BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spik Aleksandra (University of Warsaw)
Tytuł
Enthusiasts or Trapped? Relations between Organizational Commitment Profiles, Organizational Citizenship Behavior and Life Satisfaction
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 1, s. 7-34, rys., tab., bibliogr. s. 29-33
Tytuł własny numeru
New Topics in Entrepreneurship and Innovations Management
Słowa kluczowe
Zaangażowanie organizacyjne, Zachowania obywatelskie w organizacji, Zaangażowanie pracowników
Organizational commitment, Organizational Citizenship Behavior (OCB), Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie profili trzech typów zaangażowania organizacyjnego (Meyer, Allen, 1997) występujących wśród pracowników, którzy jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje na studiach biznesowych oraz określenie związku tych profili z zachowaniami obywatelskimi w organizacji (Organ at al., 2006) i satysfakcją z życia. Przeprowadzono cztery badania. Pierwsze badanie (N=40) dotyczyło weryfikacji poprawności tłumaczenia i adaptacji kulturowej kwestionariusza Organizational Commitment Questionnaire (Meyer, Allen, 1991,1997). Celem badania drugiego (N=222) było określenie struktury czynnikowej i poprawności psychometrycznej Testu Zaangażowania Organizacyjnego (Spik, 2014). W badaniu trzecim (N=42) opracowano Kwestionariusz Organizacyjnych Zachowań Obywatelskich. W badaniu czwartym (N=503) testowano główne hipotezy badawcze. Analiza skupień k-średnich wykazała istnienie pięciu grup profilowych (określonych jako: Niezaangażowani, Neutralni, Entuzjaści, Uwięzieni oraz Oddani). Analiza wariancji wyników wykazała, że Entuzjaści i Oddani charakteryzują się najwyższym poziomem zachowań obywatelskich w organizacji i najwyższą satysfakcją z życia. Niezaangażowani wyróżniali się najniższym poziomem zachowań obywatelskich i niskimi poziomami satysfakcji z życia. W artykule przedstawiono dyskusję praktycznych konsekwencji wykrytych zależności w kontekście ich wpływu na innowacyjność organizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to investigate the relationship between organizational commitment profiles and organizational citizenship behavior (OCB) and life satisfaction. To complete these goals three studies were conducted. The research involved the cultural adaptation of the internationally accepted standard Organizational Commitment Questionnaire and the development of the Organizational Citizenship Behavior Questionnaire. The first study (N=40) focused on the validation of translation and cultural adaptation of the Organizational Commitment Questionnaire (Meyer & Allen, 1991, 1997). The second study (N=222) was aimed at confirming the factor structure and psychometric properties of the Organizational Commitment Questionnaire - Polish version. In the third study (N=42) the Organizational Citizenship Behavior Questionnaire was obtained. In the next study (N=503) the main research hypotheses were examined. Five clusters were identified using k-means cluster analysis. These were labeled: Non-committed, Neutrals, Enthusiasts, Trapped and Devoted. Analysis of variance results indicated that Enthusiasts and Devoted demonstrated the highest levels of OCB and high levels of life satisfaction. The Non-committed profile showed the lowest level of OCB combined with low levels of life satisfaction. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, T., Barnard, S., Rush, M., & Russell, J. (2000). Ratings of organizational citizenship behavior: does the source make a difference? Human Resource Management Review, 10(1), 97-114.
 2. Angle, H. L., & Perry, J. L. (1981). An empirical assessment of organizational commitment and organizational effectiveness. Administrative Science Quarterly, 26(1), 1-14.
 3. Astakhnova, M. (2016). Explaining the effects of perceived person-supervisor fit and person- organization fit on organizational commitment in the U.S. and Japan. Journal of Business Research, 69(2), 956-963.
 4. Axtell, C. M., Holman, D. J., Unsworth, K. L., Wall, T. D., & Waterson, P. E. (2000). Shopfloor innovation: facilitating the suggestion and implementation of ideas. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(3), 265-85.
 5. Bateman, T. S., & Organ, D. (1983). Job satisfaction and the good soldier: the relationship between affect and employee citizenship. The Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
 6. Bańka, A., Bazińska, R., & Wołowska, A. (2002). Polska wersja Meyera i Allen skali przywiązania do organizacji. Czasopismo Psychologiczne, 8(1), 6584.
 7. Beagley, T. M., & Czajka, J. M. (1993). Panel analyzing of the moderation effects of commitments of job satisfaction, intention to quit and health following the organizational change. Journal of Applied Psychology, 78(3), 552-556.
 8. Bergeron, D. M. (2007). The potential paradox of organizational citizenship behavior. Good citizens at what cost? The Academy of Management Review, 32(4), 1079-1096.
 9. Becker, H. S. (1960). Notes on the concept of commitment. The American Journal of Sociology, 66(8), 32-40.
 10. Bohner, G., & Wanke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdańsk, Poland: GWP.
 11. Bolino, M. C., Turnley, W. H., Gilstrap, J. B., & Suazo, M. M. (2010). Citizenship under pressure: What's a good soldier to do? Journal of Organizational Behavior, 31(6), 835 -855.
 12. Bolino, M. C., Klotz, A. C., Turnley, W. H., & Harvey, J. (2013). Exploring the dark side of organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 34(4), 542-559.
 13. Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1997). Task performance and contextual performance. The meaning for personnel selection research, Human Performance, 10(2), 71-83.
 14. Brown, R. (1996). Organizational commitment: clarifying the concept and simplifying the existing typology. Journal of Vocational Behavior, 49(3), 230-252.
 15. Ceylan, C. (2013). Commitment-based HR practices, different types of innovation activities and firm innovation performance. The International Journal of Human Resource Management, 24(1), 208-226.
 16. Chen, Z. X., & Francesco, A. M. (2003). The relationship between the three components of commitment and employee performance in Chine. Journal of Vocational Behavior, 62(3), 490- 510.
 17. Chen, C., & Huang, J. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance. The mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62(1), 104- 114.
 18. Chinen, K., & Enomoto, C. E. (2004). The impact of Quality Control Circles and education on an organizational commitment in northern Mexico assembly plants. International Journal of Management, 21(1), 51-57.
 19. Cohen, A. (2007). Commitment before and after: an evaluation and reconceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 17(3), 336- 354.
 20. Czarnota- Bojarska, J. (2005). Zachowania obywatelskie w organizacji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 8, 9 -11.
 21. Devece, C., Palacios-Marques, D., & Alguacil, M. P. (2015). Organizational commitment and its effects on organizational citizenship behavior in high unemployment environment. Journal of Business Research, 69(5), 1857- 1861.
 22. Donaldson, I., & Grant-Vallone, E. J. (2002). Understanding self-report bias in organizational behavior research. Journal of Business and Psychology, 17(2), 245-260.
 23. Feliksiak, M. (2008). Raport CBOS: Zatrudnienie Polaków. Retrieved from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_034_08.PDF
 24. Gellatly, I. R., Meyer, J. P., & Luchak, A. A. (2006). Combined effects of the three commitment components on focal and discretionary behaviors. A test of Meyer and Herscovitch's propositions. Journal of Vocational Behavior, 69(2), 331-345.
 25. George, J. M., & Brief, A. M. (1992). Feeling good - doing good. A conceptual analysis of the mood at work - organizational spontaneity relationship. Psychological Bulletin, 112(2), 310-329.
 26. Górniak, J. (2015). Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań 20102015. Warsaw, Poland: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 27. Hackett, R. D., Bycio, P., & Hausdorf, P. A. (1994). Further assessment of Meyer and Allen three-component model of organizational commitment. Journal of Applied Psychology, 79(2), 15-23.
 28. Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne: Teoria i praktyka. Warsaw, Poland: Scholar.
 29. Jamal, M. (2011). Job stress, job performance and organizational commitment in a multinational company. An empirical study of two countries. International Journal of Business and Social Science, 2(20), 20-29.
 30. Jaros, S., Jermier, J., Koehler, J., & Sincich, T. (1993). Effects of continuance, affective, and moral commitment on the turnover process. An evaluation of eight structural equation models. The Academy of Management Journal, 36(5), 951-995.
 31. Jaros, S. J. (1997). An assessment of Meyer and Allen's (1991) three-component model of organizational commitment and turnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 51(3), 319-337.
 32. Jaros, S. J. (2007). Meyer and Allen model of organizational commitment. Measurement issues. Journal of Organizational Behavior, 6(4), 7-25.
 33. Jaworska, A. (2008). Kwestionariusze Osobowości Eysencka: EPQ-R oraz EPQ-R w wersji skróconej. Warsaw, Poland: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 34. Jiménez Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2008). Could HRM support organizational Innovation? The International Journal of Human Resource Management, 19(7), 1208- 1221.
 35. Lee, K. Y., & Kim, S. (2010). The effects of commitment-based human resource management on organizational citizenship behaviors. The mediating role of the psychological contract. World Journal of Management, 2(1), 130147.
 36. LePine, J. A., Erez, A., & Johnson, D. E. (2002). The nature and dimensionality of organizational citizenship behavior: A critical review and metaanalysis. Journal of Applied Psychology, 87(1), 52-65.
 37. Katz, D., & Kahn, R. L. (1979). Społeczna psychologia organizacji. Warsaw, Poland: PWN.
 38. Mayer, R. C., & Shoorman, F. D. (1992). Predicting participation and production outcomes through a two- dimensional model of organizational commitment. Academy of Management Journal, 35(3), 671-684.
 39. Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization on organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
 40. Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research and application. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 41. Meyer, J. P., & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace. Toward a general model. Human Resources Management Review, 11(2), 291-326.
 42. Meyer, J. P., Stanley, L. J., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance and normative commitment to the organization. A metaanalysis of antecedents, correlates and consequences. Journal of Vocational Behavior, 61(1), 20-52.
 43. Meyer, J. P., Becker, T. E., & Vanderberghe, C. (2004). Employee motivation: a conceptual analysis and integrative model. Journal of Applied Psychology, 89(6), 991-1007.
 44. Meyer, J. P., Stanley, L. J., & Parafyonova, N. M. (2012). Employee commitment in context. The nature and implications of commitment profiles. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 1-16.
 45. Morrison, E. W. (1994). Role definitions and organizational citizenship behavior: the importance of the employees' perspective. Academy of Management Journal, 37(6), 1543-1567.
 46. Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224247.
 47. Organ, D., Podsakoff, P. M., & Mac Kenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: its nature, antecedents and consequences. California CA: Sage Publications.
 48. O'Reilly, C., Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment. The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71(3), 492-499.
 49. Ostroff, C. (1992). The relationship between satisfaction, attitudes and performance: an organizational level analysis. Journal of Applied Psychology, 77(6), 963-974.
 50. Ozsahin, M., & Sudak, M. K. (2015). The mediating role of leadership styles on the organizational citizenship behavior and innovativeness relationship. Journal of Business, Economy and Finance, 4(3), 443- 451.
 51. Penley, L. F., & Gould, S. (1988). Etzioni's model of organizational involvement. A perspective for understanding commitment to organizations. Journal of Organizational Behavior, 9(1), 43-59.
 52. Pffeffer, J. (1994). Competitive advantage through people. Boston MA: Harvard Business School.
 53. Podsakoff, P. M., Mac Kenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), 513-563.
 54. Podsakoff, N. P., Podsakoff, P. M., Mac Kenzie, S. B., Maynes, T. D., & Spoelma, T. M. (2013). Consequences of unit-level organizational citizenship behaviors. A review and recommendations for future research. Journal of Organizational Behavior, 35(3), 87-119.
 55. Porter, L., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603 -609.
 56. Rodriguez, M., Ricart, J. E., & Sanchez, P. (2002). Sustainable development and the sustainability of competitive advantage: a dynamic view of the firm. Creativity and Innovation Management, 11, 135-46.
 57. Shipton, H., West, M. A., Dawson, J., Birdi, K., & Patterson, M. (2006). HRM as a predictor of innovation. Human Resource Management Journal, 16(1), 3- 27.
 58. Sinclair, R. R., Tucker, J. S., Cullen, J. C., & Wright, C. (2005). Performance differences among four organizational commitment profiles. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1280-1289.
 59. Smith, C. A., Near, J. W., & Organ, D. (1983). Organizational citizenship behavior its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(4), 653-663.
 60. Somers, M. J. (2009). The combined influence of affective, continuance and normative commitment profiles on employee withdrawal. Journal of Vocational Behavior, 74(1), 75-81.
 61. Spik, A. (2014). Zaangażowanie organizacyjne pracowników oraz ich zachowania obywatelskie w organizacji (Doctoral dissertation). University of Warsaw, Warsaw, Poland.
 62. Turnipseed, D. L., & Wilson, G. L. (2009). From discretionary to required: the migration of organizational citizenship behavior. Journal of Leadership and Organizational Studies, 15(3), 201-216.
 63. Turnipseed, P. H., & Turnipseed, D. L. (2013). Testing the proposed linkage between organizational citizenship behavior and an innovative organizational climate. Creativity and Innovation Management, 22(2), 209-216.
 64. Takeuchi, R., Bolino, M. C., & Lin, C.-C. (2015). Too many motives? The effects of multiple motives on organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 100(4), 1239-1248.
 65. Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship behavior and in-role behaviors. Journal of Management, 17(3), 601-623.
 66. Wasti, A. (2005). Commitment profiles: Combinations of organizational commitment forms and job outcomes. Journal of Vocational Behavior, 67(2), 290-308.
 67. Van Dyne, L., & Le Pine, J. A (1998). Helping and voice extra-role behaviors: evidence of construct and predictive validity. The Academy of Management Journal, 41(1), 108- 119.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20161211
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu