BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojnicka-Sycz Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw jako czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych
Research & Development and Innovative Activities of Enterprises as a Factor of Success in Foreign Markets
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 471-481, tab., bibliogr. 10 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sukces przedsiębiorstwa, Sfera B+R w przedsiębiorstwie, Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność międzynarodowa
Small business, Success of the company, R&D in the enterprise, Enterprise innovation, International competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zbadano, czy działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna (B+R+I) stanowi ważny czynnik sprzyjający konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw z proeksportowych branż innowacyjnych w województwie pomorskim. Przeprowadzono analizę przy wykorzystaniu regresji logitowej danych zebranych podczas ankietyzacji 119 przedsiębiorstw prowadzących i nie- prowadzących działalności eksportowej, a także wywiady pogłębione z 20 firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oferującymi swoje produkty na rynkach zagranicznych. Przeprowadzone badania i analizy potwierdziły kluczowe znaczenie szczególnie działalności B+R dla sukcesu przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.(abstrakt oryginalny)

The article examines whether the activities of research and development and innovation are an important factor stimulating international competitiveness of export-oriented enterprises in innovative industries in the Pomorski province. The analysis with the usage of logit regression based on data collected during the questionnaires into 119 enterprises engaged and not engaged in the export business was conducted, as well as in-depth interviews with 20 companies from the Small and Medium Sized Enterprises sector offering its products in foreign markets. The conducted research and analysis confirmed the crucial importance especially of R & D for business' success in foreign markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altomonte C., Aquilante T., Ottaviano G. I. P., Bekes G. (2013), Internationalization and Innovation of Firms: Evidence and Policy, Economic Policy, Vol. 28, No. 76.
  2. Aw B. Y., Roberts M. J., Xu D. Y. (2011), R&D Investment, Exporting and Productivity Dynamics, American Economic Review, Vol. 101, No. 4.
  3. Bank Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, sierpień 2015.
  4. Cassiman B., Golovko E. (2011), Innovation and Internationalization Through Exports, Journal of International Business Studies, Vol. 42, No. 1.
  5. Greene W. H. (1993), Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, New York.
  6. Kośko M, Osińska M. (2007), Uogólniona metoda namniejszych kwadratów i modele zmiennych jakościowych, w: Osińska M. (red.) Ekonometra współczesna, Toruń.
  7. PSDB (2013), Ocena efektów wsparcia Osi Priorytetowej 1 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Raport ewaluacyjny dla UM Województwa Pomorskiego, Warszawa
  8. Umiński S., Wojnicka E., Brodzicki T., Gawlikowska-Hueckel K., Kwiatkowski J. (2015), Analiza branż o największym potencjale eksportowym w województwie pomorskim i badanie potrzeb w zakresie usług wsparcia eksportu przedsiębiorstw dla minimum dwóch branżo innowacyjnym potencjale wraz z opracowaniem dot. możliwości i sposobów podejmowania działań eksportowych na wybranych rynkach, Instytut Rozwoju dla InnoBaltica, Sopot.
  9. Wojnicka E. (2004), System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk.
  10. Wojnicka-Sycz E. (2013), Nowe trendy w zarządzaniu innowacjami, w: Zieliński G., Szymańska-Brałkowska M. (red.) Koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie operacyjne - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu