BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sopińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Mierzejewska Wioletta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Otwarte innowacje źródłem sukcesu przedsiębiorstwa
Open Innovation as a Source of Enterprise Success
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 359-374, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacje w organizacji, Sukces przedsiębiorstwa, Otwarte innowacje
Innovations, Innovations in organization, Success of the company, Open innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu realizacji innowacji w modelu otwartym na sukces przedsiębiorstwa. Autorki dokonały krytycznego przeglądu literatury dotyczącej istoty otwartych innowacji oraz ich wpływu na sukces przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera również wyniki autorskich badań empirycznych zrealizowanych w 123 innowacyjnych przedsiębiorstwach. Wyniki badań, wraz z krytycznym przeglądem literatury, potwierdziły istnienie pozytywnego związku między zaangażowaniem przedsiębiorstw w realizację otwartych innowacji a możliwością osiągnięcia sukcesu mierzonego wynikami finansowymi przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The article presents the relationship between open innovation and enterprise success. The authors made a critical review of the literature on the essence of open innovation and their impact on enterprise performance. The article includes also the results of author's empirical research carried out in 123 innovative enterprises. The results, including a critical review of the literature, confirmed the existence of a positive relationship between the involvement of enterprises in the implementation of open innovation and ability of the enterprise to achieve success.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buganza T., Verganti R. (2009), Open Innovation Process to Inbound Knowledge. Collaboration with Universities in Four Leading Firms, "European Journal of Innovation Management", Vol. 12, No. 3.
 2. Chesbrough H. W. (2002), Graceful exits and foregone opportunities: Xerox's management of it's technology spin-off companies, "Business History Review", Vol. 4.
 3. Chesbrough H. W., Garman A. R. (2010), Otwarta innowacyjność: recepta na trudne czasy, "Harvard Business Review Polska", nr 11.
 4. Chesbrough H. W. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston Mass.
 5. Chesbrough H. W. (2006), Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston.
 6. Chesbrough H. W., Wanhaverbeke W., West J. (red.) (2006) Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford.
 7. Crema M., Verbano Ch., Venturini K. (2014), Linking strategy with open innovation and performance in SMEs, "Measuring Business Excellence", Vol. 18, No. 2.
 8. Filipczuk J. (2002), Analiza kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa, www.ipis.pl, dostęp dnia 22.02.2016.
 9. Gassmann O., Enkel E., Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes, www.alexandria.unisg.ch/EXPORT/DL/20417.
 10. Gassmann O., Enkel E. (2005), Open Innovation Forschung, w: Gestaltung von Innovationssystemen, M. Weissenberger-Eib (red.), Cactus Group Verlag, Kassel.
 11. Grabowska M., Drygas M. (2010), Determinanty sukcesu przedsiębiorstw, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/59_Grabowska_M.pdf, dostęp dnia 23.02.2016.
 12. Inauen M., Schenker-Wicki A. (2011), The Impact of Outside-In Open Innovation on Innovation Performance, "European Journal of Innovation Management", Vol. 14, No. 4.
 13. Kelley B. (2011), The Importance of a Strategic Approach to Open Innovation, w: A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. Advice from Leading Experts, Sloane P. (ed.), Kogan Page Limited, London.
 14. Kozarkiewicz A. (2010), Współczesne trendy w innowacyjności w kierunku otwartych innowacji, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 15. Laursen K., Salter A. (2004), Searching High and Low: What Types of Firms Use Universities as a Source of Innovation?, "Research Policy", Vol. 33.
 16. Lee S., Park G., Yoon B., Park J. (2010), Open innovation in SMEs -An intermediated network model, "Research Policy", Vol. 39.
 17. Lichtenthaler U. (2009), Outbound open innovation and its effect on firm performance: examining environmental influences, "R&D Management", Vol. 39, No. 4.
 18. Loren J. K. (2011), What is Open Innovation?, w: A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. Advice from Leading Experts, Sloane P. (ed.), Kogan Page Limited, London.
 19. Majewska-Opiełka I. (2007), Sukces firmy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 20. Matusiak K. B. (red.) (2008), Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 21. Rangus K., Drnovsek M. (2013), Open innovation in Slovenia: A comparative analysis of different firm size, "Economic and Business Review", Vol. 15, No. 3.
 22. Raport z badań statutowych nr KZiF/S/03/15: Konfiguracja zasobów w modelach otwartych innowacji. Etap I - Innowacje produktowe; kierownik: A. Sopińska; uczestnicy: A. Sopińska, W. Mierzejewska, P. Wachowiak, SGH, Warszawa 2015.
 23. Scott G. Chaston I. (2013), Open innovation in an emerging economy, "Management Research Review", Vol. 36, No. 10.
 24. Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/sukces. html, dostęp dnia 23.02.2016.
 25. Sopińska A. (2013), Otwarte innowacje bazujące na mądrości "tłumu" - podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", t. 11, nr 4.
 26. Taylor W. C., LaBarre P. (2007), Czas reformatorów. Dlaczego w biznesie zwyciężają najbardziej oryginalne umysły, MT Biznes, Warszawa.
 27. West J., Gallagher S. (2006), Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm' Investment on Open Source Software, "R&D Management", Vol. 36, No. 3.
 28. Verbano C., Crema M., Venturini K. (2013), Determinants and firm performances in open innovation models: an empirical analysis in SME, "Journal of Small Business Management".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu