BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trenkner Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Doskonalenie procesów i ich uwarunkowania
Process Improvement - Social Perspective
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 429-438, bibliogr. 20 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Doskonalenie zarządzania, Procesowe podejście do zarządzania
Employees' engagement, Management development, Process-oriented approach
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie obserwuje się duże zainteresowanie przedsiębiorstw orientacją procesową w zarządzaniu. Może być ona realizowana przez wprowadzanie różnych koncepcji i metod zarządzania, tj. np. Lean Management, TQM, Six Sigma. Stałe doskonalenie procesów zwiększa efektywność funkcjonowania organizacji i stopień zadowolenia klientów. Efekty doskonalenia procesów uzależnione są w dużej mierze od ludzi oraz ich zaangażowania w proces ciągłego doskonalenia. Celem opracowania jest zaprezentowanie społecznych zagadnień związanych z doskonaleniem procesów na przykładzie wybranych koncepcji i metod zarządzania w oparciu o studia literaturowe oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autora.(abstrakt oryginalny)

Currently, there is a lot of interest in process-oriented business organization. This can be accomplished by introducing different concepts and management methods, i.e. Lean Management, TQM, Six Sigma. Continuous process improvement increases the efficiency of the organization and the degree of satisfaction of its customers. The effects of process improvement depends largely on human resources and their involvement in the process of continuous improvement. The aim of the study is to present social conditions related to the improvement of business processes based on selected concepts and management methods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarek M. (2007), Doskonalenie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 2. Bessant J., Caffyn S., Gallagher M. (2001), An evolutionary model of continuous improvement behaviour. "Technovation", Vol. 21, No. 1.
 3. Brajer-Marczak R. (2015), Doskonalenie zarządzania jakością procesów i produktów w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Czerska M. (1996), Organizacja przedsiębiorstwa, cz. II, Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Friedemann L. (2014), Tapping the reservoir of continuous improvement potential: your employees, "Lean Management Journal", Vol. 8, No. 4.
 6. Goldratt E. M., Cox J. (2007) Cel i doskonałość w produkcji, Mintbooks, Warszawa.
 7. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 8. Hamrol A. (2008), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Lichtarski J. (2015), Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 10. Liker J. K., Franz J. K. (2013), Droga Toyoty do ciągłego doskonalenia, tłum. D. Gasper, MT Biznes, Warszawa.
 11. Nogalski B. (2010),Lean Management w: Czerska M., Szpitter A. (red.) Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Nowosielski S. red. (2008), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Ni, W.; Sun, H. (2009), The relationship between organizational learning, continuous improvement and performance improvement: An evolutionary perspective, "TQM and Business Excellence", Vol. 20, No. 10.
 14. Osbert-Pociecha G. (2011), Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Peters T. J., Waterman R. H. (2011), W poszukiwaniu doskonałości w biznesie, MT Biznes, Warszawa.
 16. Skrzypek E., Hofman M. (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Urbaniak M. (2010), Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Womack J. P., Jones D. T. (2012), Lean thinking - szczupłe myślenie, ProdPublishing, Wrocław.
 19. Yen-Tsang Ch., Csillag J. M., Siegler J. (2012), Theory of Reasoned Action for continuous improvement capabilities: a behavioral approach, RAE Sao Paulo, Vol. 52, No. 5.
 20. Zimniewicz K. (2000), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu