BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janek Jolanta (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Tytuł
Rola sektora państwowego w powojennym rozwoju Włoch oraz w okresie boomu gospodarczego w latach 50. i 60. XX wieku
State Sector During Postwar Development of Italy and During Economic Boom of 1950s and 1960s
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 1, s. 139-172, wykr., tab., rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Inwestycje publiczne, Przemysł
Public sector, Public investment, Industry
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Włochy
Italy
Abstrakt
Działalność sektora państwowego we Włoszech w okresie odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych i następnie w latach boomu gospodarczego należy ocenić generalnie pozytywnie: bezpośrednio po wojnie jego aktywność została ukierunkowana na odbudowę podstawowych działów przemysłu, konwersję produkcji wojennej na pokojową, stanowiła też uzupełnienie działalności gospodarczej sektora prywatnego i koncentrowała się na dziedzinach o wysokich nakładach inwestycyjnych i niskiej rentowności, którymi kapitał prywatny nie był zainteresowany; w kolejnych latach przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo, urzeczywistniając strategiczne cele polityki ekonomicznej władz, przejęły rolę najważniejszego inwestora w kluczowych dla kraju projektach i stały się ważnym czynnikiem stymulującym rozwój przemysłu, pożądane zmiany strukturalne w gospodarce oraz wzrost zatrudnienia. (fragment tekstu)

The state sector in the Italian economy dates to the 1930 s. Although back than it was considered a temporary solution to help strategically important companies survive the Great Depression, it quickly grew. After the war the state sector was the prime enforcer of the governmental strategy of rapid industrialization. The general opinion on the activities of the state sector after the war is positive as it helped the economy grew and modernize. The downside laid particularly in close ties of the state sector to the political life of Italy and resulting scandals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amatori F., Colli A., Impresa e industria in Italia dall'Unità a oggi, Marsilio, Venezia 2001.
 2. Balcet G., L'economia italiana, evoluzione, problemi e paradossi, Feltrinelli, Roma 1997.
 3. Barca F., Storia del capitalismo Italiano, Donzelli Editore, Roma 1997.
 4. Battistelli F., Armi: nuovo modello di sviluppo? L'industria militare in Italia, Einaudi Editore, Torino 1980.
 5. Bianchi P., La rincorsa frenata. L'industria italiana dall'unita nazionale all'unificazione europea, Il Mulino, Bologna 2002.
 6. Biscaini A., Gnes P., Roselli A., Origini e sviluppo del Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali durante il Governatorato Stringher, Bancaria, Roma 1987.
 7. Cafiero S., Storia dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (1950-1993), Piero Lacaita Editore, Manduria 2000.
 8. Candeloro G., Storia dell'Italia moderna. Il fascismo e le sue guerre, Feltrinelli Editore, Milano 1981.
 9. Cardini A., Il miracolo economico italiano, Il Mulino, Bologna 2006.
 10. Caruso E., Storia ed economia italiane negli anni '50 e avvio anni '60, www.impresaoggi. com/articoli/
 11. Crainz G., Storia del miracolo italiano. Culture, identitá, trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta, Donzelli, Roma 1996.
 12. Czynniki wzrostu wydajności i dochodu we Włoszech w latach 1951-63, GUS, Warszawa 1970.
 13. Franzinelli M., Magnani M., Beneduce, il finanziere di Mussolini, Mondadori, Milano 2009.
 14. Graziani A., L'economia italiana 1945-1970, Il Mulino, Bologna 1972.
 15. Kogan N., A Political History of Italy. The postwar years, Praeger, New York 1983.
 16. Lefebvre H., Lo Stato, 3. Il modo di produzione statuale, Dedalo libri, Bari 1977.
 17. Le Plan Vanoni et l'économie italienne, "La documentation française" nr 2040, Presidénce de Conseil, Paris 1955.
 18. Maione G., Spesa pubblica o consumi privati?, "Italia Contemporanea" 2003, nr 231.
 19. Misiani S., Lo schema Vanoni e il nuovo meridionalismo, w: Rivista, Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, Centro Ricerche Documentazione Economica e Finanziaria (CRDEF), Roma 2004.
 20. Możejko E., Włochy a integracja zachodnioeuropejska, PISM, Warszawa 1972.
 21. Piotrowska-Hochfeld K., Zagadnienia wzrostu gospodarczego Włoch, PWE, Warszawa 1964.
 22. Podbielski G., Italy: Development and Crisis in the Post-War Economy, University Press, Oxford 1974.
 23. Ricciardi F., Una modernizzazione mancata? L'IRI e i "piani economici" dal dopoguerra al "miracolo economico", w: Workshop nazionale dottorandi in storia contemporanea, Università degli Studi di Napoli, Napoli 2006.
 24. Rosario R., Breve storia della grande industria in Italia, Mondadori, Milano 1988.
 25. Różycki S., Kierunki rozwoju gospodarki włoskiej po II wojnie światowej, Wydawnictwo CJNTiE, Warszawa 1966.
 26. Ruffolo G., Il piano Vanoni, Il Mulino, Bologna 1955.
 27. Sassoon D., Contemporary Italy. Politics, economy and society since 1945, Longman, London 1986.
 28. Stringher B., Memorie riguardanti la circolazione e il mercato monetario, Banca d'Italia, Roma 1925.
 29. ISTAT, Statistiche storiche dell'Italia, Roma 1976.
 30. Trznadel W., Przestrzenne dysproporcje gospodarczo-społeczne we Włoszech XIX i XX wieku i drogi ich przezwyciężania, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1988.
 31. Vanoni E., La politica economica degli anni degasperiani. Scritti e discorsi politici ed economici, Le Monnier, Firenze 1977.
 32. Vinci S., Il ruolo delle esportazioni nello sviluppo economico italiano del periodo 1951-1962, w: Lo sviluppo di un'economia aperta, Esi, Napoli 1969.
 33. Wiskemann E., Italy since 1945, Macmillan-St. Martin's Press, London 1971.
 34. Zamagni V., Nuovo meridionalismo e intervento straordinario. La Svimez dal 1946 al 1950, Il Mulino, Bologna 1988.
 35. Zampaglione G., Italy, Ernest Benn Limited, London 1956.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.1.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu