BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radomska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pomiar postępów implementacyjnych strategii
Measuring the progress of strategy implementation
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2016, nr 2, s. 159-170, tab., bibliogr. 36 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Implementacja, Pomiary, Cele strategiczne
Implementation, Measurement, Strategic goals
Abstrakt
Pomiar implementacji strategii odgrywa istotną rolę w procesie zarządzania strategicznego. Problemem jest jednak wybór odpowiednich mierników, które byłyby najlepiej dopasowane do specyfiki organizacji, oraz branży, w jakiej działa. Konstrukcja efektywnego systemu pomiaru jest więc zadaniem trudnym, a w literaturze przedmiotu brakuje modeli czy koncepcji, które pozwalałyby na zapewnienie kompleksowości takiego systemu. W opracowaniu przyjęto, iż na kompleksowy system pomiaru implementacji strategii składają się wykorzystywane narzędzia, procesy oraz ustalona częstotliwość pomiaru. Celem opracowania jest zbadanie, czy kompleksowy system pomiaru implementacji strategii wpływa na osiągane wyniki, czę- stotliwość aktualizacji strategii oraz stopień jej realizacji. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, iż kompleksowość jest powiązana z osiąganymi wynikami, lecz brak jest oczekiwa - nej korelacji z częstotliwością modyfikacji strategii. Nie wszystkie określone aspekty wpływają także na wzrost stopnia realizacji przyjętej koncepcji działania.(abstrakt oryginalny)

Measurement of the strategy implementation plays an important role in the strategic man- agement process. The problematic issue is the choice of suitable metrics that would be suited to the organization and the industry in which it operates. The design of an effective system of measurement is therefore a difficult task. There are no models or concepts in the litera- ture, which would support the construction of comprehensive system. The study assumed that the comprehensive system of measuring the strategy implementation consists of: the tools, processes and determined frequency of measurement. The aim of the study is to inves- tigate whether a comprehensive system of measuring the strategy implementation influences the performance results, the frequency of updating the strategy and level of its implemen- tation. Results of this study indicated that complexity is linked to performance, but there is no expected correlation with the frequency of strategy modification. Not all specific aspects also affect the growth of the degree of implementation of the development concept.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansari S., The Execution Premium - Review , "The Accounting Review" 2010, July.
 2. Biazzo S., Bernardi G., Organisational self-assessment options: a classification and a con- ceptual map for SMEs , "International Journal of Quality & Reliability Management" 2003, 20 (8).
 3. Brignall S., Ballantine J., Strategic Enterprise Management Systems: new directions for research , "Management Accounting Research" 2004, 15.
 4. Burns J., Scapens R., Turley S., The crunch for numbers , Accountancy 1997, 119 (1245).
 5. Chenhall R., Management control systems design within its organizational context: fin- dings from contingency-based research and directions for the future , "Accounting, Orga- nizations and Society" 2003, 28.
 6. Chennell A., Dransfield S., Field J., Fisher N., Saunders I., Shaw D., OPM: A System for Organisational Performance Measurement, Performance Measurement - Past, Present and Future (Conference Proceedings) , Cranfield University, Cranfield, 2000.
 7. Choong K., Understanding the features of performance measurement system: a literature review , "Measuring Business Excellence" 2013, 17 (4).
 8. Dangayach G., Deshmukh S., Manufacturing strategy literature review and some issues , "International Journal of Operations & Production Management" 2001, 21 (7).
 9. Fishman F., Strategy Execution for Enduring Performance , "Baseline" 2009, April.
 10. Forza C., Salvador F., Assessing some distinctive dimensions of performance feedback infor - mation in high performing plants , "International Journal of Operations and Production Management" 2000, 20 (3).
 11. Franco-Santos M., Kennerley M., Micheli P., Martinez V., Mason S., Marr B., Gray D., Neely A., Towards a definition of a business performance measurement system , "Interna- tional Journal of Operations & Production Management" 2007, 27 (8).
 12. Frigo M., Litman J., Strategy, Business Execution, and Performance Measures , "Strategic Finance" 2002, May.
 13. Frigo M., Nonfinancial Performance Measures and Strategy Execution , "Strategic Finance" 2002, August.
 14. Frigo M., Strategy or Execution? , "Strategic Finance" 2003, March.
 15. Garengo P., Biazzo S., Bititci U., Performance measurement system in SMSs: a review for a research agenda , "International Journal of Management Reviews" 2005, 7 (1).
 16. Gates S., Aligning Strategic Performance Measures and Results , The Conference Board, New York 1999.
 17. Gomes C., Yasin M., Lisboa J., A literature review of manufacturing performance measu- res and measurement in an organizational context: a framework and direction for future research , "Journal of Manufacturing Technology Management" 2004, 15 (6).
 18. Hanley C., The Execution Challenge: Translating Strategy into Action , "Bank Accoun - ting & Finance" 2007, October - November.
 19. Hoque F., Shaping Your Business Strategy , "Baseline" 2008, September.
 20. Hoque F., Turning Ideas Into Action , "Baseline" 2008, April.
 21. Hudson M., Bourne M., Lean J., Smart P., Only Just Managing - No Time to Measure , "Performance Measurement - Past, Present and Future (Conference Proceedings)" Cran - field University, Cranfield 2000.
 22. Hussain M., Gunasekaran A., Non-financial management accounting measures in Finnish financial institutions , "European Business Review" 2002, 14 (3).
 23. Hvolby H-H., Thorstenson, A., Performance Measurement in Small and Medium-Sized Enterprises , 3 rd International Conference on Stimulating Manufacturing Excellence in SMEs (Proceedings), Coventry University, 2000.
 24. Ittner C., Larcker D., Randall T., Performance implications of strategic performance measu - rement in financial service firms , "Accounting, Organizations and Society" 2003, 28 (7/8).
 25. Jääskeläinen A., Productivity Measurement and Management in Large Public Service Orga - nizations , Publication 927, Tampere University of Technology, Tampere 2010.
 26. Jääskeläinen A., Laihonen H., Lönnqvist A., Palvalin M., Sillanpää V., Pekkola S., Ukko J., A contingency approach to performance measurement in service operations , "Measuring Business Excellence" 2012, 16 (1).
 27. Kaplan R., Norton D., The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Com- petitive Advantage , Harvard Business Press, Boston 2008.
 28. Maisel L., Performance Measurement Practices Survey Results , AICPA, New York 2001.
 29. Maisel L., Performance Measurement Practices: A Long Way from Strategic Management , "Balanced Scorecard Report" 2001, May - June.
 30. Medori D., Steeple D., A framework for auditing and enhancing performance measure- ment systems , "International Journal of Operations & Production" 2000, 20 (5).
 31. Morgan J., Strategy Execution. A Four-Step Process , American Management Association, "MWorld" 2010-2011, Winter.
 32. Neely A., Adams C., Kennerley M., The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Stakeholder Relationship , Prentice-Hall, London 2002.
 33. Perego P., Hartmann F., Aligning Performance Measurement Systems With Strategy: The Case of Environmental Strategy , "Abacus - A Journal of Accounting Finance and Busi- ness Studies" 2009, 45 (4).
 34. Sirkin H., Keenan P., Jackson A., The hard side of change management , "Harvard Busi- ness Review" 2005, 83 (10).
 35. Tenhunen J., Rantanen H., Ukko J., SME-oriented implementation of a performance Measurement system , Department of Industrial Engineering and Management, Lappe- enranta University of Technology, Finland 2001.
 36. Van Dooren W., What Makes Organisations Measure? Hypotheses on the Causes and Conditions for Performance Measurement , "Financial Accountability & AMP Manage - ment" 2005, July.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu