BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaszewska-Kaczan Urszula (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Ryzyko personalne w działalności współczesnego przedsiębiorstwa
Personal Risk in the Activities of Modern Enterprises
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 249-264, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Controlling, Controlling personalny, Przedsiębiorstwo
Risk, Controlling, Personal controlling, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turbulentne otoczenie jest dla każdego przedsiębiorstwa źródłem niepewności, we wszystkich obszarach funkcjonowania. Niepewność natomiast tworzy ryzyko, które może prowadzić do sytuacji kryzysowych, a nawet upadku przedsiębiorstwa. Jednym z obszarów, którego dotyka ryzyko, jest zarządzanie zasobami ludzkimi; ryzyko związane z tym obszarem to ryzyko personalne. Celem artykułu jest określenie, czym jest ryzyko personalne i z jakimi konsekwencjami się ono wiąże oraz przedstawienie narzędzia, które może służyć do zmniejszania poziomu ryzyka personalnego, którym to narzędziem zdaniem autorki jest controlling personalny. (abstrakt oryginalny)

Turbulent environment is a source of uncertainty for every company in all areas of activity. Uncertainty then creates risk, which can lead to crises or even to the collapse of the firm. One of the fields affected by risk is human relations management. The risk connected with this area is called personal risk. The aim of the article is to define what personal risk is and what consequences are associated with it, as well as to present a tool which can be used to reduce the level of personal risk. According to the author, personal controlling is such a tool. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. ISBN 978-83-264-0616-4.
 2. Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: Wydaw. Poltext, 2005. ISBN 83-88840-75-4.
 3. Borkowski P., Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. ISBN 978-83-7326-569-1.
 4. Controlling personalny. W: InForum [on-line]. [Dostęp 16.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.inforum.pl/controlling-personalny.html.
 5. Dawid-Sawicka M., Umiejętności poszukiwane i pożądane. Czego pracodawcy oczekują od pracownikow. W: Raport. THINKTANK, 2011.
 6. Frankowska E., Kontroling jako instrument mierzący ryzyko. W: Kuc B.R. (red.), Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku. Warszawa: Wydaw. WSZiP w Warszawie, 2007.
 7. Gładysz M., Ryzyko w działalności gospodarczej [on-line]. [Dostęp 20.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wne.sggw.pl/p/publikacje/pdf/zeszyt-59-2006.pdf.
 8. Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa. Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. ISBN 978-83-7431-197-7.
 9. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa: PWN, 1998. ISBN 83-01-12021-5.
 10. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE, 2010. ISBN 978-83-208- 1867-3.
 11. Kierner G., Bezpieczeństwo osobowe. W: Staniec J., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2008.
 12. Knobloch S., Wczesne ostrzeganie. Personel i Zarządzanie 2010, nr 11.
 13. Kopera A., Karta stanowiska. Personel i Zarządzanie 2010, nr 7.
 14. Król M., Elastyczność zatrudnienia a ryzyko personalne. Współczesne Zarządzania 2010, nr 3.
 15. Kuc B.R., Ryzyko menedżerskie - determinanty osobowościowe i sytuacyjne (ryzykanci, hazardziści, asekuranci). W: Kuc B.R. (red.), Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku. Warszawa: Wydaw. WSZiP w Warszawie, 2007.
 16. Latusek A., Puchalska I., (red.), Słownik wyrazów obcych. Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, 2008.
 17. Lipka A., Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury. Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2010. ISBN 978-83-7526-725-9.
 18. Lipka A., Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydaw. Poltext, 2002. ISBN 83-888-40-23-1.
 19. Nowak M., Controlling personalny w przedsiębiorstwie. Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2008. ISBN 978-83-7526-649-8.
 20. Penc J., Leksykon biznesu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet, 1997. ISBN 83- 85428-20-8.
 21. Pomarańczowa księga. Zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje [on-line]. Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości, 2004 [Dostęp 20.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.audyt.put.poznan.pl/files/orange-book-pl-zarzadzanie-ryzykiem.pdf.
 22. Rutka R., Czerska M., Ryzyko ewaluacyjne w zarządzaniu personelem w badanych urzędach miasta. W: Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, t. 2.
 23. Słownik Języka Polskiego [on-line]. [Dostęp 14.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl/szukaj/ryzyko.
 24. Staniec I., Klimczak K., Panorama ryzyka. W: Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2008.
 25. Szacowanie kosztów fluktuacji pracowników. W: Controlling Partner [on-line]. [Dostęp 17.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.controllingpartner.pl/ controlling-dla-hr/80-szacowanie-kosztow-fluktuacji-pracownikow.
 26. Wpływ zaangażowania pracowników na wyniki finansowe. Lepsze relacje przynoszą efekty. Raport Fierce [on-line]. [Dostęp 17.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://blog.weknowhow.pl/wp-content/uploads/2012/02/Wplyw-zaangazowania-pracownikow-na-wyniki-finansowe.pdf.
 27. Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi przez controlling w Polsce. Badanie opinii ekspertów HR i controllingu [on-line]. [Dostęp 17.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.controllingpartner.pl/images/stories/201110-RAPORT-controlling-personalny.pdf.
 28. Zając P., Zastosowanie controllingu w obszarach funkcji personalnej. W: Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjny. Kraków: Wydaw. UE w Krakowie, 2008.
 29. Zapłata S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu