BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Unold Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Rola systemu informacyjnego w zarządzaniu organizacją w turbulentnym otoczeniu
The Role of an Information System in Corporate Management in the Turbulent Environment
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 285-300, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
System informacyjny, Web 2.0, Dynamika systemowa, Cyberprzestrzeń, Otoczenie organizacji, Otoczenie systemu informacyjnego
Information system, Web 2.0, System dynamics, Cyberspace, Organisation environment, Information system environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turbulentne otoczenie organizacji cechuje się wysokim wskaźnikiem zmian o trudnym do przewidzenia charakterze. Dynamika takiego otoczenia jest niezależna od procesów wewnętrznych organizacji, podczas gdy dynamika samej organizacji zależy od przebiegu procesów w jej systemie informacyjnym. Dziś można przyjąć, że funkcje globalnego systemu informacyjnego pełni Internet, wraz ze swoją hipermedialną usługą, czyli WWW. W drugiej generacji WWW, czyli w Web 2.0, można zaobserwować wyraźną konwergencję obszarów i funkcji globalnego systemu informacyjnego i turbulentnego środowiska, jakim jest współczesna cyberprzestrzeń. (abstrakt oryginalny)

The turbulent environment of an organization can be characterized by a high rate of changes which prove to be difficult to predict. The dynamics of such an environment is independent of the internal processes within an organization, while the dynamics of the organization itself depends on the processes in the information system. It can be assumed that today the Internet, with its hypermedia service, i.e. WWW, takes the role of the global information system. In the second generation of WWW, i.e. Web 2.0, one can observe a clear convergence of areas and functions of the global information system and the turbulent environment, which is modern cyberspace. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson C., The Long Tail. Wired [on-line]. October 2004 [Dostęp 13.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wired.com/wired/archive/12.10tail.html.
 2. Avison D., Fitzgerald G., Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools. New York: Mc-Graw Hill, 2008.
 3. Benson S., Standing C., Information Systems: A Business Approach. Milton: John Wiley & Sons, 2008.
 4. Bon G. Le, The Crowd: A Study of the Popular Mind. Weare, NH, USA: Boomer Books, 2008.
 5. Cook S.D.N., Yanov D., Culture and Organizational Learning. Journal of Management Inquiry 1993, No. 2, s. 373-390.
 6. Czermiński A. (i in.), Zarządzanie organizacjami. Toruń: Wydaw. Dom Organizatora, 2002. ISBN 83-7285-052-6.
 7. Eden C., Spender J.C., Managerial and Organizational Cognition. Theory, Methods and Research. London: Sage Publications, 1998.
 8. Ennslin A., Canonising Hypertext: Explorations and Constructions. New York: Continuum, 2007.
 9. Hof R., Mix, Match, and Mutate. Business Week, July 25, 2005.
 10. Hoffman D.L., Novak T.P., Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environment: Conceptual Foundations [on-line]. 1995 [Dostęp 11.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://moe.ogsm.vanderbilt.edu/cmepaper.revision.july11.1995/cmepaper.html.
 11. Kisielnicki J., MIS. Systemy informatyczne zarządzania. Warszawa: Placet, 2008. ISBN 978- 83-7488-138-8.
 12. Kolbusz E., Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw. Podstawy metodologiczne. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1993. ISBN 83-85798-03-X.
 13. Laudon K.C., Laudon J.P., Management Information Systems: Managing the Digital Firm. New Jersey: Prentice Hall, 2010.
 14. Manjoo F., The Search For a Rival. Time, August 31, 2009.
 15. Musser J., Web 2.0: Principles and Best Practices. O'Reilly Media, Inc., 2007
 16. O'Reilly T., What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software [on-line]. 2005 [Dostęp 11.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://oreilly.com/lpt/a/6228.
 17. Nowicki A. (red.), Systemy informacyjno/decyzyjne zarządzania. Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1991.
 18. O'Brien J., Management Information Systems. McGraw-Hill-Irwin 2003.
 19. Perez J.C., Q&A: Vint Cerf on Google's Challenges Aspirations. Computerworld, November 25, 2005.
 20. Sebesta R.W., Programming the World Wide Web 2009. London: Addison Wesley, 2009.
 21. Shelly G.B., Cashman T.J., Forsythe S.G., Introduction to the World Wide Web. Boston: Thomson Course Technology, 2009.
 22. Shuen A., Web 2.0: A Strategy Guide. Beijing, Cambridge: O'ReillyMedia Inc., 2009.
 23. Simon H., Rationality as a Process and as Product of Thought. American Economic Review 1978, No. 68, s. 1-16.
 24. Sturtz D., Categorization of the folksonomy [on-line]. 2008 [Dostęp 5.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://davidsturtz.com/drebel/622/communal-categoriz- ation-the-folksonomy.html.
 25. Unold J., Systemy informacyjne marketingu. Wyd. 2. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. ISBN 978-83-7695-004-4.
 26. Vigden R. (i in.), Developing Web Information Systems. Oxford: Butterworth Heinemann, 2002.
 27. Wang M., Sun Z., Handbook of Research on Complex Dynamic Process Management: Techniques for Adaptability in Turbulent Environments. Hershey, USA: Business Science Reference, 2009.
 28. Weick K.E., Roberts K.H., Collective Mind in Organization: Heedful Interrelating on Flight Decks. Administrative Science Quarterly 1993, No. 38, s. 357-381.
 29. Wesołowski W.J., Modele decyzyjne rozwoju techniki. Warszawa: PWN, 1987.
 30. Wheatley M., Finding Our Way: Leadership for an Uncertain Time. San Francisco: Berrett- Koehler, 2006.
 31. Wright A., Folksonomy [on-line]. 2004 [Dostęp 5.06.2011]. Dostępny w World Wide Web: www.agwright.com/blog/archives/000900.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu