BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawrońska-Błaszczyk Anna (Instytut Logistyki i Magazynowania)
Tytuł
Możliwość integracji celów społecznych i gospodarczych logistyki na przykładzie logistyki w szpitalach
Possibilities of Integrating Social and Business Objectives of Logistics on The Example of Logistics in Hospitals
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2015, t. 46, nr 2, s. 237-245, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Szpitalnictwo, Bezpieczeństwo, Prawa pacjenta
Logistics, Hospital service, Security, Patient's rights
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W miarę rozwoju logistyki gospodarczej, pojawiają się nowe zastosowania logistyki, w których na pierwszy plan wysuwa się dobro konsumenta. Takie podejście coraz częściej przyświeca m.in. menedżerom ochrony zdrowia, gdzie decyzje logistyczne są w pierwszej kolejności podporządkowane osiągnięciu odpowiedniego poziomu obsługi pacjenta, z mniejszym zwróceniem uwagi na poziom kosztów. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwości integracji celów społecznych i gospodarczych na przykładzie logistyki w szpitalach. (abstrakt oryginalny)

Together with the development of business logistics, new applications of logistics appear which focus on consumer welfare. Such an approach is very common among healthcare managers whose logistics decisions are mainly concentrated on patient service, without much focus on costs. The aim of the article is to present methods enabling the integration of social and business objectives on the example of logistics in hospitals. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Coyle J. J., Bardi E. J., Langrey Jr. J. C. (2002), Zarządzanie Logistyczne, Warszawa.
 2. Department of Health (2007), Coding for Success: Simple technology for Safier Patient Care, London.
 3. Gawrońska-Błszczyk, A., Łuczak-Noworolnik, L. (2015), Analiza aspektów prawnych i praktycznych standaryzacji w wybranych obszarach ochrony zdrowia, "Logistyka", 3, 40-45.
 4. GS1 (2010), GS1 Healthcare Reference Book 2009/2010, Brussels.
 5. Healthcare Distribution Management Association (2004), Medication Errors and Patient Safety: The Bar Code Connection, Reston, VA, HDMA.
 6. Institute of Medicine of the National Academies (2006), Preventing Medication Errors - Prepublication Copy, Washington, DC, The National Academies Press.
 7. Jones, S.W. (2009), Reducing medication administration errors in nursing practice, "Nursing Standard", 23(50), 40-46.
 8. Hałas, E. (2012), Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie, Biblioteka Logistyki, Poznań.
 9. Metzger, J., Welebob, E., Bates, D.W. (2010), Mixed results in the safety performance of computerized physician order entry, "Health Aff (Millwood)", 29, 655-63, DOI: 10.1377/hlthaff.2010.0160.
 10. Hałas, E., Krzyżaniak, S., Cyplik, P., Dopierała, J., Kaźmierczak, P., Glubiak, K., Mielecki, P. (2007), Podręcznik przebudowy procesów przepływu leków, materiałów medycznych i pacjentów, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 11. Rzeczyński, B. (2007), Logistyka Miejska, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, wrzesień, Poznań.
 12. Skowronek, C., Sariusz-Wolski, Z. (2009), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 13. Fertsch M. (2006), Słownik terminologii logistycznej, Poznań.
 14. Strength in unity. The promise of global standards in healthcare (2012), McKinsey&Company, Brussels.
 15. Szołtysek, J. (2014), Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej, "Gospodarka materiałowa i logistyka", 2, 2-7.
 16. Szołtysek, J., Twaróg, S. (2013), Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki, "Studia ekonomiczne", nr 175, Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej, 13-31.
 17. ISMP (2007), The five rights: A destination without a map, ISMP Medication Safety Alert Newsletter, January 25.
 18. The Philadelphia Inquirer (1999), A Harvard Study in the New England Journal of Medicine, analysis of patients in New York, October 13.
 19. Takahasi T. (1988), Planning of Social Logistics, "Bulletin of the System Science Institute", Waseda University, 29, 245-251.
 20. Twaróg, S. (2014), Miejsce i użyteczność logistyki w zarządzaniu szpitalami, "Logistyka", 5(CD 2), 2114-2118.
 21. Wei, L., Zhenggang, He, Jin, Z. (2009), Correlation Analysis of Social Logistics Demand and Economic Activities, International Conference of Transportation Engineering, Tom II, ASCE, USA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu