-43.
 10. Olczyk, M., (2008). Konkurencyjność. Teoria i Praktyka [Competitiveness. Theory and Practice]. Warszawa: CeDeWu.
 11. Olszewska, J. (2001). Strategia kreowania wizerunku gminy turystycznej [Strategy of creatiing the image of tourist commune]. Ekonomia, 3, 147-158.
 12. Piotrowski, S.J., Zhang, Y., Lin, W., Yu, W. (2009). Key Issues for Implementation of Chinese Open Government Information Regulations. Public Administration Review, Vol. 69, Supplement to Volume 69: Comparative Chinese/American Public Administration, 129-135.
 13. Pollitt, C., Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform. A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. New York: Oxford University Press.
 14. Regionalny rynek inwestycyjny a przedsiębiorczość [Regional investment market and entrepreneurship]. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie [Enterprise Science Quarterly] (2013), 26, 15-29.
 15. Sheng L., (2011). Regional competition and sustainable development: a game theory model for tourism destinations, European Planning Studies, 19(4), 669-681.
 16. Zalewski, A. et al. (2007). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym [New public management in polish territorial self-government]. Szkola Główna Handlowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu