BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszak Marek (Politechnika Warszawska; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Rola nadzoru korporacyjnego w zapobieganiu kryzysom
The Role of Corporate Governance in Preventing Economic Crises
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 301-316, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rada nadzorcza, Kryzys gospodarczy, Regulacje prawne, Ład korporacyjny
Supervisory board, Economic crisis, Legal regulations, Corporate governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono rolę nadzoru korporacyjnego w zapobieganiu kryzysom gospodarczym, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i gospodarce. Artykuł oparty został na badaniach literaturowych. Przedstawiono w nim pojęcia nadzoru korporacyjnego, kryzysu oraz uwarunkowania skuteczności działania rady nadzorczej. Następnie przedstawiono zasady skutecznego nadzoru korporacyjnego określone przez OECD i rekomendacje dla redefiniowania tych zasad, wynikające z analizy doświadczeń z ostatniego światowego kryzysu finansowego. (abstrakt oryginalny)

The author discusses the role of corporate governance in preventing economic crises, both in the enterprise and in the economy. The article is based on the research of literature. It presents the concept of corporate governance, crisis, and factors affecting the effectiveness of the supervisory board. In the final part, it presents the principles of effective corporate governance established by the OECD, and the recommendations for redefining of the rules resulting from the analysis of experiences of the last global financial crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Daily C., Dalton D., Bankruptcy and Corporate Governance. The Impact of Board composition and Structure. Academy of Management Journal 1994, Vol. 37.
 2. Efektywny nadzór korporacyjny. Warszawa: PWE, 2002. ISBN 83-208-1377-8.
 3. Eisenhardt K., Agency Theory, An Assessment and Review. Academy of Management Review 1989, Vol. 14, No. 1.
 4. Gruszczyński M., Corporate governance and financial performance of companies in Poland [on-line]. Warsaw School of Economics [Dostęp 11.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sgh.waw.pl/instytuty/zes/wp.
 5. Hockuba Z., Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu? VII Kongres Ekonomistów Polskich 2001, sesja I, zeszyt 2.
 6. Jerzemowska M., Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzysu finansowego. W: Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego. Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
 7. Jeżak J., Rada nadzorcza a sytuacja kryzysowa w spółce. W: Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego. Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
 8. Kirkpatrick G., The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis. Financial Market Trends, OECD 2009.
 9. North D., Institutions. Journal of Economic Perspectives 1991, Vol. 5, No. 1.
 10. Peszko A., Użyteczność nadzoru korporacyjnego w zapobieganiu kryzysom gospodarki globalnej. W: Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego. Łodź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
 11. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004. ISBN 83-01-14188-3.
 12. Williamson O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1998. ISBN 83-01-12392-3.
 13. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD. OECD, Ministerstwo Skarbu Państwa 2004.
 14. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
 15. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. Tekst jedn. Dz.U., 2009, nr 175, poz. 1361.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu