BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chaberek Mirosław (Uniwersytet Gdański; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Kowalski Bogusław (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Doński-Lesiuk Jakub (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Gospodarcze i środowiskowe znaczenie Rail Baltica w systemie logistycznym Polski i Unii Europejskiej
Economic and Environmental Significance of the Rail Baltica in the Logistic Systems of Poland and of the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 433-447, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Transport, Rozwój zrównoważony, Transport kolejowy
Logistics, Transport, Sustainable development, Railway transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na poziom obsługi logistycznej procesów gospodarczych i ludności bezpośredni wpływ ma jakość infrastruktury logistycznej, zwłaszcza jej stan techniczny oraz wzajemna dostępność poszczególnych elementów punktowej i liniowej infrastruktury rożnych gałęzi transportu. Rozbudowie liniowej infrastruktury transportowej musi towarzyszyć powstanie adekwatnej punktowej infrastruktury logistycznej pozwalającej m.in. na sprawne przenoszenie ładunków i osób z jednej gałęzi transportu na inną. Budowa łańcuchów logistycznych, z zastosowaniem regulacji w zakresie interoperacyjności i łączenia różnych form i technologii transportu w rozwiązania intermodalne, daje szansę na uzyskiwanie celów ekologicznych bez blokowania mobilności wewnątrz Unii. Zależności te można obserwować na przykładzie przebudowy linii kolejowej Rail Baltica. (abstrakt oryginalny)

The occurrence of globalization has a significant impact on the development of international trade. Traded goods are not only ready articles but now also intermediates. This increases the demand for transport and logistic services to a degree far exceeding the rate of economic growth. The level of logistic services is directly influenced by the quality of transport infrastructure, i.e. its condition and mutual infrastructure availability of various transport modes. But, in order to achieve the full efficiency, investment in modern infrastructure should be synchronized with the appropriate regulatory policy on the part of state authorities. The purpose of this article is to indicate the dependence as exemplified by the reconstruction of the Rail Baltica transport corridor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. III. c.d. - Handel zagraniczny W: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie [on-line]. [Dostęp 11.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://vilnius.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,604,III-cd-Handel-zagraniczny.html.
 2. Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych. Warszawa: Urząd Transportu Kolejowego, maj 2012.
 3. Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. COM (2011) 144 final.
 4. Chaberek M., Problematyka logistyki w pracach Komisji i Parlamentu Europejskiego. W: Modelowanie procesów logistycznych i systemów logistycznych. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego; nr 39.
 5. [Estonia] [on-line]. [Dostęp 11.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.tallinn.polemb.net/?document=8&PHPSESSID=d00ccc5b3ec22ce60 25eba481c51647f.
 6. Główny Urząd Statystyczny Łotwy [on-line]. [Dostęp 11.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ryga.polemb.net/?document=225&PHPSESSID=6651791 db9c5fc2d1d9e727b5462a810.
 7. Komunikat Komisji Europejskiej EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela 3.03.2010, COM (2010) 2020, wersja ostateczna.
 8. Kowalski B., Polityka Unii Europejskiej w zakresie logistyki w świetle Białej księgi do roku 2020. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 2011, nr 10 (10).
 9. Międzynarodowy projekt transportowy Rail Baltica szansą dla polskich firm z branży budownictwa i sprzętu kolejowego. W: COIE [on-line]. [Dostęp 10.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://opolskie.coie.gov.pl/pl/aktualnosci/a,1086,miedzynarodowy-projekt-transportowy-rail-baltica-szansa-dla-polskich-firm-z-branzy-budownictwa-i-sprzetu-kolejowego.html.
 10. Ministerstwo Gospodarki [on-line]. [Dostęp 11.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Pols ki+z+krajami+UE+i+EFTA/lotwa.htm.
 11. Ministry of Transport and Communication of the Republic of Latvia, File:RailBaltica.jpg. W: Wikimedia Commons [on-line]. [Dostęp 11.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RailBaltica.jpg.
 12. Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025. Warszawa, 27 czerwca 2005.
 13. "Rail Baltica" - projekt szczególnej wagi. W: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie [on-line]. [Dostęp 10.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://vilnius.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,20806.
 14. Rolbiecki R., Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. ISBN 978-83-7326-689-6.
 15. Strategia rozwoju transportu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (projekt). Warszawa, 30 marca 2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu