BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Udział państw objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa w programach ramowych badań
ENP States Activity in The Framework Programmes
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 1, s. 195-215, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Europejska Polityka Sąsiedztwa, Polityka zagraniczna, Współpraca gospodarcza
European Neighbourhood Policy (ENP), Foreign policy, Economic cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza roli, jaką programy ramowe badań odgrywają w realizowaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Analiza skupia się przede wszystkim na przejawach aktywności państw objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa w programach ramowych badań. Poprzez przegląd dostępnych źródeł informujących o aktywności ww. państw, aktywności instytucji unijnych oraz przegląd dokumentów wpływających na kształt polityk Unii Europejskiej w artykule podjęto próbę zidentyfikowania zależności pomiędzy wspomnianą polityką a udziałem państw nią objętych w programach ramowych badań. Programy te realizowane są od 1984 r., początkowo w czteroletnich, a od 2007 r. w siedmioletnich perspektywach finansowych. Program ma długą historię związaną z prowadzeniem współpracy międzynarodowej z ośrodkami badawczymi z całego świata. Obecnie realizowany program "Horyzont 2020", ze swoim budżetem wielkości 80 mld euro, jest bez wątpienia największym w historii Unii Europejskiej w pełni otwartym na współpracę międzynarodową programem badawczym. (fragment tekstu)

The aim of the European Neighbourhood Policy is to search for a new quality of cooperation between the EU and the states whose membership in the European Union is not presently considered. After preparation in 2004 of basic assumptions of the policy, activity of the ENP states in the framework programmes became a matter of interest of this policy. The paper presents the place of the framework programs in the European Neighbourhood Policy and the changes in participation in subsequent framework programmes, starting from 2002. It focuses on the analysis of instruments available in the seventh framework programme presentation of main assumptions on cooperation between ENP partner states in the Horizon 2020 programme. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej: geneza, doświadczenia, perspektywy, red. M. J. Fiszer, ISP PAN, Warszawa 2012.
 2. Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 3. Kapuśniak T., Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej, z. 42, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010.
 4. Marcinkowska P., Europejska Polityka Sąsiedztwa; Unia Europejska i jej sąsiedzi - wzajemne relacje i wyzwania, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011.
 5. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament; Wider Europe - Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, COM(2003) 104 final, Brussels, 11.03.2003.
 6. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Enhancing and Focusing EU international cooperation in research and innovation: A strategic approach (Text with EEA relevance), SWD(2012) 258 final, Brussels, 14.09.2012, COM(2012) 497 final.
 7. Communication from the Commission; Paving the way for a New Neighbourhood Instrument, COM(2003) 393 final, Brussels, 1.07.2003.
 8. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament; European Neighbourhood Policy; Strategy Paper, COM(2004) 373 final, Brussels, 12.05.2004.
 9. Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego "Ludzie", wdrażającego Siódmy Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (2006/973/WE).
 10. Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego "Możliwości", wdrażającego Siódmy Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (tekst mający znaczenie dla EOG) (2006/974/WE).
 11. Decyzja Rady z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE,2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/743/UE).
 12. FP6 Final Review: Subscription, Implementation, Participation, Brussels, June 2008.
 13. Horizon 2020 Work Programme 2014-2015; 19. General Annexes [European Commission Decision C(2014) 4995 of 22 July 2014].
 14. Impact assessment report on the specific programme International RTD Cooperation Fifth Framework Programme (1998-2002), Brussels 2005.
 15. International Cooperation Activities of the Seventh Framework Programme's, Capacities Programme - Interim Evaluation, Report of the Expert Group, October 2010.
 16. Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions; A new response to a changing neighbourhood, Brussels, 25.05.2011, COM(2011) 303 final.
 17. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący ogólnej koncepcji umożliwienia krajom partnerskim objętym Europejską Polityką Sąsiedztwa uczestnictwa w agencjach i programach Wspólnoty, Bruksela, 4.12.2006, COM(2006) 724 final.
 18. Sixth FP7 Monitoring Report, 7 August 2013.
 19. Work Programme 2010, Capacities, Part 7, Activities of International Cooperation [European Commission C(2009) 5905 of 29 July 2009].
 20. http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_pl.html
 21. http://cordis.europa.eu/project/rcn/94267_pl.html
 22. http://eeas.europa.eu/delegations/china/eu_china/research_innovation/horizon2020/index_en. htm
 23. http://erc.europa.eu/about-erc/facts-and-figures
 24. http://www.inco-eap.net/en/99.php
 25. http://www.inco-eap.net/en/408.php
 26. http://www.inco-eap.net/_media/IncoNet_EaP_lea
 27. http://www.miraproject.eu/euro-mediterranean-innovation-space
 28. http://www.miraproject.eu/project-mira/activities
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.1.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu