BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haffer Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Struktury organizacyjne przedsiębiorstw a skuteczność zarządzania projektami
Organizational Structures of Companies Versus Project Management Effectiveness
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 233-248, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Struktura organizacyjna, Przedsiębiorstwo
Project management, Organisational structure, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Struktura organizacyjna, wskazana jako jeden z czterech głównych obszarów wspierających zarządzanie projektami w ramach uwarunkowań organizacyjnych przedsiębiorstw, ma zasadnicze znaczenie przy realizacji projektowi. W artykule opisano rożne typy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw realizujących projekty, z podkreśleniem ich zalet i wad, oraz ukazano wpływ relacji wewnątrzorganizacyjnych na skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce w oparciu o wyniki badań. Wskazują one, że skuteczność zarządzania projektami jest tym wyższa, im bardziej charakter tych relacji zmierza ku strukturze projektowej. W następnej kolejności procesy zarządzania projektami wspierane są przez silne struktury macierzowe, najgorszych wyników dostarczają natomiast struktury funkcjonalne. Jednocześnie stwierdzono, że struktury projektowe sprzyjają wysokiemu zaawansowaniu procesów zarządzania projektami, a w ich ramach w szczególności ryzykiem, komunikacją, czasem i kosztami. (abstrakt oryginalny)

An organizational structure, indicated as one out of the four main organizational conditions supporting project management, has an essential meaning for project execution. This article, based on the research results, describes different organizational structures of project-orientated enterprises, enumerating their advantages and disadvantages, and reveals the influence of interorganizational relations on project management effectiveness in enterprises operating in Poland. The results indicate that the more a character of interorganizational relations is heading towards project structure, the higher project management effectiveness is. In the next sequence the project management processes are supported by strong matrix structures, whereas the worst outcomes are provided by functional structures. Simultaneously, it was concluded that project structures are conducive to high advancement of project management processes, and among them, especially project risk management processes as well as communication, time and cost management processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A guide to the project management body of knowledge. PMBOK@Guide. Warszawa: Project Management Institute, MT&DC, 2003. ISBN 83-919462-0-7.
 2. Baccarini D., The logical framework method for defining project success. Project Management Journal 1999, No. 4.
 3. Belout A., Effects of human resource management on project effectiveness and success: towards a new conceptual framework. International Journal of Project Management 1998, Vol. 16.
 4. Belout A., Gauvreau C., Factors influencing project success: the impact of human resource management. International Journal of Project Management 2004, Vol. 22.
 5. Bourne L., Derek H.T., The paradox of project control. The Performance Management 2006, No. 5/6.
 6. Crawford P., Bryce P., Project monitoring and evaluation: a method for enhancing the efficiency of aid project implementation. International Journal of Project Management 2003, Vol. 21.
 7. Davis A. (i in.), A path toward integrated solution. MIT Sloan Management Rev 2006, No. 47.
 8. Gray C.F., Larson E.W., Project management: The complete guide for every manager. New York: McGraw-Hill, 2003. ISBN 978-0071376013.
 9. Haffer J., Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Toruń: TNOiK, 2009. ISBN 978-83-7285-503-9.
 10. Hyvari I., Project management effectiveness in project-orientated business organizations. International Journal of Project Management 2006, Vol. 24.
 11. Hyvari I., Success of projects in different organizational conditions. Project Management Journal 2006, No. 4.
 12. Kendra K., Taplin L.J., Project success: a cultural framework. Project Management Journal 2004, No. 1.
 13. Lock D., Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: PWE, 2002.
 14. Maylor H. (i in.), From projectification to programimification. International Journal of Project Management 2006, Vol. 24.
 15. Maylor H., Project management. Great Britain: Pearson Education Limited, 2003.
 16. Meredith J.R., Mantel Jr. S.J., Project management. A managerial approach. Asia: John Wiley & Sons Inc., 2006. ISBN 978-0471073239.
 17. Morrison J.M., Brown C.J., Smit E.M., A supportive organizational culture for project management in matrix organizations: A theoretical perspective. South African Journal of Business Management 2006, No. 4.
 18. Shawn W. (i in.), Measuring project success in construction industry. Engineering Management Journal 2004, Vol. 16, No. 3.
 19. Shenhar A.J. (i in.), Project success: a multidimensional strategic concept. Long Range Planning 2001, No. 34.
 20. Turner S.G., Utley D.R., Westbrook J.D., Project managers and functional managers: a case study of job satisfaction in a matrix organization. Project Management Journal 1998, No. 3.
 21. Uher T.E., Toakley A.R., Risk management in the conceptual phase of a project. International Journal of Project Management 1999, Vol. 17.
 22. Wateridge J., How can IT/IS project be measured for success? International Journal of Project Management 1998, Vol. 7.
 23. Yang M.L., Chuah K.B., Rao Tummala V.M., Chen E.H., Project management practices in Pudong, a new economic development area of Shanghai, China. International Journal of Project Management 1997, Vol. 15.
 24. Youker R., Defining the hierarchy of project objectives. San Diego: PMI Annual Semminar & Symposium, 1999.
 25. Yu A.G., Flett P.D., Bowers J.A., Developing a value-centered for assessing project success. International Journal of Project Management 2005, Vol. 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu