BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochenek Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Kilka refleksji na temat kryzysu, ryzyka i niepewności
Some Reflections on Crisis, Risk, and Uncertainty
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 103-117, bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Ryzyko, Niepewność, Recesja gospodarcza
Economic crisis, Risk, Uncertainty, Economic recession
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Historia gospodarcza świata oraz historia powszechnej myśli ekonomicznej dostarczają dowody, że kryzysy ekonomiczne są nie odłącznym elementem gospodarki rynkowej. Od 1550 r. do chwili obecnej, przeciętnie co 6,4 lat pojawiały się zjawiska kryzysowe. Pojęcie "kryzys" zostało wymyślone w starożytności przez Hipokratesa, "kryzys ekonomiczny" natomiast został wprowadzony do języka fachowego przez J.C.L.S. de Sismondiego w roku 1827. Z kolei R. Cantillon wzbogacił słownictwo ekonomiczne o pojęcia "ryzyka" i "niepewności" w roku 1725. Ich uwzględnienie przyczyniło się do rozwoju nauk ekonomicznych oraz ich zbliżenia do rzeczywistej gospodarki. Precyzyjne i jednoznaczne definicje ryzyka i niepewności są zasługą F.H. Knighta i J.M. Keynesa. (abstrakt oryginalny)

The economic history of the world and the history of universal economic thought provide evidence that economic crises are an inherent component of the market economy. After the year 1550, crisis phenomena appeared every 6.4 years on the average. The term "crisis" was coined by Hippocrates in ancient times, while "economic crisis" was introduced into specialist language by J.C.L.S. de Sismondi in 1827. In turn, in 1725, R. Cantillon enriched the economic vocabulary by the concept of "risk" and "uncertainty". Taking them into account, he contributed to the development of economic sciences and their approximation to the real economy. Precise and unambiguous definitions of risk and uncertainty are credited to F.H. Knight and J.M. Keynes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Greek-English Lexicon. Compiled by H.G. Liddell, R. Scott. Vol. 1. Oxford: The Clarendon Press, 1948, Vol. 1.
 2. Abramowiczowna Z. (red.), Słownik grecko-polski. Warszawa: PWN, 1960, t. 2.
 3. Aristotle, The Nicomachean Ethics with an English translation by H. Rackham. Cambridge, Massachusetts - London, England: Harvard University Press, 1990. "The Loeb Classical Library" 73. Aristotle XIX.
 4. Arystoteles, Etyka nikomachejska. Warszawa: PWN, 1982. ISBN 83-01-03680-X.
 5. Arystoteles, Retoryka. Poetyka. Warszawa: PWN, 1988. ISBN 83-01-08141-4.
 6. Blanchard O., Makroekonomia. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. ISBN 978-83-264-1280-6.
 7. Bremond J., Salort M.M., Odkrywanie ekonomii. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1994. ISBN 84-01-11567-X.
 8. Cantillon R., Essai de la nature du commerce en general. Texte manuscrit de la Bibliotheque de Rouen. Avec le texte de l'edition oryginale de 1755 et une etude bibliographique par T. Tsuda. Kinokuniya Book-Store, Tokyo: Kinokuniya Book-Store, 1979.
 9. Cantillon R., Ogólne rozważania nad naturalnymi prawami handlu (Essai sur la nature du commerce en general). Warszawa: Nakładem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Skład Główny "Biblioteka Polska", 1938.
 10. Ciepielewski J. (i in.), Dzieje gospodarcze świata do roku 1975. Wyd. 2, zm. i uzup. Warszawa: PWE, 1977.
 11. Daszyńska Z., Zarys ekonomii społecznej. Lwow: Nakładem Księgarni Polskiej, 1898.
 12. Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2003, t. 2. ISBN 83-01-13868-8.
 13. Estey J.A., Cykle koniunkturalne. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1959
 14. Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa: PWE, 1992. ISBN 83-208-0847-2.
 15. Galbraith J.K., Pieniądz: pochodzenie i losy. Warszawa: PWE, 1982. ISBN 832082695.
 16. Heilbroner R.L., Wielcy ekonomiści. Czasy - Życie - idee. Warszawa: PWE, 1993. ISBN 83-208-0933-09.
 17. Hipokrates, Wybór pism. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008, t. 1. ISBN 978-83-7469- 874-0.
 18. Keynes J.M., A Treatise on Probability. London: Macmillan and Co., 1921.
 19. Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit. Reprints of Economic Classics. New York: Augustus M. Kelley, 1964.
 20. Lange O., Optymalne decyzje. Zasady programowania. Wyd. 2 popr. Warszawa: PWN, 1967.
 21. Latusek A., Pilarski P., Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych. Kraków: Krakowskie Wydaw. Naukowe, 2008. ISBN 978-83-7435-800-2.
 22. Lenin W.I., Nauki kryzysu. W: Lenin W.I., Dzieła. Warszawa: Książka i Wiedza, 1950, t. 5.
 23. Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia. Warszawa: PWE, 2009. ISBN 978-83-208- 1818-5.
 24. Marks K., Engels F., Manifest partii komunistycznej. W: Marks K., Engels F., Dzieła wybrane. Warszawa: Wydaw. Książka i Wiedza, 1981, t. 1.
 25. Marks K., Kapitał. Wyd. 5. Warszawa: Książka i Wiedza, 1970, t. 1.
 26. Mendelson L., Teoria i historia kryzysów i cykli ekonomicznych. Warszawa: PWN, 1959, t. 1.
 27. Mendelson L., Teoria i historia kryzysów i cykli ekonomicznych. Warszawa: PWN, 1960, t. 2.
 28. Mendelson L., Teoria i historia kryzysów i cykli ekonomicznych. Warszawa: PWN, 1966, t. 3.
 29. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej. Warszawa: PWN, 1966, t. 2.
 30. Minc B., Systemy ekonomiczne. Warszawa: PWN, 1975, t. 2.
 31. Pastusiak L., Prezydenci. Stany Zjednoczone od Jerzego Waszyngtona do Ronalda Reagana. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987, t. 2. ISBN 83-03-01994-5.
 32. Polszakiewicz B., Podstawowe prawidłowości cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Warszawa: PWN, 1989. ISBN 83-01-08858-3.
 33. Rosier B., Dockes P., Cykle ekonomiczne. Kryzysy i przemiany społeczne - perspektywa historyczna. Warszawa: PWE, 1987. ISBN 83-208-0565-1.
 34. Rutkowski J., Ekonomia polityczna. Materiały do proseminarium. Szczecin: Politechnika Szczecińska, 1966, z. 3.
 35. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, t. 2. ISBN 83-01-11623-4.
 36. Sismondi J.C.L.S. de, Nowe zasady ekonomii politycznej czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności. Warszawa: PWN, 1955, t. 1, 2.
 37. Sławiński A., Kryzysy walutowe. W: Sztaba S. (red.), Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. ISBN 978- 83-60501-79-5.
 38. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12545-4.
 39. Snowdon B., Vane H.R., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2003. ISBN 83-11-09566-3.
 40. Sztaba S., Kryzysy finansowe. W: Sztaba S. (red.), Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. ISBN 978- 83-60501-79-5.
 41. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego. Wyd. 5. Warszawa: PWN, 1988, t. 1. ISBN 83-01-00282-4.
 42. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego. Wyd. 5. Warszawa: PWN, 1988, t. 2. ISBN 83-01-00283-2.
 43. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego. Wyd. 5. Warszawa: PWN, 1989, t. 3. ISBN 83-01-00284-0.
 44. Thunen J.H. von, Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalokonomie. Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1910.
 45. Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: PWN, 1971.
 46. Willett A.W., The Economic Theory of Risk and Insurance. New York: The Columbia University Press, 1901. Studies in History, Economics and Public Law. Vol. XIV; nr 2.
 47. Zgołkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Poznań: Wydaw. KURPISZ, 1998, t. 18. ISBN 83-900203-3-5.
 48. Zgołkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Poznań: Wydaw. KURPISZ, 2002, t. 23. ISBN 83-900203-3-5.
 49. Zgołkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Poznań: Wydaw. KURPISZ, 2002, t. 37. ISBN 83-900203-3-5.
 50. Zieliński M., Pięć i pół kryzysu. Rzeczpospolita z 26-27.01.2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu