BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leczykiewicz Tadeusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Alternatywne metody rozstrzygania sporów w sprawach gospodarczych
Alternative Methods of Resolving Commercial Disputes
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 317-329, rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Sądownictwo w sprawach gospodarczych, Mediacje, Arbitraż gospodarczy, Sąd polubowny
Legal proceedings, Judiciary in economic matters, Mediation, Commercial arbitration, Arbitration court
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Spory w sprawach gospodarczych są przejawem sytuacji kryzysowych, jakie mogą dotknąć przedsiębiorstwa ze sobą współpracujące. Rozwiązuje się je w trybie postępowania przed właściwym sądem powszechnym (wydziałem gospodarczym) lub w formie rozstrzygnięć alternatywnych, do których zalicza się postępowanie polubowne (arbitrażowe), mediacyjne oraz pojednawcze (ugodowe). Elementem zarządzania sporami w sprawach gospodarczych jest więc dokonywanie wyboru między postępowaniem sądowym a postępowaniem alternatywnym, z uwzględnieniem kryteriów wynikających z uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, czasowych i wizerunkowych spierających się podmiotów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

Commercial disputes are instances of crisis situations which may arise between collaborating companies. They are solved by ordinary courts (courts of general jurisdiction) in judicial proceedings (usually by a commercial law division) or through alternative methods, such as arbitration, mediation and settlement proceedings. Selecting between judicial proceedings and alternative resolution methods is an element of the crisis management in commercial disputes, taking into consideration the criteria implied by conditions of legal and economic character, as well as those relating to reputational strategies of commercial operators in a dispute. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza statystyczna działalności wymiaru sprawiedliwości w latach 2002-2011. W: Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Ministerstwo Sprawiedliwości [Dostęp 15.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/ statystyki-2011/.
  2. Podstawowe wskaźniki statystyczne przedstawiające osiągnięcia w załatwialności spraw w sądach powszechnych w 2011 r. w porównaniu z danymi za lata 2007-2010 - cz. I. W: Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Ministerstwo Sprawiedliwości [Dostęp 15.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/ statystyki/statystyki-2011/.
  3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu