BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kautsch Marcin (Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland), Lichoń Mateusz (Jagiellonian University, Krakow, Poland), Matuszak Natalia (Dane-i-Analizy.pl sp. z o.o., Krakow, Poland)
Tytuł
Development of Publicly Funded eHealth in Poland : Barriers and Opportunities
Źródło
Economics & Sociology, 2016, vol. 9, nr 3, s. 28-40, tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
e-zdrowie, Opieka zdrowotna, Telemedycyna
e-health, Health care, Telemedicine
Uwagi
summ., This work was supported by the European Commission [Grant Agreement number: 644461 - EPP-eHealth - H2020-ICT-2014/H2020-ICT-2014-1] as part of European Procurers Platform - eHealth - Transforming the market for eHealth Solutions project
Abstrakt
eHealth is a fast growing area of health care. Its development is strongly supported by the European Commission (EC). In Poland, eHealth is connected mainly to medical information systems. Little attention is given to its clinical aspects. The paper aims at describing barriers and opportunities of public eHealth development in Poland. It is based on desk search studies and interviews conducted in Poland in the spring of 2015. An attempt to estimate size of the eHealth market was made. In the study 227 eHealth (and related) tenders announced in 2009-2015 (first half of the year) were identified and analysed. The results show that eHealth is still underdeveloped in Poland, and that it is not effectively supported by central government and the National Health Fund, the public purchaser of health services, which still does not recognize eHealth as a medical procedure. Identified eHealth initiatives can be described as pilot projects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski, D. (2014), Overview of the national laws on electronic health records in the EU Member States. National Report for Poland, http://ec.europa.eu/health/ehealth/docs/laws_poland_en.pdf (referred on 01/03/2015).
 2. Bell, B., and Thornton, K. (2011), From promise to reality achieving the value of an EHR, Health care Financial Management, Vol. 65, No.2, pp. 51-56.
 3. Bober, J., Hausner, J., Izdebski, H., Lachiewicz, W., Mazur, S., Nelicki, A., ... Zawicki, M. (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Krakow, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/raport_dysfunkcje.pdf (referred on 01/03/2015).
 4. Bujok, J., Gierek, R., Olszanowski, R., and Skrzypek, M. (2014), Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce. Potrzeby bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje. Raport, Economic Chamber Medycyna Polska, http://izbamedpol.pl/data/Pliki/94/Plik/Raport---telemedycyna-(fin)22.07.2014.pdf (referred on 01/03/2015).
 5. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (2009), Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - analiza wskaźnikowa, http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=1 (referred on 09/08/2015).
 6. Duplaga, M. (2013), The acceptance of e-health solutions among patients with chronic respiratory conditions, Telemedicine Journal and E-Health: The Official Journal of the American Telemedicine Association, Vol. 19, No. 9, pp. 683-691, //doi:10.1089/tmj.2012.0306 (referred on 01/03/2015).
 7. Duplaga, M., and Grysztar, M. (2013), Poglądy lekarzy na temat przydatności systemów ezdrowia, Hygieia Public Health, Vol. 48, No. 4, pp. 553-559, http://www.hph.pl/pdf/hyg-2013/hyg-2013-4-553.pdf (referred on 01/03/2015).
 8. European Commission (n.d.), eHealth: Policy, http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_en.htm (referred on 22/04/2015).
 9. European Commission (2004), E-Health - making health care better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area.
 10. European Commission (2011), Commission Staff working document eHealth Action Plan 2012-2020 - innovative health care for the 21st century, doi:SWD(2013) 527 (referred on 01/03/2015).
 11. European Commission (2012a), eHealth Task Force Report - Redesigning health in Europe for 2020, Luxembourg: Publications Office of the European Union, doi:10.2759/82687 (referred on 01/03/2015).
 12. European Commission (2012b), Commission Staff Working Document on an Action Plan for the EU Health Workforce, http://ec.europa.eu/health/workforce/docs/staff_working_doc_healthcare_workforce_en.pdf (referred on 18.04.2016).
 13. European Commission (2013), Horizon 2020 calls for eHealth projects launched, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/first-horizon-2020-calls-ehealth-projectslaunched (referred on 30/08/2015).
 14. European Commission (2014), European Innovation Partnerships - Innovation Union - European Commission, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip (referred on 23/05/2015).
 15. European Commission (2015a), Health, demographic change and wellbeing (Revised), Horizon 2020 Work Programme 2014 - 2015, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-health_en.pdf (referred on 01/03/2015).
 16. European Commission (2015b), Single market and Standards. Current rules, thresholds and guidelines, http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules/current/index_en.htm, (referred on 14/05/2015).
 17. European Parliament and Council of the European Union (2011), Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Coucil of 9 March 2011on the application of patients' rights in cross-border health care, Official Journal of the European Union, pp. 45-65.
 18. Glinkowski, W., Cabaj, D., Kostrubała, A., Krawczak, K., and Górecki, A. (2010), Presurgery and post-surgery telerehabilitation for hip and knee replacement treatment options review and patient's attitudes towards telerehabilitation, eChallenges e2010 Conference, pp. 1-10.
 19. Glinkowski, W. (2014), Telemedycyna i eZdrowie 2014. Streszczenia, http://www.ezdrowie.org/Book-of-Abstracts-Telemedicine-eHealth-2014-September-24th-2014.pdf (referred on 01/03/2015).
 20. Glinkowski, W., and Czyżewska, A. (2014), Rehabilitacja zdalnie nadzorowana u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego, http://www.telemedycyna.org/wpcontent/uploads/2014/10/16-A.Czy ewska-Rehabilitacja-zdalnienadzorowana....pdf (referred on 02/03/2015).
 21. Iakovidis, I., Wilson, P., and Healy, J. C. (2004), Introduction: How We Got Here, E- health: current situation and examples of implemented and beneficial e-health applications, Amsterdam: IOS Press.
 22. Karlińska, M., Masiarz, P., and Mężyk, R. (2014), Przyspieszenie wdrażania technologii w regionalnej ochronie zdrowia dzięki finansowemu wsparciu UE - przykład województwa świętokrzyskiego, Collegium of Economic Analysis Annals, Vol. 35, pp. 207-218.
 23. Kowalska, I. and Mokrzycka, A. (2007), E-health in Poland, Health Policy Monitor, No. 10, pp. 1-9, http://www.hpm.org/pl/a10/1.pdf (referred on 01/03/2015).
 24. Kumar, S., and Bauer, K. (2011), The business case for implementing electronic health records in primary care settings in the United States, Journal of Revenue and Pricing Management, Vol. 10, No. 2, pp. 119-131, doi:10.1057/rpm.2009.14 (referred on 01/03/2015).
 25. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012), Strategia Rozwoju Kraju 2020. Ministerstwo Zdrowia (2009), Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie Polska" na lata 2011-2015, Warsaw, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/kierunki_e_zdrowie_09022011.pdf (referred on 01/03/2015).
 26. Ministerstwo Zdrowia (2011a), Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2009-2015, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_sezdrowie_16042009.pdf (referred on 01/03/2015).
 27. Ministerstwo Zdrowia (2011b), Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji o ochronie zdrowia, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111130657 (referred on 01/03/2015).
 28. Najbuk, P. (2014), Telemedycyna - aktualny stan prawny i perspektywy zmian w przyszłości, http://blog.dzp.pl/pharma/telemedycyna-aktualny-stan-prawny-i-perspektywy-zmian-wprzyszlosci/ (referred 08/03/2015).
 29. NIK (2012), Informacja o wynikach kontroli. Informatyzacja szpitali, http://www.nik.gov.pl/plik/id,4849,vp,6462.pdf (referred on 01/03/2015).
 30. NFZ (2015a), Telemedycyna i e-zdrowie. Akademia NFZ, http://akademia.nfz.gov.pl/telemedycyna-i-e-zdrowie (referred on 17/09/2015).
 31. NFZ (2015b), Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, http://www.nfz.gov.pl/zarzadzeniaprezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-warunki-zawierania-i-realizacji-umowswiadczenia-zdrowotne-kontraktowane-odrebnie,6385.html (referred on 17/09/2015).
 32. OECD (2015), Health Status, http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT (referred on 01/03/2014).
 33. PAP/Rynek Zdrowia (2015), Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy ws. platformy ezdrowie.
 34. Technologie informacyjne. Rynek Zdrowia, http://www.rynekzdrowia.pl/Technologie-informacyjne/Sejm-przyjal-poprawki-Senatudo-ustawy-ws-platformy-e-zdrowie,155714,7.html (referred on 10/10/2015).
 35. Pasek, A. (2013), Małopolska: system telemedycyny ratunkowej usprawni leczenie chorych na serce, http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/malopolska-systemtelemedycyny-ratunkowej-usprawni-leczenie-chorych-na-serce (referred on 10/03/2015).
 36. Rada Ministrów (2012), Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, Monitor Polski. Dziennik Urzędowy RP, http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/MPO/2012/170/882.pdf (referred on 01/03/2015).
 37. Sagan, A., Panteli, D., Borkowski, W., Dmowski, M., Domański, F., Czyżewski, M., ... Busse, R. (2011), Poland Health system review, Health Systems in Transition, Vol. 13, No. 8, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/163053/e96443.pdf (referred on 01/03/2015).
 38. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1997), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony), http://isip.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=663103722BA8323FC52A589F5FE459F6?id=WDU19971330883&type=3 (referred on 01/03/2015).
 39. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1998), Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152).
 40. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2002), Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011421592 (referred on 31/08/2015).
 41. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2015), Informacja o posiedzeniu Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=5AB1A022D207AE84C1257DCF00481B20 (referred on 10/03/2015).
 42. Zgliczyński, W., Pinkas, J., Cianciara, D., Sitarek, M., Berdyga, T., Nowicka-Wasilewska, J., and Kawwa, J. (2013), Telemedycyna w Polsce - bariery rozwoju w opinii lekarzy, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Vol. 19, No. 4, pp. 496-499, http://jml2012.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1096968 (referred on 01/03/2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2071-789X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2016/9-3/3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu