BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudawska Edyta (University of Szczecin, Poland), Frąckiewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński), Wiścicka Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sustainable Marketing Mix - the Basic Assumptions
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 15 (64), s. 130-138, bibliogr. 13 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Marketing-mix, Rozwój zrównoważony, Instrumenty marketingowe
Marketing-mix, Sustainable development, Marketing instruments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnące znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju znajduje swoje konsekwencje w polityce marketingowej współczesnych organizacji, zarówno na poziomie mikro jak i makro. W ostatnich latach pojawiła się koncepcja zrównoważonego marketingu. Koncentruje się ona na konieczności zaspokajania potrzeb z zyskiem, przy jednoczesnym tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu wartości dla konsumentów, partnerów i społeczeństwa. Dążąc do kreowania wartości o charakterze społecznym, etycznym i/lub środowiskowym przy zachowaniu efektywności ekonomicznej marketing jest postrzegany jako aktywność umożliwiająca realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa. Artykuł wpisuje się w aktualną dyskusję na temat nowej koncepcji zarządzania, w tym koncepcji zarządzania marketingowego. Celem opracowania jest określenie wpływu koncepcji zrównoważonego rozwoju na charakter instrumentarium marketingowego oddziaływania współczesnych organizacji. Artykuł ma charakter przeglądowy i został przygotowany w oparciu o analizę najnowszej literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The growing importance of sustainable development concept finds its conseąuences in companies' marketing policy, on both micro and macro level. A new concept of sustainable marketing has emerged. It focuses on the necessity of satisfying the needs with profit, while creating, communicating and delivering value for consumers, partners and the society. Therefore concentrating activities on achieving values of social, ethical and / or environmental character, while maintaining economic efficiency, marketing can be seen as an activity, which enables the implementation of sustainable development at a company level. The article fits into the current discussion on the new management concept, including marketing activities. The goal was to identify the impact of sustainable development on marketing tools of modern organizations. The article is a review and has been prepared based on an analysis of recent literature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beltz B.F., Peattie K.: Sustainability marketing. A Global Perspective, Wiley, Chichester 2012
 2. Ciesielski M.: Supply Chain Management, PWE, Warsaw 2011
 3. Dąbrowska A., Gutkowska K.: Collaborative consumption as a new trend of sustainable consumption, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomica, No. 14 (2)/2015
 4. Emery B.: Sustainability Marketing, Pearson, London 2012
 5. Hunt S.: Sustainable Marketing, Eguity, and Economic Growth: a Resource-Advantage Economic Freedom Approach, Journal of the Academy of Marketing Science Vol. 39, No. 1/2011
 6. Jakubczak A., Gotowska M.: The quality of work life and socially responsible actions directed at employees on the example of a service company, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomica, Vol. 14, No. 1/2015
 7. Martin D., Schouten J.: Sustainable Marketing, Prentice Hall, New York 2012
 8. Mesjasz-Lech A.: Reasons of development of green supply chains, Logistics, No. 5/2014
 9. Pabian A.: Product strategy in sustainable marketing activities in: Strategic choices in enterprises. Functional strategies, Urbanowska-Sojkin E. (ed.), EU Poznań, ZN No. 172/2011
 10. Pabian A.: Sustainable prices as an element of the marketing mix, Marketing and Market, No. 4/2015
 11. Rutkowski I.: Strategies of sustainable development of new products in the area of relationship technology-product-market, in Strategic choices in enterprises. Functional strategies, Urbanowska-Sojkin E. (ed.), EU Poznań, ZN No. 172/2011
 12. Trojanowski T.: Sustainable Marketing Communications, Economics and Business Administration, No. 10/2013
 13. Wolf I.: Corporate marketing activity conditions for sustainable development: Finance and Marketing Management Problems, ZN University of Szczecin, Szczecin No. 775/2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu