BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deszczyński Przemysław, Gawrzyał Agenor
Tytuł
Uwarunkowania stosunków gospodarczych NRD i RFN z krajami rozwijającymi się
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1988, nr 162, s. 53-72, tab.
Tytuł własny numeru
Studia z nauk politycznych
Słowa kluczowe
Stosunki gospodarcze, Kraje rozwijające się, Ustrój socjalistyczny, Ustrój kapitalistyczny, Gospodarka kapitalistyczna, Dyplomacja, Wymiana handlowa, Pomoc gospodarcza, Pomoc zagraniczna
Economic relations, Developing countries, Socialist system, Capitalist system, Capitalist economy, Diplomacy, Trade exchange, Economic assistance, Foreign aid
Kraj/Region
Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), Republika Federalna Niemiec (RFN), Kraje Trzeciego Świata
German Democratic Republic (GDR), Federal Republic of Germany (FRG), Third World's countries
Abstrakt
Stosunki ekonomiczne państw socjalistycznych i kapitalistycznych z "Trzecim Światem", obok swej "naturalnej" funkcji związanej z procesami gospodarowania stanowią współcześnie także ważny instrument rywalizacji politycznej między tymi dwoma systemami. W przypadku państw niemieckich owa rywalizacja nosi specyficzne znamię, wynikające z charakteru stosunków między nimi. Celem niniejszego artykułu jest nakreślenie rozwoju stosunków gospodarczych NRD i RFN z krajami rozwijającymi się u progu lat osiemdziesiątych. Przedstawiono przesłanki i uwarunkowania instytucjonalne rozwoju stosunków gospodarczych państw niemieckich z krajami rozwijającymi się, a także instrumenty ich realizacji: stosunki dyplomatyczne, wymianę handlową oraz pomoc jaką świadczy NRD i RFN państwom "Trzeciego Świata". (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aussenpolitik, Der DDR, Sozialistische deutsche Friedenspolitik, Berlin 1982.
 2. Bulletin - des Presse - und Informationsamtes der Bundesregierung nr 75 z 12 czerwca 1975 r.
 3. Bulletin des Presse - und Informationsamt der Bundesregierung 155/1969.
 4. Bundesanzeiger nr 63, z 31 marca 1983 r.
 5. Deutsch - arabische Beziehungen, Bestimmungsfaktoren und Probleme einer Neurorientierung, Munchen/Wien 1981.
 6. Dobosiewicz Z., Grabska W., Prokopczuk J., Polityka RFN w Afryce, Warszawa 1972.
 7. Dokumente zur Aussenpolitik der Regierung der Deutsche Demokratische Republik, Band IX, Berlin 1962.
 8. Esser K., Wieman J., Schwerpunktlander in der Dritten Welt. Konsequenzen fur die Sudbeziehungen der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1981.
 9. Forster S., 30 Jahre Auslanderstudium in der BRD. Das Hochschulwesen 1981, nr 12.
 10. IX Parteitag der SED. Bericht der Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands an den IX Parteitag der SED. Berichterstatter E. Honecker, Berlin 1976.
 11. Journatisten - Handbuch Entwicklungspolitik, Bonn 1984.
 12. Kohler U., Aspekte der aktuellen Entwicklungspolitik, Melle 1980.
 13. Kragenau H., Internationale Direktinwestitioren 1950-1973, Hamburg 1975.
 14. Ochel W., Die Entwicklungslander in der Weltwirtschaft, Koln 1982.
 15. Parteitag der SED. Bericht des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands an den X Parteitag der SED. Berichterstatter E. Honecker, Berlin 1981.
 16. Rutkowski J., Eksport kapitału, Warszawa 1972.
 17. Schloz R., Deutsche Entwicklungspolitik, Eine Bilanz nach 25 Jahren, Munchen - Wien 1979.
 18. Sprawy Międzynarodowe nr 1 z 1970 r.
 19. Statistisches Jahrbuch der DDR 1965, 1968, 1971, 1973, 1977, 1981, 1983, Berlin.
 20. Statistisches Jahrbuch fur die BRD 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983.
 21. Taschenbuch des offentlichen Lebens 1972. BRD, Bann 1972, cyt. za H.-L. Dornbusch, R.W. Vogelsang, Ein Vergleich der entwicklungspolitiseher, Aktivitaten von BRD und DDR, Hamburg 1973.
 22. Tomala M., Ekspansja NRF na rynki świata, Warszawa 1970.
 23. Ulbricht W., Das Programm des Sozialismus und die geschichtliche Aufgabe der SED, Protokoll der Verhandlungen des VI Parteitages der SED, Band 1, Berlin 1963.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu