BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łobos Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Szewczyk Mirosława (Politechnika Opolska)
Tytuł
Działalność operacyjna i efektywność ekonomiczna polskich przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem surowców skalnych (2008-2010)
Operational Activity and Economic Efficiency of Polish Enterprises Engaged in Stone Quarrying in Poland (2008-2010)
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 181-195, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Górnictwo surowców skalnych, Efektywność ekonomiczna
Enterprises, Rock material mining, Economic efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalny kryzys z różnym natężeniem wpływa na działalność operacyjną oraz efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw. Celem opracowania jest analiza działalności operacyjnej i efektywności ekonomicznej największych przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w Polsce w latach 2008-2010. W opracowaniu wykorzystano dane pochodzące z Monitora Polskiego B. (abstrakt oryginalny)

The global crisis, with varying degrees of intensity, affects the operational activity and economic efficiency of enterprises. The purpose of this paper is to analyze operational and economic efficiency of the largest companies engaged in stone quarrying in Poland in the years 2008-2010. The study uses data from the Official Journal of the Republic of Poland "Monitor Polski B". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czaja P., Kozioł W., Górnictwo skalne w Polsce - stan obecny, perspektywy i uwarunkowania rozwoju. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2010, listopad-grudzień 2010, s. 84-89.
 2. Damodaran A., Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. New York: John Wiley and Sons, 2002. ISBN 978-0-471-41490-2.
 3. Galos K. (i in.), Zróżnicowanie regionalnej podaży surowców wytwarzanych ze zwięzłych kopalin skalnych w województwach Polski południowej. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk 2011, nr 80, s. 5-25.
 4. Gupta M.C., The Effect of Size, Growth and Industry on the Financial Structure of Manufacturing Companies. Journal of Finance 1969, Vol. 24, No. 3, s. 517-529.
 5. Gupta M.C., Huefner R.J., A Cluster Analysis Study of Financial Ratios and Industry Characteristics, Journal of Accounting Research 1972, Vol. 10, No. 1, s. 77-95.
 6. Monitor Polski B 2009, nr 372, nr 972, nr 1040, nr 1195, nr 1361, nr 1520, nr 1675, nr 1758, nr 2285, nr 2326, nr 2382, nr 2407, nr 2463, nr 2465, nr 2439, nr 2452, nr 2625.
 7. Monitor Polski B 2010, nr 41, nr 43, nr 86, nr 265, nr 267, nr 660, nr 1050, nr 1093, nr 1148, nr 1251, nr 1324, nr 1348, nr 1394, nr 1440, nr 1586, nr 1602, nr 1645, nr 1688, nr 1770, nr 1842, nr 1898, nr 2276, nr 2301, nr 2338, nr 2386, nr 2398, nr 2414, nr 2490, nr 2497, nr 2505, nr 2549.
 8. Monitor Polski B 2011, nr 33, nr 37, nr 316, nr 401, nr 736, nr 1046, nr 1097, nr 1146, nr 1219, nr 1389, nr 1404, nr 1435, nr 1488, nr 1491, nr 1492, nr 1524, nr 1532, nr 1560, nr 1581, nr 1632, nr 1867, nr 1868, nr 1887, nr 2001, nr 2053, nr 2078, nr 2229, nr 2241, nr 2314, nr 2376, nr 2415, nr 2417, nr 2430.
 9. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. ISBN 83-208-1678-5.
 10. Nordkalk [on-line]. 2012 [Dostęp 18.03.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nordkalk.pl.
 11. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN, 1994. ISBN 83-01-11187-9.
 12. Sołtys D., Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003. ISBN 83-7011-585-3.
 13. Szewczyk M., Ciesielska M., Podstawy statystyczne badań marketingowych. Opole: Politechnika Opolska, 2011. Skrypt; nr 290. ISBN 978-83-62736-15-7.
 14. Tyran M.R., Wskaźniki finansowe. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. ISBN 83- 89355-32-9.
 15. Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2002. ISBN 83-7378-004-1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu