BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczkiewicz Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Terroryzm konwencjonalny i niekonwencjonalny
Conventional and Unconventional Terrorism
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 91-100, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Terroryzm, Zwalczanie terroryzmu, Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa
Terrorism, Combating terrorism, Safety risk identification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym ze współczesnym terroryzmem. Scharakteryzowano w nim wybrane problemy terroryzmu konwencjonalnego i niekonwencjonalnego. Omówiono sposoby użycia terrorystycznego środków biologicznych i chemicznych podwójnego przeznaczenia oraz podano przykłady ich użycia. Opisano możliwe sposoby użycia materiałów promieniotwórczych w aktach terroru. Scharakteryzowano sposoby i metody planistyczno-organizacyjne i operacyjno-techniczne w celu zwalczania terroryzmu światowego. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issues of contemporary terrorism. Selected problems of conventional and unconventional terrorism are discussed. The article presents dual use biological and chemical agents and their examples, the use of radioactive materials in acts of terrorism, planning and organizing methods, as well as operational and technical methods employed to stop terrorism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. AAP;6 NATO Glossary of Terms and Definitions [on2line]. [Dostęp 20.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: http//www.wcnjk.wp.mil.pl/plik/file/AAP_6_2010_PL.pdf.
  2. Adamski J., Ewolucja form działalności terrorystycznej na tle postępu technologicznego, rozprawa doktorska. Warszawa: AON, 2004.
  3. Dawidczyk A., Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku. Warszawa: AON, 2001. ISBN 8328806220226.
  4. Hoffman B., Oblicza terroryzmu. Warszawa: Wydaw. Bertelsmann Media Sp. z o.o., 1999. ISBN 8327227228921.
  5. Zajadło J., Prawo międzynarodowe wobec problemu "państwa upadłego". Państwo i Prawo 2005, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu