BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiewicz Agata
Tytuł
Profilowanie bezrobotnych - problemy i wyzwania
The Unemployed - Profiling Problems and Challenges
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 1, s. 217-237, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Rynek pracy
Unemployment, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie, jakie problemy wynikają z faktu rejestracji i ustalenia profilu pomocy dla bezrobotnego. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na ustawową definicję bezrobotnego, jego rejestrację, profilowanie, aż po pomoc, która przysługuje mu w tym zakresie. Jednocześnie wskazane zostaną zalety i wady profilowania pomocy, które wprowadzone zostało w maju 2014 r. w Polsce. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present how aid is offered to the unemployed and how it is registered in Poland. Special attention is given to profiling as the new kind of aid offered. The procedure was introduced elsewhere already in the 1990 s whereas in Poland it has been in use for two years now. The paper is based on the oficial statistics provided by the Ministry of Labour and Social Policy and the National Bank of Poland, and interviews with civil servants working with the unemployed. The analysis points to the need for diversification of the kinds of profiling aid for the unemployed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa 2000.
 2. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 3. Kwiatkowski E., Bezrobocie, Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. Męcina J., Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku prac, IPS UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.
 5. Mlonek K., Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 1999.
 6. Raport miesięczny MPiPS, Departament Rynku Pracy, Bezrobocie rejestrowane w Polsce, październik 2015 r.
 7. Raport NBP z 2013, Badanie ankietowe rynku pracy, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2013.
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, DzU 2012, poz. 1299.
 9. Ślebarska K., Postawa wobec pracy jako predykator dążenia do zatrudnienia, w: Człowiek - praca - organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze, Wydawnictwo PCz, Częstochowa 2010.
 10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004 nr 99, poz. 1001.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, DzU 2013, poz. 908 z późn. zm.
 12. Wojdyło-Presner M., Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.1.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu