BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupa Barbara (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Umowa z podmiotem prywatnym na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej a możliwość wydania decyzji w sprawie wymiaru opłaty adiacenckiej
Agreements with Private Entities Concerning Technical Infrastructure Investments and the Possibility of Passing Decision on the Dimension of a Betterment Levy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (36), 2016, nr 109, s. 199-210, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Prawo administracyjne, Opłata adiacencka, Infrastruktura techniczna
Public-Private Partnerships (PPP), Administrative law, Adjacent payment, Technical infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Budowa infrastruktury technicznej jest kosztowna, dlatego gminy powinny być zainteresowane partycypowaniem przez inwestorów prywatnych w kosztach takich przedsięwzięć zarówno w formie umowy, jak i poprzez wydanie decyzji o nałożeniu opłaty adiacenckiej. W sytuacji gdy gmina nie ma środków finansowych na wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej, powinna ona dążyć do zawarcia porozumienia z osobami zainteresowanymi wybudowaniem takich urządzeń. Porozumienie może obejmować wszystkie kwestie związane z inwestycją. Zawieranie takich porozumień w formie umów jest możliwe na zasadach swobody umów i są one dostępne dla każdego typu inwestora, w tym także jednostek samorządu terytorialnego, gdyż ustawodawca nie zwolnił ich z obowiązku wnoszenia opłat adiacenckich. (abstrakt oryginalny)

The construction of a technical infrastructure is expensive, which is why municipalities should be interested in private investors to participate in the costs of such projects both in the form of a contract and by the decision to impose a betterment levy. In a situation where the municipality does not have the financial resources to build a technical infrastructure, it should try to reach agreement with the people interested in the construction of such a device. Such an agreement may cover all the issues associated with such an investment. Entering into such relationships in the form of agreements is possible on the principles of freedom of contract and are available for every type of investor, including local government units because the legislature did not release them from the obligation to pay a betterment levy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013.
 2. Bieniek G., Kulas S., Marmaj Z., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2008.
 3. Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2013.
 4. Cymerman A., Bogusławska-Klejment J., Opłaty adiacenckie w orzecznictwie i w praktyce, Olsztyn 2010.
 5. Jaworski J., Prusaczyk A., Tułodziecki A., Wolanin M., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2015.
 6. Lorek A., Opłata adiacencka i renta planistyczna, Wrocław 2010.
 7. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Warszawa 2010.
 8. Strzelczyk R., Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości, Warszawa 2016
 9. Szachułowicz J., Krassowska M., Łukaszewska A., Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, Warszawa 2002.
 10. Wancke P., Ustawa o gospodarce nieruchomościami w orzecznictwie sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, Wrocław 2011.
 11. Ziniewicz M., Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu