BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaskólska Agata (Klinika Medycyny i Ginekologii Estetycznej Bona Dea w Krakowie)
Tytuł
Negocjacje biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem fazy przygotowań
Business negotiations with special emphasis on preparation phase
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 2 (40), s. 65-80, rys., bibliogr. 18 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Negocjacje, Negocjacje w biznesie
Negotiations, Negotiations in business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe opisanie procesu negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem fazy przygotowań. Artykuł powstał na bazie wniosków i przemyśleń z kilkuletnich badań własnych, poświęconych negocjacjom (szczególnie biznesowym). Jako wieloletni negocjator i prezes Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów autorka uważa, że faza wstępna jest często niedoceniana, choć ma wielkie znaczenie dla rezultatów negocjacji. Zarówno badania własne - analiza porównawcza literatury przedmiotu, badania ankietowe i studia przypadków - jak też praktyczne doświadczenia związane z negocjacjami pozwoliły na opracowanie autorskiego modelu negocjacji. Autorka wyraża nadzieję, że jej artykuł zainteresuje menedżerów, których umiejętność prowadzenia negocjacji stanowi istotny element portfela kompetencji, a także pracowników naukowych, zajmujących się zawodowo tą problematyką. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to describe the negotiation process including the preparation phase. The article is based on conclusions and thoughts drawn from the research which has been conducted by the author for a few years. As an experienced negotiator and the president of the National Negotiators Association the author knows from autopsy that the initial phase is often underestimated, although its influence on the outcome of negotiations is crucial. The research allowed the author to briefly present arrangements and the authorial negotiation model. The article may be of interest to managers who very often have to negotiate different agreements and contracts and whose negotiating skills constitute essential part of their competence portfolio. Such competences are required from many specialists, particularly those involved in commerce. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balawajder, K. (1998), Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacjach, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Barry, B., Lewicki, R. J., Saunders, D.M. (2011), Zasady negocjacji, Poznań: Rebis.
 3. Cenker, E. (2002), Negocjacje, Poznań: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania.
 4. Cialdini, R. (2012), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 5. Dawson, R. (2002), Sekrety udanych negocjacji, Poznań: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Wamex.
 6. Dawson, R. (2004), Sekrety skutecznego przekonywania, Poznań: Wamex.
 7. Fisher, R., Ury, W. (2009), Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Hogan, K. (2010), Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 9. Kałążna-Drewińska, U. (2006), Negocjacje w biznesie : kluczowe problemy, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 10. Kamiński, J. (2003), Negocjowanie: techniki rozwiązywania konfliktów, Warszawa: Poltext.
 11. Kozina, A. (2012), Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 12. Mastenbroek, W. (2001), Negocjowanie, Warszawa: PWN.
 13. Nęcki, Z. (2003), Negocjacje w biznesie, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 14. Rządca, R., Wujec, P. (1998), Negocjacje, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Ury, W. (2009), Odchodząc od NIE : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Watkins, M. (2005), Sztuka negocjacji w biznesie. Innowacyjne podejścia prowadzące do przełomu, Gliwice: Helion.
 17. Watkins, M. (2008), Reguły negocjacji, Gliwice: Helion.
 18. Winch, A. (2010), Negocjacje: jednostka, organizacja, kultura, Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4499
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu