BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześ Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Outsourcing w obliczu kryzysu
Outsourcing in the Face of Crisis
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 149-160, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Kryzys gospodarczy, Efektywność przedsiębiorstwa
Outsourcing, Economic crisis, Enterprise effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba zidentyfikowania skali outsourcingu oraz zmian w nim zachodzących w ostatniej dekadzie. Zauważa się, że w ostatniej dekadzie outsourcing stał się popularnym narzędziem podnoszenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Kryzys finansowy nie zahamował procesów outsourcingowych, jednak nieznacznie je spowolnił w roku 2009, zmodyfikował pod względem złożoności wydzielanych procesów i zróżnicował geograficznie. W dalszym ciągu najważniejszymi dostawcami usług outsourcingowych są firmy z Chin w sektorze produkcji i z Indii - w sektorze usług. Na znaczeniu zyskały kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to identify the scale of outsourcing and its changes in the last decade. It is remarked that outsourcing has become a popular tool used to improve business efficiency. The financial crisis has not stopped the outsourcing processes, but slowed them slightly in 2009. The crisis also modified these processes in terms of their complexity, and diversified them geographically. Companies from China are still the most important suppliers of outsourcing services in the manufacturing sector, and companies from India - in the service sector. Central and East European countries, including Poland, have gained in significance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciesielska D., Radło M.J., Outsourcing w praktyce. Warszawa: Poltext, 2011. ISBN 9788375611571.
 2. Couto V., Divakaran A., How to Be an Outsourcing Virtuoso, Resilience Report. Strategy + Business Magazine [on-line]. 14.09.2006 [Dostęp 10.04.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.strategy-business.com/media/file/resilience-09-14-06.pdf.
 3. Europejskie kontrakty outsourcingowe. Raport NelsonHall [on-line]. [Dostęp 2.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.outsourcing.com.pl/16886,infosys.html.
 4. Grześ A., Outsourcing w świetle ekonomii kosztów transakcyjnych. W: Pietrucha J. (red.), Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; nr 80.
 5. Grześ A., Relacje między partnerami outsourcingowymi w łańcuchach dostaw. W: Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T. (red.), Funkcjonowanie łańcucha dostaw, aspekty logistyczne, przykłady branżowe. Warszawa: SGH, 2011. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej; nr 31.
 6. Gupta S., Puranam P., Srikanth, K., Services sourcing in the banking and financial services: exploding myths and describing emerging best practice. Capco Institute Research in collaboration with London School of Business, June 2006.
 7. Hätönen J., Making the locational choice. A case approach to the development of a theory of offshore outsourcing and internationalization. Journal of International Management 2009, Vol. 15.
 8. International Trade Statistics 2011 [on-line]. WTO [Dostęp 10.04.2012], s. 207-208. Dostępny w World Wide Web: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/its2011_e.pdf.
 9. International Trade Statistics. WTO 2009.
 10. International Trade Statistics. WTO 2011.
 11. Kearney A.T., Foreign Direct Investment (FDI) Confidence Index. 2010.
 12. Kearney A.T., Global Services Location Index. 2006.
 13. Łoś-Strychowska E., Centrum usług wspólnych - magia, mit, konieczność. W: Szymaniak A. (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center. Poznań: Wydaw. Naukowe INPiD UAM, 2007.
 14. Nawrocki R., Outsourcing w Polsce w 2006. Wyzwania. The Conference Board Europe 2006.
 15. Sanders N.R. (i in.), A multidimensional framework for understanding outsourcing arrangements. Supply Chain Management 2007, Vol. 43 (4).
 16. Sektor nowoczesnych usług biznesowych. Raport ABSL 2011.
 17. Statista [on-line]. [Dostęp 26.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.statista.com/statistics/189788/global-outsourcing-market-size-since- 2000/.
 18. The Review of 750 + BPO and Shared Services Centres in CEE with Russia. DiS Outsourcing 2009.
 19. Vitasek K., Ledyard M., Manrodt K. Zaangażowany outsourcing. Warszawa: MT Biznes, 2011. ISBN 978-83-7746-171-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu