BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chaberek-Karwacka Grażyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Logistyczne narzędzia wdrażania strategii CSR w łańcuchach dostaw
Logistic Tools in the Implementation of the CSR Strategy within the Supply Chain
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 417-432, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie logistyczne, Logistyka, Ekologia
Corporate Social Responsibility (CSR), Logistic management, Logistics, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie konsumenci stają się coraz bardziej wymagający zarówno co do jakości produktu finalnego i jego kosztu, jak i społeczno-ekologicznych uwarunkowań jego produkcji. Dlatego też, coraz częściej podstawą decyzji zarządczych staje się społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility). Jednocześnie stawia się pytanie o sposoby urzeczywistniania postulatów CSR w działalności rynkowej. Celem artykułu jest ukazanie logistyki jako kluczowego obszaru kształtowania postaw odpowiedzialności biznesu oraz narzędzi logistycznych umożliwiających praktyczne kształtowanie tych postaw w łańcuchach dostaw. (abstrakt oryginalny)

Modern consumers are becoming more demanding as to the quality of the products and their costs, as well as to the socio-ecological conditions of production. Therefore, the Corporate Social Responsibility is becoming the increasingly frequent basis for management decisions. At the same time, there is a question about the way of implementing the CSR in the business organizations. The aim of this article is to show logistics as a key area of corporate responsibility attitudes and logistic tools to enable practical development of these attitudes in the supply chain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaik P., Logistyka. Warszawa: PWE, 2001. ISBN 83-208-1290-9.
 2. Blanchard B.S., Logistics engineering and management. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2004.
 3. Carter C.R., Jennings M.M., Logistics Social Responsibility: An Integrative Framework. Journal of Business Logistics 2002, Vol. 23, No. 1.
 4. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Gdańsk: UG, 2002. ISBN 83-7326-075-7.
 5. Chaberek M., Praktyczny wymiar teorii logistyki. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 2011, nr 10 (10).
 6. Encyklopedia Zarządzania [on-line]. 2012 [Dostęp 18.07.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://mfiles.pl.
 7. Figuła J., Jakość i innowacyjność w operacjach firm globalnych. W: Olszewski L. (red.), Dynamika procesów wzrostu gospodarczego i integracji drugiej połowy XX wieku. Wrocław: UW, 2000. Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia; 7.
 8. Karwacka G., The Influence of Logistics System Life Cycle on the Sustainable Development. W: Book of Proceeding from the 5th International Conference: Environmental Accounting - Sustainable Development Indicators 2009. Usti and Labem: J.E. Purkyne University in Usti and Labem, 2009.
 9. Karwacka G., Cicharska A., Zrównoważony rozwój demograficzny na obszarach wiejskich województwa pomorskiego po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej. W: Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.), Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne: PAN. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2010. Studia Obszarów Wiejskich; t. XXIV.
 10. Magad E.L., Amos J.M., Total Materials Management. Achieving Maximum Profits Through Materials-Logistics Operations. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999.
 11. Murray S., Green supply chain: moving beyond logistics. Financial Times, December 10, 2007.
 12. Portal wiedzy na temat standardów etycznych w łańcuchu dostaw [on-line]. 2011 [Dostęp 18.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.standardyetyczne.pl.
 13. The Future Supply Chain 2016. Serving Consumers in a Sustainable Way. Raport by GCI and Capgemini, 2008.
 14. Tochman R., Just in Time (JiT) [on-line]. 2011 [Dostęp 18.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.jakosc.biz.
 15. Tochman R., Kaizen [on-line]. 2011 [Dostęp 18.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.jakosc.biz.
 16. Tochman R., Kanban [on-line]. 2011 [Dostęp 18.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.jakosc.biz.
 17. Green paper - Promoting a European framework for corporate social responsibility. COM/2001/0366 final.
 18. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. KOM/2011/0681 wersja ostateczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu