BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpitter Agnieszka (Uniwersytet Gdański), Sadkowska Joanna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wykorzystanie macierzy VUCA do oceny ryzyka otoczenia projektowego
VUCA Matrix in the Evaluation of Project Risks
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 401-413, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Macierze, Ocena ryzyka, Analiza ryzyka, Otoczenie biznesu
Matrix, Risk assessment, Risk analysis, Business environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Klasyczne metody badania ryzyka, które jest generowane przez szeroko rozumiane otoczenie projektu, wykorzystują miary ilościowe lub jakościowe i opierają się na dwóch elementach: prawdopodobieństwie wystąpienia ryzyka oraz skutku jego pojawienia się. W artykule zaproponowano innowacyjne podejście do oceny ryzyka pochodzącego z otoczenia projektu poprzez jego identyfikację i analizę w czterech obszarach macierzy VUCA, które stanowią: zmienność otoczenia i sygnałów z niego płynących, niepewność otoczenia, złożoność oraz dwuznaczność wysyłanych komunikatów kierowanych do organizacji przez jej otoczenie.(abstrakt oryginalny)

The growing dynamics of project environment rapidly increases number of risks that projects are influenced by. Classical risk measures have been based on two factors: risk probability and its consequences. This paper aims at presenting an innovative approach towards identification and evaluation of risks which are generated to particular projects by their environment. Following this, project risk is measured using VUCA matrix where particular risks are identified and further on categorized according to four basic criteria: volatility, uncertainty, ambiguity and complexity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennett N., Lemoine G. J. (2014), What VUCA really means to you, "Harvard Business Review", Vol. 92, No. 1/2.
 2. Casey G. W. (2014), Leading in a 'VUCA' world, "Fortune" 7.04.
 3. Gierszewska G., Romanowska M. (1997), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 4. GPM Global (2013), PRISM - Project integrating sustainable methods. The GPM reference guide to sustainability in project management, version 1.
 5. Halamka J. (2011), Facing down VUCA, and doing the right thing, "Computerworld", May 23.
 6. Horney N., Pasmore B., O'Shea T. (2010), Leadership agility: A business imperative for a VUCA world, "People & Strategy", Vol. 33, No. 4.
 7. International Project Management Association (2009), IPMA Competence Baseline version 3.0., Amsterdam.
 8. Johansen B. (2013), Navigating in the VUCA world, "Research-Technology Management", January-February.
 9. Kerzner H. (2004), Advanced project management: Best practices of implementation, John Wiley and Sons Ltd., Chichester.
 10. OGC (2005), Skuteczne zarządzanie projektami, PRINCE2, TSO, Londyn.
 11. Ohanian A. (2012), Leading in a VUCA world, www.trainingjournal. com, dostęp dnia 1.12.2015.
 12. Parihar S., Bhar C., Kumar R. (2015), Electrical transmission line installation projects: A six sigma approach for project risk management, "The IUP Journal of Operations Management", Vol. 14, No. 1.
 13. Project Management Institute (2006), A guide to the project management body of knowledge PMBOK Guide, third edition, Warszawa.
 14. Saha Chakraborty S. (2015), Go glocalized during VUCA, "Human Capital", October.
 15. Shane S. (red.) (2008), Handbook of technology and innovation management, John Wiley and Sons Ltd., Chichester.
 16. Stowarzyszenie Project Management Polska (2009), NCB - Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA, Warszawa.
 17. Stowarzyszenie Project Management Polska (2009a), Zarządzanie projektami - podręcznik, Kraków.
 18. Swarbrick A., Stearman C. (2012), When it's VUCA, who do you call?, www.trainingjournal.com, dostęp dnia 1.12.2015.
 19. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. poz. 478.
 20. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne, Dz. U. poz. 2365.
 21. Zhang Y., Fan Z. P. (2014), An optimization method for selecting project risk response strategies, "International Journal of Project Management" Vol. 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu