BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromnik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
City Placement - Innovational Means of Promoting Cities
City placement - innowacyjny środek promocji miast
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 15 (64), s. 161-169, bibliogr. 9 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Promocja miasta, Strategia marketingowa, Product placement
City promotion, Marketing strategy, Product placement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano próby szczegółowej projekcji strategii "city placement" z zaakcentowaniem głównych jej wątków, elementów składowych oraz problemów decyzyjnych zespołów realizatorów filmowych. Autor oparł się w tym względzie na diagnozie oraz analizie procesów oraz procedur decyzyjnych właściwych dla dużych polskich miast, ich organów administracyjnych, strategii promocyjnych oraz zasad współpracy z partnerami medialnymi. Zastosowane ujęcie procesowo - strukturalne w założeniu ma naświetlić główne determinanty wdrażania strategii "city placement" w marketingowej praktyce miast i regionów. (abstrakt oryginalny)

A detail attempt of the "city placement" strategy, has been made in the article. Its main threads, components and decision making problems of the film producers teams have been emphasized. The author based his knowledge, in this case, on the diagnosis and analysis of the processes and decision making procedures adequate for big, Polish cities, their administrative authorities, promotional strategies and the rules of cooperation with media partners. Assumedly, the used process-structural conceptualization is to emphasize the main determinants of the "city placement" strategy introduction in marketing practice of the cities and regions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Choliński A., 2013. Product Placement - planowanie, kreacja i pomiar skuteczności Product placement-planning, creation and the effectiveness measurement). Oficyna Wolters Kluwer Business Warszawa.
  2. Choliński A.,2002. U źródeł product placement (In the sources of the product placement). Marketing w Praktyce VIII.
  3. Czarnecki A., 2002. Pomiar skuteczności product placement (The measurement the of product placement efficiency). Marketing w Praktyce XII.
  4. Gmerek N., Misztak M., 2007. Product placement jako instrument komunikacji marketingowej. (Product placement as an instrument of marketing communication). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 472.
  5. Gołata K., 2012. Możliwości wykorzystania product placement do budowania wizerunku miast i regionów (The possibility of using the product placement to build the image of the cities and regions). [ w:] Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania (Public relations- im- proving the communication process), pr. zbior. pod red. A. Adamus - Maruszy ńskiej, R. Mac- kowskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
  6. Sadowski A., Szymaniak T., 2008. Product placement w praktyce (The product placement in pracitce). Marketing i Rynek VII.
  7. Urbaniec E., 2009. Product Placement - medioznawstwo a marketing kreatywny (Product placement - media studies and creative marketing). Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne w Gdyni.
  8. Wyrwisz J., 2013. Product Placement - korzyści i ograniczenia w komunikacji marketingowej produktów i usług (Product Placement - benefits and limits in marketing communication of the products and services). Przegląd Organizacji XIII.
  9. Zawadzki P., 2013. City placement jako element promocji produktu turystycznego miast (The city placement as an element of the tourist product promotion of the cities). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 304.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu