BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Crowdsourcing - generowanie i zarządzanie innowacjami w świetle wikinomii
Crowdsourcing - Generating and Managing Innovation in the World of Wikinomics
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 219-232, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Wikinomia, Zarządzanie innowacjami, Crowdsourcing, Internet, Relacje z klientami
Wikinomics, Innovation management, Crowdsourcing, Internet, Relationships with customers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prowadzeniu codziennej działalności współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej współpracują z użytkownikami Internetu. Jednym z przejawów takiej współpracy jest crowdsourcing - powierzanie określonych zadań internautom i korzystanie z ich wiedzy, talentu i umiejętności w procesie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań. Choć przez niektórych przedstawicieli sektora biznesowego crowdsourcing postrzegany jest jako perspektywiczna koncepcja zarządzania, dla innych stanowi jedynie narzędzie wspomagające zarządzanie tradycyjne. Bez względu na różnice koncepcyjne istniejące w Internecie przykłady rozwiązań crowdsourcingowych dowodzą, Że wiele firm w mniejszym lub większym stopniu korzysta z tej nowej formy relacji z klientami. Część z nich uczyniła je nawet podstawą swojej działalności. Artykuł przybliża istotę crowdsourcingu, jego typologię oraz przykłady polskich inicjatyw w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Today, more and more often, business communities make use of collective intelligence of Internet users. Many neologisms have been created to describe the long-lasting cooperation between business companies and social networks. One of them is the term crowdsourcing. Some of the economic sector representatives see it as a forward-looking concept of management, while others consider it a tool for supporting the traditional management. Many examples of crowdsourcing solutions existing on the Internet show that many companies, to a greater or lesser extent, take advantage of this form of economic relations with customers. Some of them have even made them the basis for their business. The article explains the idea of crowdsourcing, presents its typology and shows a number of Polish initiatives in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brabham D.C., Crowdsourcing - a typology. W: Daren C. Brahbam Ph. D. [Weblog] [on-line]. 25.06.2010 [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://dbrabham.wordpress.com/crowdsourcing/#typology.
 2. Brabham D.C., Crowdsourcing as a model for problem solving: An introduction and cases. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 2008, Vol. 14 (1), s. 75-90, dostępny również w Internecie: http://dbrabham. files.wordpress.com/2010/04/brabhamconvergence.pdf.
 3. Brabham D.C., Crowdsourcing: A Model for Leveraging Online Communities. W: Daren C. Brahbam Ph. D. [Weblog] [on-line]. 18.03.2011 [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://dbrabham.files.wordpress.com/2011/03/ brabham-handbook-crowdsourcing.pdf.
 4. Brahbam D.C., Crowdsourcing - what it isn't. W: Daren C. Brahbam Ph. D. [Webblog] [on-line]. 25.06.2010 [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://dbrabham.wordpress.com/crowdsourcing/.
 5. Brahbam D.C., Crowdsourcing: So what exactly is crowdsourcing? W: Daren C. Brahbam Ph. D. [Weblog] [on-line]. 25.06.2010 [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://dbrabham.wordpress.com/crowdsourcing/.
 6. Crowdfunders.pl [on-line]. [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.crowd funders.pl/.
 7. Doan A., Ramakrishnan R., Halevy A.Y., Crowdsourcing systems on the World-Wide Web. Communications of the ACM 2011, Vol. 54, No. 4, s. 86-96.
 8. Doligalski T., Współtworzenie wartości z klientami zorientowane na innych klientów. E-mentor 2011, nr 1 (38).
 9. Estelles-Arolas E., Gonzalez-Ladron-de-Guevara F., Towards an integrated crowdsourcing definition. Journal of Information Science 2012, No. XX (X), s. 1-14, dostępny również w Internecie: http://www.crowdsourcing-blog.org/wp-content/uploads /2012/02/Towards-an-integrated-crowdsourcing-definition-EstellesGonzalez.pdf.
 10. Fazlagić J., Nowak W., Crowdsourcing czerpanie innowacji z tłumu. W: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości [on-line]. [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://scitt.paip.pl/okiem-eksperta/crowdsourcing.html.
 11. Gajewski Ł., Wykorzystanie koncepcji mądrości tłumu do przyspieszenia tempa rozwoju technologicznego. E-mentor 2010, nr 5 (37), s. 61.
 12. Geiger D., Seedorf S., Schader M., Managing the Crowd: Towards a Taxonomy of Crowdsourcing Processes. W: Proceedings of the Seventeenth Americas Conference on Information Systems, Detroit, Michigan, August 4th-7th 2011. [Detroit/Michigan]: AMCIS, 2011. ISBN 978-0-6155-0707-1, dostępny także w Internecie: http://schader.bwl.uni-mannheim.de/fileadmin/files/publikationen/Geiger-et-al.--2011--Managing-the-Crowd-Towards-a-Taxonomy-of-Crowdsourcing-Processes.pdf.
 13. GoldenLine: Desing w Polsce [on-line]. [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.goldenline.pl/forum/1941472/ crowdsourcing/s/1.
 14. Holley R., Crowdsourcing: How and Why Should Libraries Do It? D-Lib Magazine [on- line]. 2010, Vol. 16, No. 3/4 [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dlib.org/dlib/march10/holley/03holley.print.html.
 15. Howe J., Crowdsourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business [on-line]. The International Achievement Institute [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bizbriefings.com/Samples/IntInstCrowdsourcing.PDF.
 16. Howe J., The Rise of Crowdsourcing. Wired [on-line]. 2006, Vol. 15, No. 6 [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html. ISSN 1059-1028.
 17. Husaria pod Wiedniem. W: Beesfund.pl [on-line]. [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://beesfund.com/projekty/pokaz/75,husaria-pod-wiedniem.
 18. Kopeć D., Tłum, czyli źrodło. Outsourcing Magazine [on-line]. 9.09.2010 [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.outsourcing.com.pl/ 8195,tlum-czyli-zrodlo.html.
 19. Krzysztof B., Temat: Crowdsourcing. W: GoldenLine: Desing w Polsce [on-line]. 13.10.2010 10:44 [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.goldenline.pl/forum/1941472/crowdsourcing/s/2.
 20. List of crowdsourcing projects. W: Wikipedia. The Free Encyclopedia [on-line]. [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://en.wikipedia.org/wiki/ List-of-crowdsourcing-projects.
 21. O nas. W: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska [on-line]. [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://centrumcyfrowe.pl/about/.
 22. Open Day Data2011 - podsumowanie. W: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska [on-line]. [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://centrumcyfrowe.pl/ projekty/open-government-data-camp/open-data-day-podsumowanie/.
 23. Otwarte Zabytki. W: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska [on-line]. [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://centrumcyfrowe.pl/projekty/otwarte- zabytki/.
 24. Page S.E., Hong L., Groups of diverse problem solvers can outperform groups of high-ability problem solvers. Proceedings of the National Academy of Sciences [on-line]. 2004, Vol. 101, No. 46 [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pnas.org/content/101/46/16385.full. ISSN 16132-16137.
 25. Polskie Towarzystwo Crowdfundingu [on-line]. [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://stowarzyszenie.crowd funding.pl/.
 26. Siepomoga.pl [on-line]. [Dostęp 22.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.siepomaga.pl/.
 27. Tapscott D., Wiliams A.D., Wikinomia. O globalnej wspołpracy, ktora zmienia wszystko. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. ISBN 978-83-60807- 23-1.
 28. Toffler A., Trzecia fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. ISBN 83- 06-02594-6.
 29. Vukovic M., Bartolini C., Towards a Research Agenda for Enterprise crowdsourcing. Lecture Notes in Computer Science 2010, Vol. 6415, s. 425-434 (numer zawiera: Leveraging Applications of Formal Methods, Verification, and Validation, 4th International
 30. Symposium on Leveraging Applications, ISoLA 2010, Heraklion, Crete, Greece, October 18-21, 2010, Proceedings, Part I, Margaria T., Steffen B. (ed.), Berlin/Heidelberg: Springer Verlag, 2010. ISBN 978-3-642-16557-3). ISSN 0302-9843.
 31. Vukovic M., Crowdsourcing for enterprises. W: Zhang L.J. (ed.), Services 2009: 2009 IEEE Congress on Services: Los Angeles, CA, 6-10 July 2009: proceedings, Part 1. Piscataway: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2009. ISBN 978-0-7695-3708-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu