BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
d'Obyrn Kajetan (Politechnika Krakowska), Wójcik Weronika
Tytuł
Optymalne rozwiązania rekultywacji terenów na wybranych przykładach
Optimal Solutions of Area Reclamation on the Selected Examples
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2015, t. 46, nr 2, s. 225-236, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Składowiska odpadów, Eksploatacja górnicza, Ochrona terenów zielonych, Ochrona środowiska
Landfill sites, Mining exploitation, Protection of green areas, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W procesie zamknięcia składowiska odpadów wykonuje się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe, podziemne, powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów ze środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko. Podobne działania niezbędne są do podjęcia w kierunku rekultywacji obszarów objętych eksploatacją górniczą. W artykule podejmuje się problem rekultywacji terenów, na przykładzie krakowskiego składowiska odpadów, bezpośrednio powiązanego z eksploatacją otworowej kopalni soli "Barycz". (abstrakt oryginalny)

In the landfill closing process the reclamation works are carried out in a manner that protects the surface water and groundwater and the air from the harmful effects of landfill, integrates the area of the landfill with the surrounding environment and allows observation of the landfill impact on the environment. Similar activities are necessary into the areas covered by mining exploitation reclamation. The article presents the problem of land reclamation, on the example of Krakow municipal waste landfill, directly related to the exploitation of Borehole Salt Mine "Barycz". (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dielh J. (2006), Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru "Barycz" w Krakowie, Pracownia Projektowa "Mirosław Wiśniewski - Urbanistyka I Architektura" Sp. z o.o. w Łodzi.
 2. d'Obyrn K. (2010), Likwidacja pustek poeksploatacyjnych w otworowej kopalni soli, jako metoda ochrony powierzchni terenu, "Przegląd Górniczy", 10, 67-72.
 3. Langer P. (2007), Rekultywacja i zagospodarowanie poeksploatacyjnych terenów salinarnych, "Czasopismo Techniczne PK", 7-A, 309-315.
 4. Mazurek J. (2007), Deformacje powierzchni w otworowej Kopalni Soli Barycz w likwidacji. Czy mogą jeszcze powstać zapadliska?, "Górnictwo i Geoinżynieria", 3(1), 409-422.
 5. Paulo A. (2008), Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", 24(2-3), 9-40.
 6. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Krakowa na lata 2008-2011 oraz perspektywa na lata 2012-2015.
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (DzU, 2013, poz. 523).
 8. Ustawa z dnia 17 lipca 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst DzU, 2015, poz. 520).
 9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (DzU, 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami).
 10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2011, nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami).
 11. Wytyczne dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu